Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regneark III In 102 Torsdag 10.2.04 Ola Bø. Ressurser Boka PC-bruk 1, Kapitlet om regneark Fila regneark3.xls i eksempelmappa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regneark III In 102 Torsdag 10.2.04 Ola Bø. Ressurser Boka PC-bruk 1, Kapitlet om regneark Fila regneark3.xls i eksempelmappa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regneark III In 102 Torsdag 10.2.04 Ola Bø

2 Ressurser Boka PC-bruk 1, Kapitlet om regneark Fila regneark3.xls i eksempelmappa

3 Tabelloppslag (Repetisjon) VLOOKUP(Søkeverdi;Tabell;Kolonne) VLOOKUP(Søkeverdi;Tabell;Kolonneindeks;Søkeområde) Hvis søkeområde settes TRUE (SANN), vil vlookup også kunne slå opp med en søkeverdi f. eks. 23 g og finne at det er mellom 20 og 50 g.

4 Mer om tabelloppslag Match og Index Match(verdi; tabell; matchtype) Tabell er enten en kolonne eller en rad Finner rad eller kolonnenr hvor nærmeste match finnes Matchtype  0 eksakt match (krever ikke sortering)  -1 beste >= verdi (krever fallende sortering)  1 beste <= verdi (krever stigende sortering) Index(tabell; radnr[; kolonnenr]) Henter verdien fra angitt sted i tabellen

5 Porto med match og index

6 Funksjoner for økonomisk analyse Investeringsanalyse Nåverdifunksjonen  NPV(avkastningskrav%,fremtidige kontantstrømmer)  NNV Internrentefuksjonen  IRR(kontantstrømmer, gjetning)  IR Finansiering Annuitetsberegninger  PMT(rentesats per termin,antall terminer,lånebeløp)  AVDRAG

7 Sensitivitetsanalyse Variere inndata systematisk Beregne konsekvenser Framgangsmåte: 1. Lag tabell med inndata- og resultatkolonne 2. Referer til konsekvensen du vil studere øverst i resultatkolonna 3. Merk tabellen og velg data, tabell 4. Velg kolonne-input-celle for inndata 5. Resultatkolonna viser hva vi får når verdiene settes inn

8 Formelrevisjon Velg Tools, Formula Auditing Kan vise hvor data kommer fra og brukes senere Kan vise hvor feil oppstår Kan vise beregningen trinn for trinn

9 Biblioteksfunksjoner- Problemløseren Kan for eksempel brukes til lineær programmering Hva er den optimale blandinga av to eller flere råvarer?

10 Vi optimaliserer verdien i en celle (D12) Ved å endre verdien i variable celler (B15:C15) Under angitte begrensninger: Hvilke?

11 Regresjonsanalyse Kan brukes til å finne beste lineære funksjon til et datasett Demonstrasjon

12 PIVOT-tabeller Hensikten er å analysere data langs flere dimensjoner Analysen er primært aggregering sum, gjennomsnitt, antall... Arbeider med en datakube som kan roteres og vise data i flere perspektiver Begreper: Datastruktur, Dataelement, Metadata

13 Filtrering

14 Makroprogrammering Kan brukes til å automatisere arbeid i regnearket Vi kan gjøre opptak av operasjonen en gang Opptaket kalles en ”Makro” Senere kan vi spille av opptaket når vi vil Opptak av makro Start opptak, Gjør operasjonene som du vil ta opp Stopp opptak Iverksetting Kjør makro fra knapp eller fra Tools, Makro

15 Oppretting av Makroknapp 1. Velg View, Toolbars, Forms 2. Trekk inn knappen til regnearket 3. Tilordne makroen som knappen skal iverksette 4. Gi knappen opplysende tekst

16 God regnearkskikk Oversikt Inn og ut Gruppering Forklaringer Gjennomsiktighet Vis forutsetninger Unngå lange formler Robusthet Sjekk inndata Datavalidering Låsing/Beskyttelse Dynamikk Bruk ikke konstante tall i formler Bruk bare referanser Tillat sammenlikning mellom alternativer


Laste ned ppt "Regneark III In 102 Torsdag 10.2.04 Ola Bø. Ressurser Boka PC-bruk 1, Kapitlet om regneark Fila regneark3.xls i eksempelmappa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google