Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUDAN Norsk Folkehjelp 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUDAN Norsk Folkehjelp 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 SUDAN Norsk Folkehjelp 2007

2

3 Sudan Det største landet på det afrikanske kontinentet. På størrelse med Vest-Europa Tidligere engelsk koloni, selvstendig stat siden 1956 Styrt av muslimsk regjering i nord, ledet av president Umar Al Bashir Borgerkrig mellom det muslimske nord og det kristne sør fra 1956 til fredsavtalen i 2005, med unntak av årene mellom 1973 og 1983 (Addis Abeba-avtalen)

4 Et halvt århundre med krig og konflikt
Det landet i verden med flest internt fordrevne flyktninger Minst fire millioner er internt fordrevne (tall fra før Darfur-krisen) Minst to generasjoner sudanere har ingen erfaring med utvikling, menneskerettigheter og demokrati

5 Konflikter på kryss og tvers
Skille mellom det arabisk-muslimske nord, og det kristne, afrikanske sør Flere hundre ulike stammer, også nomader Sør-Sudan er rikt på naturressurser Det finnes olje i grenseområdene mellom nord og sør

6 Konsekvensene Oljereservene i sør kontrollert av regjeringen
All utvikling i sør har stoppet opp Ingen infrastruktur Ikke offentlig helse- og skolevesen Én av ti går på skole – ni av ti er gutter

7 Fredsavtalen 2005 Avtalen undertegnet 9. januar 2005
Avtalen innebærer delvis selvstyre i sør, med folkeavstemning om selvstendighet innen seks år Inntektene fra oljeproduksjonen skal deles Sør er unntatt de muslimske sharialovene Felles hær

8 Norsk Folkehjelp i Sudan
Har vært i Sør-Sudan siden 1986 Den hjelpeorganisasjonen som har størst satsing i Sudan Har tatt klart stilling i konflikten, og har derfor blitt bombet gjentatte ganger av regjeringen Matvareforsyning, opplæring, helse og utvikling av lokalsamfunn er hovedsatsingsområder Norsk Folkehjelps stab i Sudan består i all hovedsak av lokalt ansatte

9 Matvareforsyning og nødhjelp
Det enorme antallet flyktninger gjør hjelpebehovet stort Målet er å øke den lokale produksjonen, for å minske avhengigheten av nødhjelp En av gruppene i flyktningleiren Manglatore har fått utdelt matrasjoner for en måned

10 Dette gjøres gjennom jordbruksopplæring og veterinærtjenester
Norsk Folkehjelp tenker langsiktig, og vil bidra til å styrke det lokale jordbruket Dette gjøres gjennom jordbruksopplæring og veterinærtjenester Opplæring i bruk av okseplog Lederen for en av jordbruksskolene

11 Opplæring Krigen har ført til at generasjoner med sudanere er helt uten utdanning Norsk Folkehjelp satser spesielt på bevisstgjøring om menneskerettigheter og demokrati Seminarer for og om kvinner er en viktig del av arbeidet Det drives voksenopplæring i lesing og skriving, sykepleier- og annen yrkesutdanning

12 Sykehus De siste 20 årene har Norsk Folkehjelp støttet helse- sektoren i Sør-Sudan Drift av tre sykehus, i Labone, Chukudum og Yei Borgerkrigen gikk hardt utover sivilbefolkingen. Helsetilbud, infrastruktur og allmennhelse falt sammen, og er i praksis ikke-eksisterende I 2005 ble sykehuset i Yei oppgradert til State Hospital, noe som tilsvarer regionsykehus i Norge.

13 Yrkesskolen i Yei Søm Møbelsnekring Bygningskonstruksjon Dataopplæring
Muligheten til å lære et yrke betyr mye for folks selvtillit. Folk med yrkesutdanning vil også være gull verdt i oppbyggingen av samfunnet. Datasalen på yrkesskolen i Yei

14 Minerydding Norsk Folkehjelps siste prosjekt i Sudan er minerydding
Dette vil være viktig for at flyktningene skal kunne vende tilbake til sine hjemsteder Eksemplarer av de ulike minetypene som er brukt i Sør-Sudan

15 Mange av minerydderne er tidligere soldater fra frigjøringshæren SPLA
Norsk Folkehjelp-ansatte med bakgrunn i forsvaret lærer opp mineryddere Mange av minerydderne er tidligere soldater fra frigjøringshæren SPLA Nå utdannes det også kvinnelige mineryddere Minerydderne har oppstilling før dagens arbeid tar til

16 Kvinnenes situasjon Kvinnene i Sudan utfører 75 % av arbeidet
Få muligheter til utdannelse Traumatiserte etter krig og overgrep Vold mot kvinner et stort problem Manglende juridiske rettigheter

17 Prosjektforslag Raufoss Jern og Metall
Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner: NESI-nettverket SWAN

18 NESI-nettverket 67 lokale medlemsorganisasjoner som virker i ti delstater Mål: Stoppe volden mot kvinner og gi opplæring i rettigheter, helse og beskyttelse mot hiv/aids

19

20 SWAN Arbeider for kvinner som er fordrevet eller på flukt
Opplæringsprogram om kvinners og barns menneskerettigheter Påvirke lokale myndighetene til å fatte vedtak som bedrer kvinners situasjon Kjemper mot vold mot kvinner

21

22 Finansiering prosjektet
Økonomisk ramme: kroner Programmet delfinansieres over Norsk Folkehjelps rammeavtale med NORAD Behov for kroner i finansiering fra andre kilder (egenandeler)


Laste ned ppt "SUDAN Norsk Folkehjelp 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google