Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FORELESING KVELD 9.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FORELESING KVELD 9."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FORELESING KVELD 9

2  Litt repitisjon  Relativ referanse ?  Absolutt referanse ?  Brukes ved ? 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FØRST OG FREMST

3 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali HVA SKJER HER ?

4 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali GJØR HVA ?

5 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN UNDER VED AUTOFYLL

6  Skrive de inn  Bruke hurtig tilgang  Klikk på fx  Alle tre metodene fungerer like godt  Hva må vi huske på ??????? 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SETTE INN FUNKSJONER

7  =Summer(tall1;tall2)  Summerer tall1 og tall to  =Summer(tall1:tall2)  Summerer fra og med tall1 til og med tall2  Autosummer gjør det samme, men gjetter på hva du skal summere. 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMELEN SUMMER

8  Hvis(Logisk-test;Sann;Usann)  Hvis det du tester på er sann utføres sann verdien, denne kan være tall eller formel  Og hvis testen er Usann så utføres usann delen  Hvis(A1>2;500;c1*300) 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMELEN : HVIS

9  Returnerer gjennomsnittet (den aritmetiske middelverdien) av argumentene. Hvis området (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) A1:A20 for eksempel inneholder tall, returnerer formelen =GJENNOMSNITT(A1:A20) gjennomsnittet av disse tallene.  =GJENNOMSNITT(A2:A6) - Gjennomsnittet av tallene i celle A2 til A6.  =GJENNOMSNITT(A2:A6;5) - Gjennomsnittet av tallene i celle A2 til A6 og tallet 5.  =GJENNOMSNITT(A2;C2) - Gjennomsnittet av tallene i celle A2 OG C2. 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMELEN GJENNOMSNITT

10  Funksjonen ANTALL teller antall celler som inneholder tall, og teller også tall i listen over argumenter. Bruk ANTALL til å hente antall oppføringer i et tallfelt som er i et tallområde eller en tallmatrise.  =ANTALL(A1:A20)Hvis fem av cellene i dette eksemplet inneholder tall, blir resultatet 5. 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMELEN TELLENUMRE

11  Returnerer den største verdien i et datasett.  Syntaks  STØRST (tall1; [tall2];...)Syntaksen for funksjonen STØRST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):  Tall1; tall2;... Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 tall du vil finne den høyeste verdien for. 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMELEN MAKS

12  Returnerer det laveste tallet i en liste over argumenter.  Syntaks  MIN(tall1; [tall2];...)Syntaksen for funksjonen MIN har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):  Tall1;tall2;... Tall1 er valgfritt, etterfølgende tall er valgfrie. Fra 1 til 255 tall du vil finne den laveste verdien for. 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMELEN MIN

13  ##### -For smal kolonne.Neg tall -> dato  #Verdi!-Tekst i stedet for tall  #Div/0!- Ett sted er det dividert med null  #Navn?-Skrive eller tegnfeil i formel  #Ref!- Det refereres til noe uten innhold  #Num!-Ugyldige verdier i formel  #Null!-Mellomrom i cellereferanse  #I/T- Referanse til celler med andre feil 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FEIL MELDINGER

14  Se figur 3D  Side 290  Viktigste er % 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali MATEMATISKE OPERATORER

15  Vanlig rekkefølge  Multiplikasjon  Divisjon  Addisjon  Subtraksjon  Før alt dette tas paranteser. Er du usikker bruk paranteser 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali PRIORITET I REGNING

16  =  Argument  Operator  Argument  Osv 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMEL OPPBYGGING

17  Data kan sorteres etter  Alfabetisk  Nummerisk  Dato 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SORTERING

18 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FUNKSJONEN SORTER

19  Klikk i en celle i kolonnen  Velg sorteringsmetode  Sorter 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SORTER METODE KOLONNE

20  Plasser innen for dataområdet  Klikk på sorter – VELG EGENDEFINERT  Hva det skal sorteres etter  Sorteringsrekkefølge  Legg til nivå for flere kolonner 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SORTER METODE FLERE KOLONNER

21  Utlevert ark side 149 og 150  Eventuelle filer uh.hagali.com/oppgaver/utdelt/excel 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali OPPGAVER

22  Ett område kan defineres som en tabell  Kan vise skjule vise tittelrad og sluttrad +++  Mye likt tabeller i word  Se boka s 285 og 286 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali TABELLER

23  Sett inn  Tabell i gruppen tabeller  Angi rett område + ev. Overskriftsrad  OKIDOKI 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali OPPRETTE TABELL

24 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali VISUELT

25  Bruk musa marker  vise 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali VELGE OMRÅDE

26  Overskriftene må forandres  Oppsettet er stilbasert 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali TABELLEN FERDIG

27  Det er kanskje ikke alt du trenger å se der og da  Merk celle der det skal deles  Visning – Del  Merk celle der vinduet skal fryses  Velg ønsket alternativ og frys  Frigi ved frigi ruter i menyen 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali DELE OG FRYSE VINDUER

28  Er å lage flere like deler av regnearket  Gjør det lettere noen ganger for oversikt / kopiering 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali DELE

