Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårmøte 2010 Thon Hotels Arena Onsdag 24. mars, kl 1800.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårmøte 2010 Thon Hotels Arena Onsdag 24. mars, kl 1800."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårmøte 2010 Thon Hotels Arena Onsdag 24. mars, kl 1800

2 Vårmøte 2010 1800 – 1805Velkommen Yngve 1805 – 1830Info fra NFF og Forbundsstyret Kjartan 1830 – 1845Nytt fra Krets- og Forbundsting Erland 1845 – 1900Kaffepause 1900 – 1945Nytt fra Krets- og Forbundsting forts Erland Herunder også - Regelnytt - Regelgjennomgang - Retningslinjer 2010 - Overganger og lisens 1945 - 2030Utdeling av materiell Anne Eget opplegg for dommereOmar

3 Vårmøte 2010 Etter avsluttet program blir det utdeling av håndbøker, laglederbøker, kamprapporter (tidligere dommerkort) og annet relevant materiell.

4 Vårmøte 2010 Sanksjonsreglementet § 2-3 (3): Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, fritar ikke for sanksjon.

5 Vårmøte 2010 Regelverket: Hjemmeside (fullstendig) Håndboka (Utdrag) Vårmøte (Nyheter)

6 Vårmøte 2010 Kretstinget: - Seriesystemet - Reguleringer i serieavslutning og kvalifisering

7 Vårmøte 2010 NFF ting: (Kampregl. § 2-2) Alder senior: Fylt 14 ved årets begynnelse G/J19: Fylt 13 år Ingen dispensasjonsmuligheter

8 Vårmøte 2010 NFF ting: (Kampregl. § 2-10) Flere lag i laveste divisjon: - Likestilt i forhold til opprykk - Flytting av spillere mellom lagene (Maks 3 også fra 3. til 2. lag)

9 Vårmøte 2010 NFF ting: (Kampregl. § 2-12) Lavere rangert lag spiller før høyere: Som for senior

10 Vårmøte 2010 (Kampregl. § 4-12) Kamprapport: Eneste offisielle dokument om en fotballkamp

11 Vårmøte 2010 NFF ting: (Kampregl. § 4-12) Kamprapport: Senest 15 min før kampstart: - fylle ut navn, draktnummer og f. år - inntil 18 spillere - fylle ut ansvarlig leder/trener

12

13 Vårmøte 2010 NFF ting: (Kampregl. § 4-12) Kamprapport: Pausen: Fylle inn flere resterende spillere hvis man ikke hadde 18 før kamp

14 Vårmøte 2010 NFF ting: (Kampregl. § 4-12) Kamprapport: Etter kamp: Laget oppsøker dommer og: - Kontrollerer påførte opplysninger - Ajourfører rapporten (evt stryker) - Signerer

15

16 Vårmøte 2010 Utsettelse p.g.a sykdom eller akutte hendelser (§ 12 – 5) - Gjelder ikke skade, ferie andre kamper osv - krever legeattest - 14 spilleberettigede spillere

17 Vårmøte 2010 Anker, Protester, forklaringer osv * Kan sendes per e-post eller på annen etterviselig måte

18 Vårmøte 2010 ARRANGØRPLIKTER Det er hjemmelagets klubb som er arrangør av en fotballkamp. Dette innebærer at klubben har ansvaret for at banen er klargjort til kampen (målnett, merking, hjørneflagg og linjeflagg). Også på kommunale baner, hvor kommunen står for merking etc., er det klubbens ansvar at alt er i orden (og få evt. mangler brakt i orden før kampstart).

19 Vårmøte 2010 Huskeliste/oppgaver for hjemmelaget: Ta kontakt med motstander dagen før kampen (for kampbekreftelse). Ta kontakt med dommer dagen før kampen (og evt. assistentdommere). Sjekk farge på bortelagets drakter (arrangøren skaffer om nødvendig gjestende lag et annet draktsett). Sjekk i tide om garderobene er ledige.

