Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker."— Utskrift av presentasjonen:

1 nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker

2 Formater i PipeOnline DAISY (Digital Accessible Information System) er en veletablert internasjonal standard for strukturering av digitale lydbøker. Standarden fokuserer på tilrettelegging for personer med lesehemming. DTBook (Digital Talking Book) er et dokumentformat som brukes i e-bøker (for eksempel EPUB) og DAISY-lydbøker. Formatet er basert på XML og omtales ofte også som DAISY XML. Begge standardene er utviklet og vedlikeholdes av DAISY Consortium.DAISY Consortium

3 DAISY og DTBook En DAISY-bok inneholder ulike typer navigasjonselementer (for eksempel sidetall, rammetekst, margtekst, bildetekst, tabelltekst m.m.) og det er derfor lett å navigere til en bestemt posisjon i boken. Lydboken må spilles av i en DAISY-spiller (software eller hardware) for at DAISY-spesifikk funksjonalitet kan benyttes. Lydboken er også avspillbar i vanlige Mp3 og CD-spillere. Hele boken kan normalt distribueres på én CD-ROM. DAISY-formatet gir rom for 30 timer med innspilt lyd av meget god kvalitet, eller inntil 50 timer lyd med noe redusert lydkvalitet (høyere komprimeringsgrad). DAISY-standarden bygger på åpne standarder (HTML/XHTML/XML/SMIL). Bruk av åpne standarder innebærer at formatet i teorien er uavhengig av operativsystem og programvare. DTBook er et tilgjengelig filformat for personer med lesehemming. Formatet vektlegger spesielt navigasjonsmuligheter og oppmerking av strukturelle elementer i teksten. Vi ser på noen eksempler…

4 nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker

5 Hva er PipeOnline? PipeOnline er et verktøy for produksjon og distribusjon av DAISY-lydbøker og DTBook-filer via internett. Brukere gis tilgang til verktøyet ved å inngå en samarbeidsavtale med NLB.NLB PipeOnline er en gratis applikasjon, lisensiert som åpen kildekode (LGPL). DAISY-lydbøker blir innlest med syntetisk tale (norsk og engelsk) og produseres i DAISY-fulltekst format. Lydbøkene komprimeres og distribueres via e-post. Vederlagsberegning kan gjøres for produksjoner der dette er aktuelt. Brukerne vil i stor grad være universiteter og høyskoler, andre institusjoner kan også være aktuelle.

6 Bakgrunn Et økende behov for tilrettelagt litteratur på universiteter og høyskoler resulterte i at NLB startet arbeidet med å konstruere en sentralisert produksjonsplattform for DAISY-bøker.NLB PipeOnline prosjektet startet i Juni 2008 og kjernefunksjonaliteten i applikasjonen var klar i Juli 2009. Prosjektet gikk over i en driftsfase i September 2009. PipeOnline ble utviklet av NLB i samarbeide med DAISY Consortium. Begge organisasjonene samarbeider i dag om vedlikehold og videreutvikling av PipeOnline.NLBDAISY Consortium

7 Hvordan virker tjenesten? Brukere Format inn: DTBook, Word (RTF) Format ut: DAISY 3, DAISY 2.02, DTBook PipeOnline server

8 Arkitektur PipeOnline ble utviklet som en webklient til den eksisterende applikasjonen DAISYDAISY Pipeline Pipeline (et rammeverk for DAISY-relaterte transformasjoner). DAISY Pipeline er utviklet av DAISY Consortium og er tilgjengelige som åpen kildekode. PipeOnline er sammensatt av et brukergrensesnitt og flere tilleggskomponenter til DAISY Pipeline (blant annet e-post, talesynteser og brukerdatabase). Tilleggskomponentene omfatter: Apache Tomcat, MYSQL-database, talesynteser og Google mail. Koden i PipeOnline er helt adskilt fra kjernen i DAISY Pipeline, noe som gjør at systemet er fleksibelt i forhold til kjerneoppdateringer. Vi ser nærmere på DAISY Pipeline…

