Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø, forbruk og rettferd Hva har det med meg å gjøre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø, forbruk og rettferd Hva har det med meg å gjøre?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Miljø, forbruk og rettferd Hva har det med meg å gjøre?
Lederkurs år

3

4

5 Grunnlaget Forvalteransvaret: ...råde over OG være tjener (slave) for skaperverket Nestekjærligheten: ...også fattige langt borte og neste generasjoner Misjonsbefalingen: “....gjør alle folkeslag til mine disipler” Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 1. Joh. 4, 21 Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Matt. 25, 40: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

6 Bibelen om etisk forbruk
Ordspråkene 30, 8-9: ”Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg hverken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte: ”Hvem er Herren?” eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn.” Ordspråkene 31, 8-9: Lukk opp din munn for dem som er tause, tal saken for dem som holder på å gå til grunne. Lukk munnen opp og døm rettferdig, la arme og fattige få sin rett.

7 Korsveis fire veivisere
Søke Jesus Kristus Bygge fellesskap Leve enklere Fremme rettferdighet

8

9

10

11 Hver dag går noen av landets best betalte på jobb med ett mål for øye: å finne en lengsel, en svakhet hos oss som de kan konvertere til et kjøpebehov... Og vi lar oss lure til å tro at flere ting gir mer lykke, noe denne grafen viser.

12 Forbruksvekst i Norge Kilde: Statistisk Sentralbyrå

13 Hvor mange jordkloder ville vi trenge hvis alle levde som folk i Norge?

14 Hvor mange jordkloder ville vi trenge hvis alle levde som folk i Norge?

15 Forbruksvekst i Norge Kilde: Statistisk Sentralbyrå

16

17 Psykologisk meningsløshet
Vi blir ikke lykkeligere

18 Hva kan jeg gjøre?

19 Hva kan jeg gjøre?

20 Mitt handlingsrom som enkeltmenneske som del av en lokalmenighet
som ansatt på en arbeidsplass som samfunnsborger

21 Miljøsteget - kirkeversjonen

22 Miljøsteget - kirkeversjonen

23 Det gir oss 5 til 10 år på å redde kloden
Karbonutslipp Milliarder tonn/år I dag øker CO2-utslippene kraftig X 6 For å klare 2-graders målet må vi snu denne utviklingen i løpet av 10 år. Veksten i utslipp av drivhusgasser må snus til reduksjon i løpet av de nærmeste ti årene. Den sorte linjen i figuren viser utslippet av CO2 fra menneskelig aktivitet de siste 150 årene. Skal vi klare å holde den globale oppvarmingen under 2°C, må vi redusere det årlige utslippet med 50 til 85 %.*) I dag er ikke utslippene bare stabilt høye, men de øker kraftig fra år til år. Det første vi må få til er å snu utviklingen fra årlig vekst til årlig reduksjon (fra utvikling langs den røde pilen, til utvikling langs den grønne pilen). Det må vi få til i løpet av de nærmeste 10 årene!*) Deretter må utslippene reduseres år for år, totalt 50 til 85 % innen 2050.*) Grunnen til at det er så viktig å snu utviklingen raskt er at det tar veldig lang tid fra vi stopper å slippe ut CO2, til de siste tonnene vi slapp ut er borte fra atmosfæren. Fra vi slipper ut 100 tonn CO2 i atmosfæren vil det typisk ta rundt 20 år å bli kvitt de først 50 tonnene, 70 år å bli kvitt de neste 10 tonnene og flere hundre år før alt er borte fra atmosfæren. De internasjonale kjørereglene må være klare om fem år FN-forhandlingene om en internasjonal avtale om hvordan verden skal redusere sine utslipp av klimagasser tilstrekkelig til å redde kloden fra de mest dramatiske effektene av klimaendringer, starter i 2007 (COP 13 på Bali). (Dette blir en avtale som etterfølger Kyoto avtalen fra 2013.) Disse forhandlingene må være klare i løpet av et par år. Deretter må alle land implementere resultatet i sine nasjonale lovverk, slik at verdenssamfunnet er forent under en forliktende klimaavtalen fra 2013. Å få til en globalt forpliktende avtale som er sterk nok til å redde kloden fra en oppvarming over 2°C, er trolig den største og kanskje viktigste kollektive oppgaven verdenssamfunnet noen gang har stått overfor. *) IPCC, Forth Assesment Report, WGI, FN 2007. 4 Deretter må vi redusere de globale utslippene med 50 til 85 % innen 2050. 2 Da må globale kjøreregler være klare om fem år! 1850 1950 2050

