Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek
Arne Kyrkjebø – produksjonssjef NLB

2 Jeg vil snakke om Kort om NLB og vårt tilbud
Viktigste utviklingstrekk siste 2-3 år Distribusjon av lydbøker Vårt tilbud til studenter Utfordringer rundt tilbud til studenter

3 Kort om NLB Statlig institusjon – Kulturdepartementet
Lokalisert i Oslo 49 ansatte

4 NLB virksomhetsområder
Skjønn- og faglitteratur for barn, ungdom og voksne Studielitteratur for studenter på universiteter, høgskoler og fagskoler

5 Folkebibliotekslitteratur - statistikk
Registrerte lånere (pr 11/2012) I alt (+1800) < 16 år 10 % >50 år 50 % >70 år 35 % Boksamling Daisy lydbøker: Ca (+1055) Punkt Ca (+ 525) Tidsskrifter: 16 månedlige (innlesing og TTS) Daglige aviser: 2 (satsningsområde)

6 Folkebibliotekslitteratur - statistikk
Utlån (2011) Lydbøker: (+14 %) Punktbøker: (+26 %) Nettbasert distribusjon av lydbøker står for ca % av utlån

7 Sentrale utviklingstrekk – siste år
Tiltak Egen informasjonsavdeling – Økt satsning på informasjonsvirksomhet Økt intern utviklingskapasitet (it-utviklere, prosjektledere) Flere lydbokprodusenter – kvalitetssikring av lydbokproduksjon Finansiert ved: Effektivisering av produksjonsprosesser – Masterfilbasert produksjon, outsourcing Effektivisering av utlånsprosesser (Lydbøker og punktbøker)

8 Distribusjon av lydbøker
Mai Lansering ny distribusjonsløsning Våren Lansering ny distribusjonsløsning

9 Distribusjonsløsning inntil mai 2011
Låner Bibliofil Skranke MappaMI CD

10 Lansering mai 2011 Utvikle en grunnleggende distribusjonsplattform som: Dekker dagens behov Muliggjør morgendagens behov Innføre digital vannmerking (pålagt) Forbedret funksjonalitet ved dagens løsning Låner Bibliofil Skranke MappaMI Vannmerking Back-end CD Nedlasting til pc NLB direkte (streaming)

11 Viktige prinsipper rundt NLBs distribusjonsløsning
Dekke bredden i lånergruppens behov/krav Tilgang til flere distribusjonsformer

12 «NLB Direkte» - Streaming via nettleser

13 Distribusjonsløsning som lanseres vår 2013
Låner Bibliofil Skranke MappaMI Vannmerking Back-end DAISY online Delivery CD Nedlasting til pc NLB direkte (streaming) NLB App Daisy Online spillere

14 NLB App – «Lydhör» Utvikles i samarbeid med Pyxima/Sensotec (Belgia)
Utvikles for Android og iOS tilpasset nettbrett/mobil Gratis for sluttbruker. Støtter Daisy/EPUB3 – tekst&lyd Integrasjon mot biblioteksystem, nedlasting/streaming og avspilling i en App. Klar for bruk mars 2013

15 NLB App – «Lydhör»

16 Hvorfor utvidelse av distribusjonsløsning
Støtte for Daisy Online Protocol i distribusjonsløsning. Tilby App’er Klargjøre distribusjonsløsning for Daisy Online-spillere og starte testing av neste generasjon avspillere. Målsetting: Gjennomføre prøveprosjekt med avgrenset brukergruppe første halvår 2013 (Ref TPBs prøveprosjekt)

17 Økt fokus på aviser Et behov fra våre lånere (Få avis, få «sin avis»
Et argument for å gå over til Daisy online-spillere. «Du kan få avisen til din spiller hver morgen 7 dager i uken» Skal vi tilby aviser? Er det behov for tjenesten?

18 NLBs modell for produksjon/distribusjon av avis
Etterkontroll avis feed prosessering App FTP avis Digitalt arkiv DAISY online avis Script som korrigerer feed avis Konvertering til dtbook Produksjon lydbok m TTS CD etc Prosess skjer automatisk gjennom natt (når feed foreligger)

19 Viktige fokusområder Nå bredere ut med informasjon om NLB og vårt tilbud. Samarbeid med folkebibliotek Implementere ny distribusjonsløsning Nytt innlesingsverktøy (Hindenburg) – Forutsetning for fulltekst/EPUB3 Avklare satsning rundt Filibuster/norsk talesyntese Avklare mål rundt helpdesk. Nye formater (EPUB3) Hvilke muligheter gir det oss, hva er det behov for? Etablere nye relasjoner til forlag.

20 Tilbud studielitteratur - prinsipper
Produksjonsrett: Synshemmede studenter Lånerett: Dokumentert lesehandikapp

21 Studielitteratur - statistikk
Antall studenter: (+368) Produksjonsrettsstudenter: Ca 12 % Økningen i studenter er i all hovedsak ikke-synshemmede

22 NLBs tilbud til studenter
Samling: Lydbøker: (+410) Årets produksjon: 65 % fulltekst m/talesyntese, 35 % innlest lydbok Ebøker: 173 (+67) Forsiktig samlingsutvikling

23 NLBs tilbud til studenter
Utlånstall (2011) Lydbøker: (+77 %) Noter 25 (+100 %) E-bøker: 28 (noe økning) Innlån fra TPB: 979 TIGAR: Prøvesamarbeide Bookshare (NLB betaler fee for låner)

24 Samarbeidsmodell NLB-læresteder - 3 siste år:
Bedre relasjon lærested/NLB – økt kunnskap om hverandre Grensedragning i ansvar – hvem gjør hva Lærestedet utfører produksjon/legger til rette for at studenter gjør selv. Lærested produserer selv via NLBs web-baserte løsning (PipeOnline) Lærested bestiller produksjoner via NLB – utlånbar via NLB

25 Behov for å få mer informasjon
NLB vedtak i 2012: Behov for mer informasjon for å gjøre riktige beslutninger Mål: Kartlegge studentenes hverdag og vei gjennom studiene. Spørsmål vi ønsket å få svar på: Kjennskap til NLB/NLBs tilbud Hvordan de oppfatter NLBs nåværende tilbud. Hvordan de bruker det de får fra NLB Får de dekket sine behov andre steder (lærested, nettressurser etc)

26 Spørreundersøkelse mot studenter/læresteder
2 spørreundersøkelser 148 studenter svarte Ca 30 læresteder svarte. NLB er ikke ferdig med å bearbeide data.

27 Noen smakebiter Kunnskap om NLB alt for liten (mange fikk høre om NLB via undersøkelse) For dårlig kunnskap om de tilbud lærested kan gi. (Kan også skyldes at tilbud er mangelfullt) Bruker ikke læresteders tilbud. Markant skille mellom synshemmede og dyslektiske studenter Synshemmede kjent med teknologi og talesyntese. Dyslektikere leser papirbok og hører på lydfiler på mp3-spiller Dyslektikere sliter med talesyntese Dyslektikere «gir opp» teknologi og leser papirversjon.

28 Noen smakebiter Teksten viktig i lydbøker
Mange blir ikke bevisst sin dysleksi før de begynner å studere. Bekymring for manglende tilbud når de går over i arbeidslivet. Mangel på hjelpemidler forsinker utdannelsen Studentene har få alternative kilder til materiale. Ikke overskudd til å lete etter andre kilder


Laste ned ppt "Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google