Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederkonferanse for helsesøstre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederkonferanse for helsesøstre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederkonferanse for helsesøstre
Ingeniørenes hus 24. oktober 2013

2 "Ord kan være som arsenikk i ørsmå doser: De svelges hele, og ser ikke ut til å ha noen virkning, men etter en stund virker giften likevel ” (Lingvisten Victor Klemperer)

3 ”Hvis du søker karriere
er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr …” (fra ”Ingenting”, Tramteateret 1977)

4 ”Jeg tenker at det er noe merkelig med språket
”Jeg tenker at det er noe merkelig med språket. De siste tiårenes nyliberale politikk, fra både sosialdemokrater og høyresiden, har brutt seg inn mellom linjene, bak konsonantene. Nå betyr effektivitet nedskjæringer, og valgfrihet betyr ensretting. Hvis noen sier at de skal gjennomføre en reform, kan man være sikker på at det kommer en forverring.” (poeten Jenny Wrangborg, 22. mai 2012)

5 Virusord: Kundematrise Produktet Varen ”Å selge inn” Ordrereserve
Biomasse

6

7 Levere varene: ”F -16 leverer varene i Libya” (Norges offisersforbund sin hjemmeside 12. mai 2011) ”Hvordan politiet kan levere varene” (kronikk i Politiforum , Torbjørn Aas, Økonomisjef Oslo politidistrikt) ”Brann leverte ikke varene mot Strømsgodset”

8 Libya Vi leverte prestasjoner i verdensklasse

9 Krig

10 Verdiskapning: ”Til nå har jeg bare brukt penger, nå skal jeg over i det private næringsliv for å skape verdier” (helse – og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen, da han etter 18 år som heltidspolitiker fratrer for å gå over til stilling som seniorrådgiver i PR - firmaet ”First House”).

11 Passive ytelser Reform  Deform Anbud Omstilling

12 Omstillingsuvillig

13 Anbud Bunad

14 ”Hun ble sektorleder eller avdelingsleder eller prosjektleder eller produktsjef. I alle fall en form for mellomleder – bedriften ble omorganisert flere ganger i året, hun fikk en ny tittel for hver omorganisering, og for hvert tittelskifte fikk hun litt mer ansvar, litt bedre lønn og litt dårligere nattesøvn.” (Fra Tjuendedagen av Geir Gulliksen) Omorganisering:

15 ”Men det du var mest opptatt av, og som gjorde det mulig for deg å gå inn i reformene med så stor kraft som jeg tror du gjorde, var hvordan New Public Management så ut til å handle om brukerne. Du likte nok ikke det ordet heller, men jeg antar at du fant måter å omgå det på. Befolkningen skal bruke oss, sa du. Folk skal kunne stille krav til det offentlige, heller enn omvendt. Brukerne. Befolkningen. Fellesskapet. Alle.” (Geir Gulliksen, Tjuendedagen).

16 Brukere

17 Misbrukere

18 Forbrukere

19 Småbrukere

20 Storbarnsekvivalenter:
”Arealet til en barnegruppe på 72 ”storbarnsekvivalenter” tilsvarer arealstørrelsen til en tradisjonell fireavdelings barnehage. Innenfor denne størrelsen legges det opp til ulike aktiviteter med ny organisering av barnegruppene og utradisjonell bruk av arealet.”

21 Fleksible bemanningsløsninger
Fristilling Overtallig?

22 Derekruttering: = Avvikling ”Anstendig og ryddig prosess hvor medarbeidere som ikke har en kompetanse av betydning for den kritiske masse* bevisstgjøres til å selv velge andre arbeidsoppgaver eller annen arbeidsgiver.” (fra hjemmesiden) kritisk masse = den totale kompetanse som er avgjørende for å skape resultater og betjene kunder (Firmaet Potensial – finn din styrke)

23 Medarbeidertrivselsundersøkelse
Konsensuspunkter Eierskap til prosessen Finn prestasjonsrytmen Fokusert COACH

24 Coaching: Populært og kostbart semiprofesjonelt kvakksalveri eller godt avlønnet amatøraktivitet utført på hjelpetrengende mennesker med økonomisk bærekraft, drevet av en kusk, norsk hestepisker. Man kan ta en slags master i coaching. MentorCoach, se også Mentor.

