Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EiT landsby 281 Utforming Av Tekniske Rapporter Carl-Fredrik Sørensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EiT landsby 281 Utforming Av Tekniske Rapporter Carl-Fredrik Sørensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EiT landsby 281 Utforming Av Tekniske Rapporter Carl-Fredrik Sørensen

2 EiT landsby 282 Rapportskriving Delvis spørsmål om smak og behag. Systematikk og kvalitet er viktig uansett stil! Krav kan være i konflikt med hverandre, dvs. fokuserer man for mye på ett kan det lett gå ut over et annet. Dette er noe av det som gjør skrivingen utfordrende og spennende. Disposisjon. klarlegg struktur tidlig, putt inn stikkord.

3 EiT landsby 283 Generell disposisjon 1: Introduksjon. 2: "state-of-the-art." 3 - (n-1): topp-ned. Kan oppfattes som en tre-struktur. En må ikke nødvendigvis "gå like dypt ned i alle grener." N: erfaringer, diskusjon, konklusjon, videre arbeid. N++: vedlegg.

4 EiT landsby 284 Sett i Gang ASAP Begynn tidlig! Skriving tar vesentlig mer tid enn lesing. Skriving tvinger fram mer grundig forståelse for en selv. Hopp i det! Lever notater og kladd til veileder selv om det ikke er helt ferdig. (Uten noe å lese er det vanskelig å veilede).

5 EiT landsby 285 Tekniske rapporter Teknisk skriving <> skjønnlitteratur. konsistens framfor variasjon. definisjoner, presisjon. fjern muligheter for misforståelser el. ulike tolkninger. Figurer og tabeller hjelper. åpenhet/ærlighet/eksakthet. håndtering av opphavsrett (C) regler

6 EiT landsby 286 Innhold Plagiatisme tolereres ikke! skjult avskrift tolereres ikke. kopiering er lov, forutsatt at kilde klart oppgis og omfang/grad av kopiering angis. det er studentens arbeid som skal vurderes. omfattende avskrift/kopiering er dumt. Å "tegne av" en figur er dumt. (Men på den annen siden kan en ikke forvente at sensor har eller skaffer de sentrale referansene.) Rapporten bør være fullstendig (eng. self- contained).

7 EiT landsby 287 Innhold Ukritisk kopiering av informasjon fra Internett et økende problem. Maksimer. innhold (prøv å oppnå høy "informasjonstetthet" uten at det går utover lesbarhet/forståelighet). lesbarhet. forståelighet, klarhet.

8 EiT landsby 288 Innhold Forts. Minimaliser. volum. Vis måtehold ("unngå målforskyvning") - balanser!

9 EiT landsby 289 Tidsforbruk Bruk minst mulig tid på: typografi - layout. fikse finesser. informasjons-innhenting (viktig med mye og god info, men "du kan bli borte der ute". Finn den rette balanse). ambisjoner (de fleste student-prosjekter er for ambisiøse. Ambisjoner er bra men realisme er også viktig).

10 EiT landsby 2810 Innhold Kvalitet framfor kvantitet. Bedre å gjøre litt bra enn mye dårlig. Vil du at ditt prosjekt/rapport skal leve videre? Dokumentasjon Det finnes mange måter å dokumentere på. Viktig er systematikk og å "tenke på" leseren/konstruktøren.

11 EiT landsby 2811 Kjenn din leser Sett deg inn i leserens situasjon. Kjenn deg selv og din leser. Du skal vite mer om det du skal skrive om enn det du bringer videre til leseren. For leseren må du lage et utdrag som han kan forstå. Kan tenke oss tre kategorier lesere: De som bare leser sjefssammendraget De som leser hovedteksten, men ikke vedlegg De som leser alt. Alle tre kategorier må forstå hovedbudskap

12 EiT landsby 2812 Referanser Referanser/bibliografi. første ref:... Ole Hansen [Han94] beskriver at... (Nevn evt. tittel på verket hvis det har en sentral plass i arbeidet). senere ref:... bla bla [Han94]. sitat (avskrift) må merkes. Liste bak, nok info, riktig info, (Hva er hensikten?), spes. navn. (få liker at eget navn staves feil). Format uvesentlig (bibtex er bra), systematikk og presisjon er viktig. noter ned alle nødvendige fakta om kilden når du finner den! (rett før innlevering har du glemt det).

13 EiT landsby 2813 Referanser Forts. Referanser til Internett. Hvordan få opp riktig adresse i nettleseren? Tekstbehandlings-systemer. Framemaker. Latex. Word. …

14 EiT landsby 2814 Språk Bruk: Korte, konsise setninger. Unngå lange og tunge setninger. Vanlig språk. Unngå fremmedord hvis mulig. Aktivt språk. Unngå passive setninger. Benytt vi-form. Unngå 3.personsform som en/man.

15 EiT landsby 2815 Språk Forts. Unngå engelske skrivemåter. Eks. Genitiv s. Ikke Per’s …, men Pers... Hvis mulig unngå bruk av genitiv. Bruk norske kommaregler. Bruk norske stavemåter av ord med engelsk opprinnelse (parantes/parentes). Unngå bruk av ord med mange betydninger (eks. ting, komponent).

16 EiT landsby 2816 Stil, Fonter Benytt en stil/layout for hele rapporten. Fonter: Velg et sett av fonter som er lesbare p å papir! Velg standard fontst ø rrelser (10-12pt) for normal (br ø d) tekst. Balanser fontst ø rrelse p å overskrifter etc. med br ø dtekst. Bind inn rapporten.

17 EiT landsby 2817 Skrivestil Start kapitler etc. med en innledning om hva som kommer. Bruk referanser til andre kapitler hvor naturlig, unng å å si det samme flere ganger. Nummerer figurer, tabeller etc. og referer til dem i teksten. Figurtekstene skal gi en s å utf ø rlig forklaring p å hva figuren skal illustrere at det er un ø dvendig for den som kun ser p å figurene å lese den generelle teksten.

18 EiT landsby 2818 Innhold Presenter hovedkonklusjoner tidlig i rapporten (Oppsummer). Ikke vent med disse til slutt! Benytt appendixer for arbeidsdokumenter. Titler og overskrifter b ø r v æ re selvforklarende, og ikke inneholde ord som "unders ø kelse", "bestemmelse", "analyse" og andre diffuse begreper. Rapporten m å kunne leses fortl ø pende, begrens fremoverreferanser.

19 EiT landsby 2819 Referanser http://www.elkraft.ntnu.no/~sie1050/pdf/rapportskriving- mal.pdf http://www.elkraft.ntnu.no/~sie1050/pdf/rapportskriving- mal.pdf http://www.idi.ntnu.no/~lasse/DM/SkriveTips.shtml http://www.mtf.ntnu.no/fagtilbud/SIO1006/lab/rapporter.doc


Laste ned ppt "EiT landsby 281 Utforming Av Tekniske Rapporter Carl-Fredrik Sørensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google