Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Arne Kyrkjebø – produksjonssjef NLB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Arne Kyrkjebø – produksjonssjef NLB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Arne Kyrkjebø – produksjonssjef NLB

2 Jeg vil snakke om  Kort om NLB og vårt tilbud  Viktigste utviklingstrekk siste 2-3 år  Distribusjon av lydbøker  Vårt tilbud til studenter  Utfordringer rundt tilbud til studenter

3 Kort om NLB  Statlig institusjon – Kulturdepartementet  Lokalisert i Oslo  49 ansatte

4 NLB virksomhetsområder  Skjønn- og faglitteratur for barn, ungdom og voksne  Studielitteratur for studenter på universiteter, høgskoler og fagskoler

5 Folkebibliotekslitteratur - statistikk Registrerte lånere (pr 11/2012) I alt16764 (+1800) < 16 år10 % >50 år50 % >70 år35 % Boksamling Daisy lydbøker: Ca 17.000 (+1055) PunktCa 7.100(+ 525) Tidsskrifter: 16 månedlige (innlesing og TTS) Daglige aviser: 2 (satsningsområde)

6 Folkebibliotekslitteratur - statistikk Utlån (2011) Lydbøker: 470.000 (+14 %) Punktbøker: 3.400 (+26 %) Nettbasert distribusjon av lydbøker står for ca 10-15 % av utlån

7 Sentrale utviklingstrekk – siste år Tiltak  Egen informasjonsavdeling – Økt satsning på informasjonsvirksomhet  Økt intern utviklingskapasitet (it-utviklere, prosjektledere)  Flere lydbokprodusenter – kvalitetssikring av lydbokproduksjon Finansiert ved:  Effektivisering av produksjonsprosesser – Masterfilbasert produksjon, outsourcing  Effektivisering av utlånsprosesser (Lydbøker og punktbøker)

8 Distribusjon av lydbøker  Mai 2011. Lansering ny distribusjonsløsning  Våren 2013. Lansering ny distribusjonsløsning

9 Distribusjonsløsning inntil mai 2011 Låner CD Bibliofil Skranke MappaMI

10 Lansering mai 2011 Låner Back-end Nedlasting til pc CD NLB direkte (streaming) Bibliofil Skranke MappaMI Vannmerking  Utvikle en grunnleggende distribusjonsplattform som: •Dekker dagens behov •Muliggjør morgendagens behov  Innføre digital vannmerking (pålagt)  Forbedret funksjonalitet ved dagens løsning

11 Viktige prinsipper rundt NLBs distribusjonsløsning •Dekke bredden i lånergruppens behov/krav •Tilgang til flere distribusjonsformer

12 «NLB Direkte» - Streaming via nettleser

13 Distribusjonsløsning som lanseres vår 2013 Låner Back-end Nedlasting til pc CD NLB direkte (streaming) Bibliofil Skranke MappaMI Vannmerking DAISY online Delivery NLB AppDaisy Online spillere

14 NLB App – «Lydhör»  Utvikles i samarbeid med Pyxima/Sensotec (Belgia)  Utvikles for Android og iOS tilpasset nettbrett/mobil  Gratis for sluttbruker.  Støtter Daisy/EPUB3 – tekst&lyd  Integrasjon mot biblioteksystem, nedlasting/streaming og avspilling i en App.  Klar for bruk mars 2013

15 NLB App – «Lydhör»

16 Hvorfor utvidelse av distribusjonsløsning  Støtte for Daisy Online Protocol i distribusjonsløsning.  Tilby App’er  Klargjøre distribusjonsløsning for Daisy Online-spillere og starte testing av neste generasjon avspillere.  Målsetting: Gjennomføre prøveprosjekt med avgrenset brukergruppe første halvår 2013 (Ref TPBs prøveprosjekt)

17 Økt fokus på aviser •Et behov fra våre lånere (Få avis, få «sin avis» •E t argument for å gå over til Daisy online-spillere. «Du kan få avisen til din spiller hver morgen 7 dager i uken» Skal vi tilby aviser? Er det behov for tjenesten?

