Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi
Organisering / framdrift strukturprosjektet En samordnet reiselivspolitikk

2 Destinasjon Norge Mål: Innsatsområder:
Økt verdiskaping og produktivitet 2. Flere helårsarbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene 3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet Innsatsområder: Organisering - En samordnet reiselivspolitikk - En bedre reiselivsstruktur 2. Opplevelses- og reisemålsutvikling 3. Salg og markedsføring

3 Ansvarlig leder Eigil Rian, sammen med resten av seksjon reiseliv.
Strukturprosjektet Ansvarlig leder Eigil Rian, sammen med resten av seksjon reiseliv. Strukturutvalg Etablering av prosjektgrupper i 6 etablerte eller tenkte landsdelsselskap, bestående av representanter fra næring, kommuner, fylkeskommuner innen utgangen av januar 2013

4 Strukturutvalget LO, Camilla Lee Maana KS, Tommy Hernes
Nord-Norsk Reiseliv, daglig leder Arne Trengereid Trøndelag Reiseliv, daglig leder May-Britt Hansen Fjord-Norge, daglig leder Kristian Jørgensen Visit Sørlandet, daglig leder Heidi Sørvig Visit Oslo, daglig leder Tor Sannerud Akershus Reiselivsråd, daglig leder Knut Aandal Lillehammer Turist, daglig leder Vidar Svanemyr Telemarkreiser, daglig leder Iren Siljan Vestby Sogn og Fjordane fylkeskommune, fylkesdirektør næring Jan Heggheim

5 Strukturutvalget forts….
Oppland fylkeskommune, teamleder næring og samfunn Trond Carlson Vest-Agder fylkeskommune, fylkesrådmann Tine Sundtoft Trysil kommune, ordfører Ole Martin Norderhaug Hol kommune, ordfører Tony Arild Kjøl Kristiansand Dyrepark, direktør Reidar Fuglestad Quality Hotel & Resort Sarpsborg, daglig leder Marit Bjørnland 62grader Nord, daglig leder Terje Devold Beitostølen Resort, daglig leder Atle Hovi Innovasjon Norge, avdelingsleder reiseliv Audun Pettersen

6 Definere grenser for hvert landsdelsselskap, antall
Strukturprosjektet Prosjektgruppene skal: Definere grenser for hvert landsdelsselskap, antall destinasjonsselskap, eierskap, kompetanseprofil i landsdelsselskap og destinasjonsselskap, oppgavefordeling mellom selskapene, samhandling, bemanning, resursgrupper, styresammensetning med mer. Utarbeide en konkret forretningsplan for hvert landsdelsselskap som skal inneholde organisasjons- struktur, eierskap, finansiering, definerte ansvarsområder, funksjoner, tiltak og definerte framdriftsplaner og mål. Presentasjon og innsalg mot næring, kommuner og andre berørte parter. Implementering og gjennomføring av businessplan.

7 Status for de ulike regionene: Visit Sør :
Strukturprosjektet Status for de ulike regionene: Visit Sør : Vedtatt integrasjon av Visit Kristiansand i Visit Sørlandet. Prosess startet, søknad sendt. Integrasjon Telemark i Visit Sør , samtaler startet og møter mellom fylkeskommuner og næring pågår.

8 Prosjektgruppe Sør Norge
Offentlig sektor John G Bergh, styremedlem VS, ass fylkesrådmann AAFK Mona Rasmussen, Telemark fylkeskommune Tone Marie Nybø Solheim, Flekkefjord, rådmann, styreleder Lister Reiseliv Finn Aasmund Hobbesland, leder by og samfunn, KrS kommune Reiseliv Heidi Sørvig, Visit Sørlandet, Strukturutvalget Irene Siljan Vestby, Telemarkreiser, Strukturutvalget

9 Prosjektgruppe forts…..
Næring Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark, Visit Sørlandet, Strukturutvalget Siv Wiken, Agder Kollektivtrafikk, Visit Sørlandet Nina Moland Andersen, Colorline, Visit Sørlandet Knut Dannevig, styreleder Visit Sørlandet Beate Töpfer, Hotel Norge Lillesand, styret NHO Reiseliv Sør Ole Bruun, Hovden Høyfjellssenter, styret NHO Reiseliv Atle Homme, Sørlandsbadet, styret Lister Reiseliv Johan Straand, Vrådal hotellene Andrew Howathson, Kragerø Sportell Bjørnar Tretterud, First Hotels Agnete Kjellin, Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum

10 Prosjektgruppe forts…..
Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge Eigil Rian, Nærings- og Handelsdepartementet Dag Holler, Nærings- og Handelsdepartementet Kirsti Sogn Aulstad, Nærings- og Handelsdepartementet

11 Målsetting for organiseringsarbeidet
Etablere et hensiktsmessig antall landsdelsselskaper i løpet av to år Etablere et bærekraftig finansielt system for strukturen i løpet av to år Minst ett landsdelsselskaps «konsernstruktur» gjennomført i løpet av to år Gjennomført prosess i hele landet i løpet av fem år.

12 Pågående prosess Visit Sørlandet
Integrere Visit Kristiansand i Visit Sørlandet Deretter gå i dialog med de andre destinasjonsselskapene på Agder Hovden – Fjell Norge? Ordfører Bykle med i den prosjektgruppen Fjell Norge


Laste ned ppt "Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google