25 ”Det vil bli vurdert å se sammenheng mellom kommunens kommunikasjonsfaglige ressurs og servicetorgets tjenestespeil. Arbeidet skal ta utgangspunkt i ”Klarspråk” -programmet til norsk språkråd, slik at vi legger til rette for et enkelt og konsist språk i vår omgang med brukere og publikum.” (Handlingsplan Nittedal kommune høst 2012)

26 Helsevesenet drukner i målkrav

27

28 ”Det som skiller balansert målstyring fra andre styrings- og rapporteringssystem, er at metodikken så sterkt vektlegger fokus og handlingsorientering.” (Veileder om balansert målstyring i offentlig sektor Kommunal og Regionaldepartementet)

29 Samsnakke: Selvledelse : Sosialt entreprenørskap: Stordriftsfordeler: Ståstedsanalyse: Styringsdialog:

30 ”Vi har en organisasjonskonsulent som skal hjelpe oss med motiveringen for visjonsinnfrielse. Energi skal utløses i organisasjonen. Utover i organisasjonen. Utover i systemet. Utover i stedet for nedover, for slik å motvirke hierarkiet, i hvert fall på et språklig nivå.” (Geir Gulliksen, Tjuendedagen) Styringsdialog

31 epost Uansett - jeg skal snart på mitt årlige styringsdialogmøte med dekanus; der vil nok ett av temaene bli at møtene døpes om til "årlig samtale". Så da har boken kanskje hatt en liten effekt, også hos oss. NN (NTNU)

32 Bærekraft Brukermedborgerskap Bunnlinjen Bestiller –utfører Benchmarking

33 Horisontal samordning
”I de aller fleste organisasjonene vil det som regel være utilstrekkelig med bare vertikale strategier som baserer seg på vertikal samordning. Horisontal samordning kan oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg o.l.” (Kunnskapssenteret.com). Horisontal samordning

34 Horisontal samordning

35 Dannelsesreise Misdannelsesreise
Applaus ved landing, grisefest, skambrent og utradert på b – vitaminer i magen ved hjemkomst. Men med et sikkert grep om kvoten fra hattehyllen.

36 Løpende diskusjoner: Diskusjoner kan kanskje løpe løpsk, men gode samtaler mellom mennesker bør kanskje heller spasere, gå eller skride verdig slik de gamle stoikere lærte oss om talekunsten. I dag er det heller for stort tempo enn for lite. Se også utdanningsløpet.

37 …og hvem er så dette?

38 Vaktmester: Den forsvunne diamant
Vaktmester: Den forsvunne diamant. Omorganisert og effektivisert til nomade og omstreifer i kjølvannet av ideen om stordriftsfordeler. Løpende mellom bygninger i fritt forfall med tilnavnet ”propellpedell”. Ånden som går, men aldri kommer til døren der låsen har gått vrang. Synonymer: ansvar for eget vakthold, ambulant brukerstyrt snømåking med mer.

39 Nye lidelser/avhengigheter
Dromomani Klinomani Uteksaminert eksponeringsterapi

40 Friskhetsnærvær: Sykelig ordsammenstilling som må bringe enhver friskhetsnærværende på kanten av sammenbrudd. Den som i edru tilstand karakteriserer seg selv som friskhetsnær bør sykeligstilles og legges inn på fraværende lukket avdeling umiddelbart (*sykelighetsfraværende)

41 Boevne Restboevne Restarbeidsevne Restempati Restmestringsevne
Restomstillingsevne Restavvik Restkompetanse Boevne

42 Fjernorienteringsrefeanser

43 Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig. Piet Hein

44 ”Det er mange skjær i sjøen, og vi skal gjennom dem alle”


Laste ned ppt "Lederkonferanse for helsesøstre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google