Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Rotary Foundation – TRF Brumunddal Rotary klubb 15

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Rotary Foundation – TRF Brumunddal Rotary klubb 15"— Utskrift av presentasjonen:

1 The Rotary Foundation – TRF Brumunddal Rotary klubb 15
The Rotary Foundation – TRF Brumunddal Rotary klubb 15. april Rune Bye DRFC

2 The Rotary Foundation - et sort hull….?

3 Tema The Rotary Foundation Future Vision Plan -> Rotary Grants
hva – hvorfor – hvordan Future Vision Plan -> Rotary Grants

4 Grunnleggerne Paul Harris Arch C Klump
Grunnlegger Rotary International i 1905 Arch C Klump Grunnlegger Rotary Foundation i 1917

5

6 Hva er Rotary Foundation
Humanitært arbeid – en av bærebjelkene for Rotary Rotary Foundation oppstart 1917 Internasjonalt engasjement fra 1921 Etablert som egen stiftelse fra 1928 Størst utvikling etter andre verdenskrig Enorm innsats for å utrydde Polio siden 1985

7 Rotary Foundations formål
Å gjøre Rotarianere i stand til å fremme forståelse, goodwill og fred i verden gjennom å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og lindre fattigdom Motto DOING GOOD IN THE WORLD! (DOING GREAT IN THE WORLD!)

8

9 The Rotary Foundation Basert på Service Above Self og Rotary Foundation sitt motto: Doing Good in The World er fokus rettet mot: Humanitært arbeid Stipendier/utdanning Yrkesveiledning

10 TRF - Rangering som nr 5 blant de 10 beste - merket ****
: 10 of the Best Charities Everyone’s Heard Of TRF - Rangering som nr 5 blant de 10 beste - merket **** Vurdering: Disse 10 hjelpeorganisasjoner arbeider over hele landet (USA) og verden. De er store komplekse organisasjoner med budsjett på over 100 mill USD, og minst 65 mill USD i egenkapital. De er anerkjente merkenavn bl. a. på grunn av den meget gode økonomistyring, ingen enkel oppgave tatt i betraktning omfanget og størrelsen på deres virksomhet. Givere kan føle seg trygge på at disse USA registrerte institusjoner anvender de gaver de mottar på en meget god måte.

11 Supporting The Rotary Foundation
PolioPlus Fund End Polio Now Annual Fund For Support Today Endowment (Permanent) Fund To Secure Tomorrow

12 100% Member Participation
Annual Fund 100% Member Participation

13

14 TRF –

15 Hvor kommer bidragene fra
Rotarianere gjennom selvstendige innbetalinger Rotaryklubbene del av kontigent, overskudd av prosjekt osv Donasjoner fra andre Kontanter, gaver, eiendom

16 Bidrag til Rotary Foundation
Bidrag til Rotary Foundation er «frivillig» Viktig basis for vårt internasjonale engasjement Innbetalte bidrag til Annual Fund føres tilbake til distriktene som prosjektmidler Distriktets aktivitetsnivå følger innbetalingene til fondet. Lite penger gir liten aktivitet 3 års syklus (SHARE systemet)

17 Annual Programs Fund - SHARE systemet
2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Fifty percent (50%) of all contributions come back to our district through District Designated Funds (DDF) in three years to spend on educational and humanitarian programs chosen by us; even grants that may be used for projects in our local community. Through the SHARE system, our contributions to the Foundation help both the locally and globally. Here’s an example: Year 1: Our district raised $100,000 in Year 2: $50,000 is available in DDF for programs we select. Year 3: Spending takes place in So Contributions made in become available in Programs funded through District Designated Funds include: Matching Grants; District Simplified Grants; Ambassadorial Scholars; Rotary Centers for Int’l Studies; additional Group Study Exchanges, etc. The other 50% goes to the World Fund and is used to fund other Foundation programs in which we can participate, such as GSE and Matching Grants. (Each district receives one GSE that is funded from the World Fund.) The Rotary Foundation provides a 1:1 match for District Designated Funds (or SHARE) contributions and a 0.5:1 match for new cash contributions for Matching Grants. And, districts can request up to 20 percent of District Designated Funds (DDF) for a grant to support multiple projects locally or internationally. Please note that distribution of funds will differ for districts participating in the Future Visions Pilot Program.

18 Innbetaling gir skattereduksjon på 28%
Avtale mellom Rotary og skattemyndighetene Administrert av Visma Services AS Gjelder bidrag til PolioPlus og Annual Giving Bidrag til Permanent Fund og Peace Fund gir ikke skattefordel Min årlig NOK 500,- maks NOK ,-

19 Fast trekk en gang pr måned Minimum Kr 50 (dvs kr 36 pr måned etter skatt) Alternativt innbetaling en gang pr år Distriktet har kun 100 rotarianere som har fast trekk månedlig.

20 Utvikling i bidrag USD for distrikt 2305

21 Annual giving norske distrikter, $ pr medlem

22 Hvorfor «Rotary Grants» (FVP)
Forenkle programmer og prosesser Fra 12 til 3 tilskuddsformer (Grants) Innsatsen/prosjektene fra rotarianere rettes mot 6 valgte fokusområder for å øke den humanitære effekten globalt Bedre balanse mellom globale og lokale prosjekter

23 Hvorfor «Rotary Grants» (FVP)
Fokus på betydelige , varige og målbare resultat. Økt følelsen av eierskap på distrikts- og klubbnivå. Forbedre Rotarys offentlige image. Bli et ønsket førstevalg som partner for globale prosjekter.

24 De 6 fokusområder Fredsarbeid og konflikt forebygging/-løsning Sykdomsforebygging og –behandling Vann og sanitær Barne- og mødrehelse Grunnutdanning og leseferdighet Økonomi- og samfunnsutvikling

25 Kvalifisering Distrikt og klubber må kvalifiseres for å kunne søke om å få støtte fra TRF til Grant prosjekter Skal gi en god finansiell forvaltning og kontroll av prosjektene Kvalifikasjonsprosessen er enkel Distriktet er kvalifisert og skal gjennomføre opplæring for å kvalifisere klubbene

26 Kvalifisering av klubbene
Klubber må være kvalifisert både for å søke om District Grant og Global Grant For å bli kvalifisert må klubben: Innkommende president eller leder av TRF-komiteen må delta på TRF-seminar Lese gjennom, godta og implementere ”Club Qualification Memorandum of Understanding” President og innkommende president skal signere på dokumentet Samtykke i retningslinjer fra distriktet

27 Club Qualification Memorandum of Understanding (COU)
Innholder punkter som: Klubb kvalifikasjon - info TRF ansvarlig i klubben sitt ansvar Krav til økonomikontroll Krav til bankkonto Rapportering om bruk av midler Dokumentasjon / arkivering Rapportering av feil bruk av midler Kvalifikasjonen gjelder for ett år og må fornyes årlig

28 Opplæring, kvalifisering
PrePETS – Elverum + Vestnes Til sammen 10 klubber deltok Opplæring på TRF-seminarene i høst 14. september: Vestnes 21. september: Rudshøgda Kurs etter behov utover dette


Laste ned ppt "The Rotary Foundation – TRF Brumunddal Rotary klubb 15"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google