Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distribusjon i nettverk. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Her har vi en situasjon med 2 leverandører, lokalisert i node 1 og 2, med et tilbud på hhv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distribusjon i nettverk. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Her har vi en situasjon med 2 leverandører, lokalisert i node 1 og 2, med et tilbud på hhv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distribusjon i nettverk

2 LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Her har vi en situasjon med 2 leverandører, lokalisert i node 1 og 2, med et tilbud på hhv. 300 og 500 enheter av en vare, som skal forsyne to kunder, lokalisert i node 8 og 9, som har et behov på hhv. 350 og 450 enheter av samme vare. Distribusjon i nettverk Kapasiteten langs hver grein er 400, og ingen node kan behandle mer enn 500 enheter. -300-300-500-500 350350 450450 1122 44 55 33 66 88 77 99 2 2 4 4 5 5 8 8 3 3 4 4 3 3 7 7 4 4 3 3 8 8 3 3 5 5 6 6 12 2 2

3 LOG530 Distribusjonsplanlegging 3 3 La X f,t angi mengden som transporteres fra node f til node t. La X f,t angi mengden som transporteres fra node f til node t. Vi ønsker å finne hvor mye som skal sendes langs hvilke greiner for å dekke kundenes behov, slik at totalkostnaden blir minst mulig. Vi ønsker å finne hvor mye som skal sendes langs hvilke greiner for å dekke kundenes behov, slik at totalkostnaden blir minst mulig. Samtidig må vi påse at ikke mer sendes langs en grein enn det kapasiteten tilsier, og heller ikke sende mer til en node enn det noden har kapasitet til å håndtere. Samtidig må vi påse at ikke mer sendes langs en grein enn det kapasiteten tilsier, og heller ikke sende mer til en node enn det noden har kapasitet til å håndtere. Distribusjon i nettverk

4 LOG530 Distribusjonsplanlegging 4 4 Beslutningsvariabler: Distribusjon i nettverk X ft Mengde fraktet fra node f til node t (f,t)  {G} nAntall noder NMengden noderN = {1, 2, …, n} GMengden av greiner mellom nodene djdj Tilbud/Behov ved node j j  {N} qjqj Kapasitet ved node j j  {N} c ft Avstand fra node f til node t (f,t)  {G} b ft Kapasitet på greinen fra node f til node t (f,t)  {G}

5 LOG530 Distribusjonsplanlegging 5 5 Målfunksjon: Distribusjon i nettverk 14 ‑ 1 Minimer totalkostnaden for alle mengder som fraktes langs alle greiner.

6 LOG530 Distribusjonsplanlegging 6 6 Restriksjoner: Distribusjon i nettverk Husk at hvis d j < 0 så har vi et tilbud, mens d j = 0 indikerer en transittnode som verken har tilbud eller etterspørsel. 14 ‑ 2 Sum transportert til en node, minus sum transportert fra samme node, må minst tilsvare behovet i noden. Dette kravet gjelder alle noder.

7 LOG530 Distribusjonsplanlegging 7 7 Restriksjoner: Distribusjon i nettverk X 2,1 + X 3,1 + X 5,1 – X 1,2 – X 1,3 – X 1,5 ≥ -300Produsent-node1 X 1,2 + X 4,2 + X 5,2 – X 2,1 – X 2,4 – X 2,5 ≥ -500Produsent-node2 X 1,3 + X 5,3 + X 6,3 – X 3,1 – X 3,5 – X 3,6 ≥ 0Transitt-node3 X 2,4 + X 5,4 + X 7,4 – X 4,2 – X 4,5 – X 4,7 ≥ 0Transitt-node4 X 1,5 + X 2,5 + X 3,5 + X 4,5 + X 6,5 + X 7,5 + X 8,5 – X 5,1 – X 5,2 – X 5,3 – X 5,4 – X 5,6 – X 5,7 – X 5,8 ≥ 0Transitt-node5 X 3,6 + X 5,6 + X 7,6 + X 8,6 – X 6,3 – X 6,5 – X 6,7 – X 6,8 ≥ 0Transitt-node6 X 4,7 + X 5,7 + X 6,7 + X 8,7 + X 9,7 – X 7,4 – X 7,5 – X 7,6 – X 7,8 – X 7,9 ≥ 0Transitt-node 7 X 4,7 + X 5,7 + X 6,7 + X 8,7 + X 9,7 – X 7,4 – X 7,5 – X 7,6 – X 7,8 – X 7,9 ≥ 0Transitt-node 7 X 5,8 + X 6,8 + X 7,8 + X 9,8 – X 8,5 – X 8,6 – X 8,7 – X 8,9 ≥ 350Kunde-node8 X 7,9 + X 8,9 – X 9,7 – X 9,8 ≥ 450Kunde-node9