18 NLBs modell for produksjon/distribusjon av avis avis FTP feed prosessering Script som korrigerer feed Konvertering til dtbook Produksjon lydbok m TTS Digitalt arkiv App DAISY online CD etc Prosess skjer automatisk gjennom natt (når feed foreligger) Etterkontroll

19 Viktige fokusområder  Nå bredere ut med informasjon om NLB og vårt tilbud.  Samarbeid med folkebibliotek  Implementere ny distribusjonsløsning  Nytt innlesingsverktøy (Hindenburg) – Forutsetning for fulltekst/EPUB3  Avklare satsning rundt Filibuster/norsk talesyntese  Avklare mål rundt helpdesk.  Nye formater (EPUB3) Hvilke muligheter gir det oss, hva er det behov for?  Etablere nye relasjoner til forlag.

20 Tilbud studielitteratur - prinsipper  Produksjonsrett: Synshemmede studenter  Lånerett: Dokumentert lesehandikapp

21 Studielitteratur - statistikk Antall studenter: 2.262 (+368) Produksjonsrettsstudenter: Ca 12 % Økningen i studenter er i all hovedsak ikke-synshemmede

22 NLBs tilbud til studenter Samling: Lydbøker: 3300 (+410) Årets produksjon: 65 % fulltekst m/talesyntese, 35 % innlest lydbok Ebøker: 173 (+67) Forsiktig samlingsutvikling

23 NLBs tilbud til studenter Utlånstall (2011) Lydbøker: 17.300 (+77 %) Noter 25 (+100 %) E-bøker: 28 (noe økning) Innlån fra TPB: 979 TIGAR: Prøvesamarbeide Bookshare (NLB betaler fee for låner)

24 Samarbeidsmodell NLB-læresteder - 3 siste år: Bedre relasjon lærested/NLB – økt kunnskap om hverandre Grensedragning i ansvar – hvem gjør hva  Lærestedet utfører produksjon/legger til rette for at studenter gjør selv.  Lærested produserer selv via NLBs web-baserte løsning (PipeOnline)  Lærested bestiller produksjoner via NLB – utlånbar via NLB

25 Behov for å få mer informasjon NLB vedtak i 2012: Behov for mer informasjon for å gjøre riktige beslutninger Mål: Kartlegge studentenes hverdag og vei gjennom studiene. Spørsmål vi ønsket å få svar på:  Kjennskap til NLB/NLBs tilbud  Hvordan de oppfatter NLBs nåværende tilbud.  Hvordan de bruker det de får fra NLB  Får de dekket sine behov andre steder (lærested, nettressurser etc)

26 Spørreundersøkelse mot studenter/læresteder 2 spørreundersøkelser  148 studenter svarte  Ca 30 læresteder svarte. NLB er ikke ferdig med å bearbeide data.

27 Noen smakebiter  Kunnskap om NLB alt for liten (mange fikk høre om NLB via undersøkelse)  For dårlig kunnskap om de tilbud lærested kan gi. (Kan også skyldes at tilbud er mangelfullt)  Bruker ikke læresteders tilbud.  Markant skille mellom synshemmede og dyslektiske studenter  Synshemmede kjent med teknologi og talesyntese.  Dyslektikere leser papirbok og hører på lydfiler på mp3-spiller  Dyslektikere sliter med talesyntese  Dyslektikere «gir opp» teknologi og leser papirversjon.

28 Noen smakebiter  Teksten viktig i lydbøker  Mange blir ikke bevisst sin dysleksi før de begynner å studere.  Bekymring for manglende tilbud når de går over i arbeidslivet.  Mangel på hjelpemidler forsinker utdannelsen  Studentene har få alternative kilder til materiale. Ikke overskudd til å lete etter andre kilder


Laste ned ppt "Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek Arne Kyrkjebø – produksjonssjef NLB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google