Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag BNP vekst i prosent Kilde: Norges Bank 20062007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag BNP vekst i prosent Kilde: Norges Bank 20062007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2006

2 Norges Bank 2 Vekstanslag BNP vekst i prosent Kilde: Norges Bank 20062007

3 Norges Bank 3 KPI/HICP kjerne 1) Tolvmånedersvekst. Januar 2002 – januar 2006 USA Japan Euroområdet Storbritannia Kilde: EcoWin/Eurostat 1) USA: KPI uten mat og energi, Japan: KPI uten fersk mat Euroområdet, Storbritannia og Sverige: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Sverige

4 Norges Bank 4 Faktiske og forventede styringsrenter 1) Kilde: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 14. mars 2006 24. januar 2006 Sverige Storbritannia 1) Ikke korrigert for kredittrisiko

5 Norges Bank 5 Renter på 10-årige statsobligasjoner Effektive rentesatser. 2. januar 2004 – 14. mars 2006 Tyskland USA Japan Kilder: Norges Bank og EcoWin Norge

6 Norges Bank 6 Utviklingen i internasjonale børser 2. januar 2002 = 100. 2. januar 2002 – 14. mars 2006 Kilde: EcoWin

7 Norges Bank 7 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 14. mars 2006 14. mars 2006 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 27. oktober IR 3/05

8 Norges Bank 8 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 3. januar 2004 – 14. mars 2006 Levering om 6 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

9 Norges Bank 9 Lagre av råolje i USA Millioner fat Høyeste og laveste verdi 2000-2004 2004 2005 2006 Kilder: EIA Strategiske lagre Full kapasitet

10 Norges Bank 10 Priser på naturgass USD per 1000 Sm 3. Måneds- og kvartalstall. Januar 2003 – februar 2006 Kilder: EcoWin, ICE, NYMEX, Statistisk sentralbyrå, Statoil, Hydro og Norges Bank Norsk eksportpris USA Storbritannia Gjennomsnitt Statoil og Hydro

11 Norges Bank 11 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2008 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 2), høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 14. mars 06 24. januar 06 27. oktober 05 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs 2) Siste observasjon er gjennomsnittet 1.- 15. mars 06

12 Norges Bank 12 KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektorer 2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 3/05. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2004 – februar 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006. 2) Norges Banks beregninger

13 Norges Bank 13 KPI og indikatorer for underliggende prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – februar 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 1) Trimmet gjennomsnitt 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 KPI

14 Norges Bank 14 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 1996 – februar 2006 AKU-ledighet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

15 Norges Bank 15 Årslønnsvekst Prosent. 1996 – 2005 Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Forretnings- og sparebanker Industri funksjonærer Bygg og anlegg Industri arbeidere Hotell og restaurant

16 Norges Bank 16 Totalt Kilde: TNS Gallup og Norges Bank Husholdningenes trendindikator Ujusterte tall. 1. kv. 1999 – 1. kv 2006 Egen økonomi Landets økonomi

17 Norges Bank 17 Boligpriser Prosentvis vekst fra samme måned året før. Januar 1998 – februar 2006 Kilde: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF)

18 Norges Bank 18 Igangsetting av boliger Areal i 1000 m². Sesongjustert og trend. Januar 2000 – januar 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Sesongjustert Trend

19 Norges Bank 19 Igangsetting av næringsbygg Areal i 1000 m 2. Januar 2001 – januar 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå Sesongjustert 3 måneders glidende snitt

20 Norges Bank 20 Kredittvekst Samlet gjeld, Fastlands-Norge (K3). Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank Husholdninger (K2) Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) Samlet gjeld, Fastlands-Norge (K3)

21 Norges Bank 21 Kapasitetsutnytting Andel i Norges Banks regionale nettverk som svarer at de har noen eller betydelige problemer med å møte en etterspørselsøkning Kilde: Norges Bank

22 Norges Bank 22 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten 1) Prosent. 1. kv. 2006 – 4. kv. 2009 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 27. feb. – 10. mar. 06 Kilde: Norges Bank Referansebanen Markedets forventninger om foliorenten

23 Norges Bank 23 Referansebanen i Inflasjonsrapport 1/06 Importveid valutakurs KPI-JAE Produksjonsgap Foliorente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 16. mars 2006. Norges Bank 2 Vekstanslag BNP vekst i prosent Kilde: Norges Bank 20062007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google