8 LOG530 Distribusjonsplanlegging 8 8 Restriksjoner: Distribusjon i nettverk X 1,2 ; X 1,3 ; X 1,5 ; X 2,1 ; X 2,4 ; X 2,5 ; X 3,1 ; X 3,5 ; X 3,6 ; X 4,2 ; X 4,5 ; X 4,7 ; X 5,1 ; X 5,2 ; X 5,3 ; X 5,4 ; X 5,6 ; X 5,7 ; X 5,8 ; X 6,3 ; X 6,5 ; X 6,7 ; X 6,8 ; X 7,4 ; X 7,5 ; X 7,6 ; X 7,8 ; X 7,9 ; X 8,5 ; X 8,6 ; X 8,7 ; X 8,9 ; X 9,7 ; X 9,8 ≤ 400Max kapasitet pr grein 14 ‑ 3 Mengden transportert langs en grein kan ikke overstige kapasiteten for greinen. Dette kravet gjelder alle greiner.

9 LOG530 Distribusjonsplanlegging 9 9 Restriksjoner: Distribusjon i nettverk X 2,1 + X 3,1 + X 5,1 ≤ 500Max til node1 X 1,2 + X 4,2 + X 5,2 ≤ 500Max til node2 X 1,3 + X 5,3 + X 6,3 ≤ 500Max til node3 X 2,4 + X 5,4 + X 7,4 ≤ 500Max til node4 X 1,5 + X 2,5 + X 3,5 + X 4,5 + X 6,5 + X 7,5 + X 8,5 ≤ 500Max til node5 X 3,6 + X 5,6 + X 7,6 + X 8,6 ≤ 500Max til node6 X 4,7 + X 5,7 + X 6,7 + X 8,7 + X 9,7 ≤ 500Max til node7 X 5,8 + X 6,8 + X 7,8 + X 9,8 ≤ 500Max til node8 X 7,9 + X 8,9 ≤ 500Max til node9 14 ‑ 4 Sum transportert til en node kan ikke overstige kapasiteten i noden. Dette kravet gjelder alle noder.

10 LOG530 Distribusjonsplanlegging 10 Restriksjoner: Distribusjon i nettverk X 1,2 + X 1,3 + X 1,5 ≤ 500Max fra node1 X 2,1 + X 2,4 + X 2,5 ≤ 500Max fra node2 X 3,1 + X 3,5 + X 3,6 ≤ 500Max fra node3 X 4,2 + X 4,5 + X 4,7 ≤ 500Max fra node4 X 5,1 + X 5,2 + X 5,3 + X 5,4 + X 5,6 + X 5,7 + X 5,8 ≤ 500Max fra node5 X 6,3 + X 6,5 + X 6,7 + X 6,8 ≤ 500Max fra node6 X 7,4 + X 7,5 + X 7,6 + X 7,8 + X 7,9 ≤ 500Max fra node7 X 8,5 + X 8,6 + X 8,7 + X 8,9 ≤ 500Max fra node8 X 9,7 + X 9,8 ≤ 500Max fra node9 14 ‑ 5 Sum transportert fra en node kan ikke overstige kapasiteten i noden. Dette kravet gjelder alle noder.

11 LOG530 Distribusjonsplanlegging 11 Distribusjon i nettverk En tabell for greinene (beslutningsvariablene) En tabell for nodene (restriksjonene)


Laste ned ppt "Distribusjon i nettverk. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Her har vi en situasjon med 2 leverandører, lokalisert i node 1 og 2, med et tilbud på hhv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google