20 Vårmøte 2010 Sjekk lysforholdene (evt. tidspunkt for lysanleggets automatiske lysslukk). Klargjøring av banen - merking, hjørneflagg og linjeflagg etc. (ref. kampreglementets § 13-6 om konsekvensen av forsømmelse fra arrangøren). Baller (arrangøren skal holde minst 3 godkjente matchballer). Kamprapport (tidligere dommerkort). Ta imot gjestende lag.

21 Vårmøte 2010 Ta imot dommer (assistentdommere). Oppgjør til dommere (utbetales umiddelbart etter kampslutt). Sende inn kampresultat på SMS (gratis) umiddelbart etter kampslutt (gjelder kun for klassene f.o.m. 13 år og oppover). Sende inn kamprapporten innen 24 timer etter kampslutt (gjelder kun for klassene f.o.m. 13 år og oppover).

22 Vårmøte 2010 Lisens og forsikring (side 42 i Håndboka) Barnefotball 6 – 12 år Ungdom 13 – 19 år Voksenfotball Satser for 2010

23 Vårmøte 2010 Overganger og utlån (side 43 i Håndboka) Elektroniske skjemaer

24 Vårmøte 2010 Overganger og utlån Type overganger/utlån: - Overgang under 12 år - Overgang/utlån av amatør 13 år og eldre - Endring av klubbtilhørighet - Overgang/utlån for profesjonelle - Gebyrer

25 Lov & Reglement (NFF) KAMPREGLEMENTET –13-2 Uteblivelse –13-6 Forsømmelse fra arrangør –14-10 Ikke spilleberettiget spiller 3 poeng og 3 – 0 i mål (eller bedre)

26 Lov & Reglement Kampreglementet (§ 14 ) –Protester Spilleberettigelse Feil fra arrangør Dommerfeil (regelbrudd, ikke skjønn) ”Feil” dommer Andre vesentlige forhold Forhold både før og under kampen

27 Lov & Reglement (NFF) REGLEMENT FOR ADVARSLER, UTVISNINGER OG BORTVISNINGER (KORTREGLEMENTET) Kort i samme/forskjellig klasse og divisjon Soning etter 3 + 2 + 2 Gule og røde kort i smågutt/jente klassen Kort i NM kamper 2 + 1 + 1 Kval kamper Privatkamper og turneringer ”Rabatt” (nytt)

28 Lov & Reglement (NFF) REGLEMENT FOR ADVARSLER, UTVISNINGER OG BORTVISNINGER (KORTREGLEMENTET) Forklaring fra utvist/bortvist aktør Inntil 3 kamper og kr 5000,- i bot uten

29 Lov & Reglement (NFF) Sanksjonsreglementet Konklusjon: Kun ved protest (spilleberettigelse) kan lag ”få” poeng På annet vis kan et lag bli fratatt poeng (inntil 10)

30 Rapportere resultat Send resultatet på SMS til 2303: Eks. Resultat 02120601001 4-4

31 UTDRAG AV RETNINGSLINJER FOR SESONGEN 2010 Glenn Due-Sørensen Dommerutvikler, AFK

32 Bakgrunn:  Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringer  Intensjonen er at alle skal ha kjennskap til det nivå dommerne vil dømme etter  NFF ønsker å være tydelig på enkelte områder som er viktig for fotballens utvikling  Sesongen 2009 viste at det var flere hendelser som var ødeleggende for fotballens omdømme  Målet er at kampene skal ledes av dommere som benytter retningslinjene med engasjement og mot

33 Teknisk område: Alle som oppholder seg i teknisk område skal stå på kamprapporten Instruksjon/veiledning skal foregå på en positiv måte Trenere/ledere som ikke etterlever intensjonen med reglene for adferd i teknisk område SKAL vises bort fra området – og kan ikke kommunisere med laget for resten av kampen