29  Effektivt der du trenger en overskriftsrad  Mens du fyller inn data rad etter rad.  Oppheves der du frøs de 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FRYSE

30  Med formatering menes  Alt som angår utseendet til regnearket  For at det skal se penere ut  Lettere å lese med mer 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORMATERING

31  Dra og juster  Eller  Merk og 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali KOLONNEBREDDE OG RADHØYDE

32  Gruppen tall i hjem  Merk og juster  Desimaler kan økes senkes. Avrundes  Dato skrives tall.tall.tall  Blir f.eks 20 Mai 2010 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali TALLFORMATERING

33  Skal cellen justeres som prosent merk at  Før 5 etter justering blir 500%  Mao justering til prosent tar seg av *100 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali NB PROSENT

34  Akkurat som i word  Samme meny samme innhold 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SKRIFT FORMATERING

35  Tall høyrejusteres  Tekst venstrejusteres  Om vi ikke da har bestemt annet 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali TEKST GENERELT

36  Kan justeres i mange retninger  Boka figur 4.1  Side 302 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali CELLE INNHOLD

37  På samme måte som tabeller i word  Merk og juster  NB Husk at regneark skrives ut UTEN CELLEVEGGER. Så bør brukes før utskrift 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali KANTLINJER FYLLFARGER

38  Cellestiler i Hjem 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali STILER

39  Grafisk fremstilling av to eller flere størrelser  Merke området  Velg diagramtype i Gruppen Diagrammer i Sett inn  Mest aktuelle er  Stolpe  Linje  Sektor (Kake) 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali DIAGRAM

40  Viser størrelser på tallverdier  For eksempel: 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali STOLPEDIAGRAM Kv1 Forventet7585 Faktisk8499

41 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali VELGE 2D STOLPE

42 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali RESULTAT

43  Velegnet for utvikling over tid – Temperaturer  Eller i Deres fremtidige jobb vise temperatur i kjøleskap over tid for dokumentasjon 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali LINJEDIAGRAM

44 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali LINJEDIAGRAM FERDIG

45  Brukes for å fremheve forholdet mellom verdier 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SEKTOR DIAGRAM (KAKE)

46 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali BLIR TIL

47  Endre – Merk diagram – Velg via utforming ny type  Endre størrelse – Merk diagram – Pek der du skal forandre dra til det du ønsker  Flytte – pek på sidekant – musknapp nede – flytt  Ev i tillegg til musknapp hold nede ctrl  NB også via utklippstavle – Men kildedata er ikke med til andre regne ark / bøker 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali ANDRE OPERASJONER DIAGRAM

48  Figur 6e side 318 VIKTIG  Oppsett i Diagramverktøy for bruk  Tilgjengelighet i forhold til eksisterende diagram  Utforming  Layout galleri med ferdige diagramoppsett  Overstyrer manuelle valg 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali DIAGRAMELEMENTER

49  For å ha for eksempel grunndataene i ett ark og presentasjon i ett annet  For oversikt og bedre kontroll  Inne i ett regne ark fungerer det helt likt.  Men er forskjell i hvordan en referer til andre ark. 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FLERE REGNEARK

50  Kan navngis  Kan ha andre farger  Slette ark – hjem – Gruppen Celler – slett ark- ev bekreft  Flytte ark – hjem – gruppen celler – format – flytt kopier  Kopiere – samme som ovenfor men huk av kopier  MEN er mulig å bruke mus lettere.  Gå til rett ark, høyreklikk på navnet og velg det du trenger 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali ARKFANER

51  Fil – Skriv ut  CTRL-P  Gir nesten det samme utskriftsvinduet som vi kjenner fra word  Men kan noen ganger være greit å først angi utskriftsområdet  Merk hva som skal skrives – sideoppsett – angi utskriftsområde 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali UTSKRIFT

52  Hva som skal skrives ut 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali HVA SKAL SKRIVES UT

53  Merk mulighet for egendefinerte 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali MARGER

54 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali SKALERING

55  Oppdateres automatisk etter hvert som du foretar valg.  Gjør det enda lettere å se hvordan det blir 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali FORHÅNDSVISNING

56  6 forskjellige  Toppmarg  Topptekstmarg  Venstremarg  Høyremarg  Bunnmarg  Bunntekstmarg  Finnes i sideoppsett 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali MARGER I EXCEL

57  I motsetning til word  Er papir retning enda viktigere  Boksen utskriftsformat i sideoppsett  Tilpasse via skalering kan gjøre det til at regnearket automatisk passer inn i ett forhåndsdefinert ark 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali PAPIR I EXCEL

58  Sideoppsett  – utskriftstiler  – ark 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali RUTENETT PÅ UTSKRIFT

59  Bruk  Sideoppsett  – utskriftstiler  – ark 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali UTSKRIFT OVER FLERE SIDER - ARKALTERNATIVER

60  Sett inn – topp/bunntekst 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali TOPPTEKST / BUNNTEKST

61  OPPGAVER  – gjøre ferdig de i boka  – Se utlevert ark 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali DA ER DET

62  Mere oppgaver 02.11.2011IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali NESTE UKE


Laste ned ppt "IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FORELESING KVELD 9."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google