9 Nyttig funksjonalitet i PipeOnline PipeOnline er en skalerbar produksjonsplattform, tilgjengelig via internett. Systemadministrator har full kontroll over kjørende jobber ved styring av brukernes produksjonskøer. Brukere og brukerrettigheter kan endres av administrator. Funksjonalitet kan enkelt legges til av administrator. Vederlag beregnes basert på gjeldende satser og den enkelte brukers totale produksjon av vederlagspliktig materiale. Vederlag betales til Kopinor. PipeOnline gir brukeren tilgang til norske og engelske talesynteser av høy kvalitet. I dag anvendes talesyntesen Brage (utviklet av NLB) for norske dokumenter, for engelske dokumenter anvendes Neospeech Paul. Talesyntesene som brukes i PipeOnline vil kontinuerlig evalueres og forbedres. Modifiseringer i talesynteser og uttaleleksikon vil komme alle brukere til gode. PipeOnline støtter alle SAPI-talesynteser.

10 Fordeler med PipeOnline Hurtigere produksjon og distribusjon: Servermiljø gir store forbedringer i innlesingshastighet. Ferdig produksjoner distribueres umiddelbart via e-post Lavere produksjons og distribusjonskostnader: Produksjon og distribusjon krever ikke fysisk lagringsmedium eller transport. Miljøvennlig distribusjon: Ingen CD-plater eller konvolutter i søpla. PipeOnline lar brukeren velge lydbokformat (DAISY 2.02/DAISY 3): PipeOnline genererer begge formatene til sluttbruker. Ny funksjonalitet kan enkelt implementeres i PipeOnline: PipeOnline kan benytte de samme oppdateringene som blir tilgjengelige for DAISY Pipeline. Nye standarder kan enkelt implementeres i PipeOnline: DAISY Pipeline fungerer som referanse for implementasjon av nye DAISY-standarder. Nye DAISY-standarder kan derfor enkelt implementeres også i PipeOnline.

11 Fordeler med PipeOnline PipeOnline kan automatisere strukturering i dokumenter for å sikre validitet: Funksjonen ”Apply DTBook fix routines” kan sette inn overskriftsnivåer automatisk for å sikre at boka er avspillbar i alle DAISY-spillere.

12 Utfordringer med PipeOnline PipeOnline støtter foreløpig bare lydgenerering for dokumenter på norsk og engelsk. Konvertering til DTBook i PipeOnline egner seg best til produksjoner med enkel struktur. Produksjoner med mer komplisert struktur (tabeller, bilder, fotnoter, margtekst, tekstbokser m.m) gjøres bedre med andre verktøy. Forkunnskap om disse verktøyene og XML er en fordel ved redigering og konvertering av DTBook-filer. Hvordan lage en god DTBook?

13 Konverteringsverktøy for DTBook http://www.daisy.org/project/pipelinehttp://www.daisy.org/project/ save-as-daisy-microsoft http://odt2daisy.sourceforge.net/

14 Fremtiden for PipeOnline NLB avholder for tiden flere kurs i bruk av PipeOnline hos universiteter og høyskoler.NLB NLB ønsker et større brukermiljø for PipeOnline og bistår gjerne aktuelle institusjoner med opplæring i bruk av verktøyet.NLB Kosmetiske forbedringer i grensesnitt er planlagt. Tilpasning til nye formater (EPUB, DocBook, TEI) kan være aktuelt.

15 Videre utvikling av DAISY Pipeline DAISY Pipeline Utviklingen av DAISY Pipeline har nå pågått i 7 år. Verktøyet brukes i økende omfang av DAISY-produsenter og privatpersoner. Verktøyet støtter i dag flere formater, med fokus på DAISY 2.02 og DAISY 3. DAISY Pipeline 2 (NextGen). Integrasjon av nye teknologier i Pipeline (XProc, XSLT 2, OSGi) Referanseimplementasjon av DAISY 4 Bedre integrasjon i heterogene miljøer Nye kjerne for Pipeline versjonene: Pipeline Lite, PipeOnline, Pipeline UI

16 Lenker Standarder, spesifikasjoner, DAISY http://www.daisy.org PipeOnline http://www.pipeonline.no Konverteringsverktøy DTBook http://www.daisy.org/project/pipeline http://www.daisy.org/project/save-as-daisy-microsoft http://odt2daisy.sourceforge.net/ Gratis DAISY spiller (AMIS) http://www.daisy.org/projects/amis/languages E-post olav.indergaard@nlb.no


Laste ned ppt "Nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google