34 TEKNISK OMRÅDE Følgende oppførsel vil ikke aksepteres og vedkommende skal bortvises ved følgende etter advarsel: Fortsetter med å gå utenfor teknisk område for instruksjon etter å ha blitt gitt tilsnakk for dette Benytter seg av ufint kroppsspråk, munnbruk eller gestikulerer mot dommer, assistentdommer eller 4. dommer i protest mot avgjørelse Benytter seg av ufint kroppsspråk, munnbruk eller gestikulerer mot personer i motstanders tekniske område, spillere på motsatt lag eller publikum på en negativ måte Går inn på banen – uten tillatelse av dommer

35 Skadede spillere: Vi minner om spillereglene – regel 5: Dommeren skal stanse kampen, hvis en spiller etter hans mening, er alvorlig skadet og sørge for at spilleren forlater banen Dommer skal tillate spillet å fortsette inntil ballen er ute av spill, hvis en spiller etter hans skjønn, bare er lettere skade Ingen skadebehandling på banen – unntak hodeskader og keeper Maks 2 fra hvert lag inn på banen ved signal NYTT 2010: Spillere som har vært ute av banen for skadebehandling, kan komme inn på banen igjen når spillet er gjenopptatt og på signal fra dommer.

36 Tillatelse til raske frispark Det er det angripende lag som skal kunne bestemme når frisparket skal tas Ballen på rett sted Ballen i ro Det er ikke noe krav om at dommere skal starte spillet med signal eller måle opp avstand Alle forseelser som hindrer at raske frispark kan tas, er å anse som usportslig opptreden og skal medføre advarsel (gult kort).

37 Frispark Uforsiktig – frispark Hensynsløs – frispark + gult kort Unødvendig stor kraft og fart – frispark + rødt kort NB! Ingen forskjell om taklinger skjer bakfra, forfra eller fra siden vedrørende alvorlige brudd på spillereglene eller voldsom opptreden som medfører rødt kort (jfr regel 12) Ved luftdueller skal dommere og assistentdommerne være oppmerksom på bruk av albuer. Om, etter dommernes oppfatning, albuen benyttes bevisst skal spilleren vises rødt kort, da dette anses som alvorlig brudd på spillereglene.

38 Off side For 2010 er det ingen endringer i vår fortolkning, men vi minner om at avgjørelsen skal tas på kort tid og det er dommerteamets oppfattelse som legges til grunn: Å delta i aktivt spill vil si å spille eller berøre ballen etter at den sist er spilt eller berørt av en spiller på samme lag Å forstyrre en motspiller vil si å hindre eller sette en motspiller ute av stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller bevegelser, samt lurer eller forstyrrer motspilleren Å oppnå en fordel av sin posisjon vil si å spille en ball som returnerer til spilleren fra målstang, tverrligger eller motspiller etter å ha vært i offside posisjon

39 Vi minner om regelendringen fra 1/7-09: Enhver forsvarsspiller som forlater spillebanen – uansett grunn uten dommerens samtykke (skade etc) – skal bedømmes å være på egen mållinje eller sidelinje i forhold til offside bedømmelser inntil nest stopp i spillet. Om spilleren forlater banen forsettlig, skal spilleren tildeles gult kort (advarsel) neste gang ballen er ute av spill. Ref: Euro 2008 – mål ble godkjent

40 Rekruttering av dommere Dommerkomiteen trenger klubbenes hjelp – hvordan løser dere det? Hvordan rekrutterer dere dommere? Dommerkontakter – samlinger med lav oppslutning og må avlyses Vi vil gjerne ha innspill på hvordan vi sammen kan opprettholde rekrutteringen som er viktig for alle lagene i kretsen Har dere en dommerkontakt som engasjerer seg i dommersaken og som vil være det?

41 LYKKE TIL MED SESONGEN 2010

42 Utdeling av materiale Kamprapporter Håndbøker Laglederbøker Dommerinfo


Laste ned ppt "Vårmøte 2010 Thon Hotels Arena Onsdag 24. mars, kl 1800."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google