24 Å redusere norske utslipp er både teknisk og økonomisk mulig
Norge kan redusere sine drivhusgass- utslipp med 30 % innen 2020, 80 % innen 2050. Fortsatt mulig å redde kloden Heldigvis er det fortsatt mulig å redusere de globale utslippene - mye nok og fort nok. Figuren viser hvordan Norge kan redusere sine utslipp med 30 % innen 2020 og 80 % innen 2050. Den øverste røde kurven viser hvordan utslippene kan komme til å øke dersom vi ikke gjør noe. Den nederste grønne linjene viser hvordan utslippen kan reduseres drastisk ved hjelp av noen få robuste tiltak. Enkeltpersoner og enkelte geografiske områder vil merke konsekvensene av disse tiltakene i form av å måtte innstille seg på en mer bærekraftig og fremtidsrettet produksjon og forbruk. Ingen av tiltakene som vi skisserer her, vil likevel ha vesentlig betydning for vår velferd og levestandard. Kort oppsummert er tiltaktene: Forbruk av elektrisitet vokser ikke i forhold til dagens forbruk. Mer energieffektive kjøretøy, 10 % biodrivstoff, bedre kollektivtilbud og overføring fra lastebil til bane og skip Kutt i kraftsubsidier og økte kostnader ved CO2-utslipp fører til mindre forurensende prosesser og redusert aktivitet i prosessindustrien. Forurensende gasskraftverk på oljeplattformene erstattes med strøm i kabel fra land. Energieffektivisering i bygg og tilrettelegging for biobasert oppvarming. Deponering av organisk avfall. Merk: Alle tiltakene er beskrevet under tema ”klima” på

25 Kirkemøtet 2007 Erik Solheim: Vi kan ikke snu utviklingen i Norge uten kirkens mange medlemmer på laget!

26 Kirkemøtet 2007 "Jorda sin redningsflåte har to årer, den tekniske og den etiske. Kyrkja si store oppgåve er å samle seg med alle menneske av god vilje om en etiske åra." Martin Lönnebo, biskop emeritus på Kyrkjemøtet 2007

27 Etisk åre…? Den viktigste årsaken til miljøkrisen er et faktum fordi vi forbruker stadig mer, uten å tenke tilstrekkelig på miljøet og samspillet i naturen. Elsk din neste som deg selv… Matt 22,39. The conventional trap

28 Jesus sier at vi skal kle de fattige, men i dag er det de fattige som kler oss… De ofrer liv og helse slik at vi kan kjøpe klær billigst mulig. Kan vi ha det slik? Hva har du ”kostet” i dag? 1,2 milliarder mennesker lever for under 1 dollar om dagen. (ca 5,50 kr)

29 Klimamelding for en ny verden
Klimakampen kan vinnes. Bygg først et mellom-menneskelig-skapt klima for modige tanker. Tillat ukontrollerte utslipp fra våre utømmelige reservoar av usagte ord, uhørte kruseduller, umulige muligheter. Stimulér et klima for impulsive invitasjoner, overraskende initiativ, hjertebankende glede, frydefullt tull og glødende alvor.

30 Klimamelding for en ny verden
Du får et klima for djupere samtaler, videre bekjentskap, høyere latter. Honorer et klima for å dele, gi og yte. Så har du skapt et klima for handling. Da kan vi ende opp der vi vil; i en bedre verden for alle. For andre. Først da kan vi snakke om å forandre. For det er håp. Det meste og beste kan ennå være ugjort. HC MedlienU8 / Lucky Næroset

31 Alt er mulig!

32 Viktige nettsider: www.kirken.no/miljo www.gronnhverdag.no

33 Etiske merkeordninger
Fairtrade

34 Økologisk

35 Svanemerket

36 Hva gjør jeg? Norrøna - økologisk bomull i hele kolleksjonen
JC – svanemerkete jeans Jack and Jones – økologisk og fairtrade bomull Fretex Byttelåne Gi opplevelser og tid i gave


Laste ned ppt "Miljø, forbruk og rettferd Hva har det med meg å gjøre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google