Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreleser Øyvind Vestavik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreleser Øyvind Vestavik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreleser Øyvind Vestavik
FRBR-MODELLEN IT3803, V2006 Foreleser Øyvind Vestavik

2 Tema og aktiviteter idag
IFLA-Modellen eller som den egentlig heter: ”Functional Requirements for bibliographic Records” Tilbakemelding på innleverte øvinger ved Øvingsleder En introduksjon til de alternative semesteroppgavene.

3 Hva er FRBR-modellen? Resultat av en studie
Vedtatt gjennomført i 1990 av IFLA Rapporten vedtatt og frigitt 1997 Formålet med denne studien er å beskrive i klartekst de funksjoner som utføres med de bibliografiske postene med hensyn til forskjellige media, forskjellige oppgaver og forskjellige brukerbehov. Studien skal dekke hele spekteret av funksjoner for den bibliografiske posten i videste forstand - dvs. en post som består ikke bare av beskrivende elementer, men også søkeelementer (navn, tittel, emne etc.), andre ordnende elementer (klassifikasjon etc.) og annoteringer. Sitat: IFLA-rapportens norske versjon på NB: Uthevinger gjort av foreleser

4 Hva er IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)?
Den viktigste internasjonale interesseorganisasjon for bibliotek og informasjonstjenesteytere og deres brukere 1700 medlemsorganisasjoner i 150 land Grunnlagt i 1927 i Edinburg Holder til i Haag i Nederland

5 AIMS IFLA is an independent, international, non-governmental, not-for-profit organization. Our aims are to: Promote high standards of provision and delivery of library and information services Encourage widespread understanding of the value of good library & information services Represent the interests of our members throughout the world.

6 Core Values of IFLA In pursuing these aims IFLA embraces the following core values: the endorsement of the principles of freedom of access to information. ideas and works of imagination and freedom of expression embodied in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights the belief that people, communities and organizations need universal and equitable access to information, ideas and works of imagination for their social, educational, cultural, democratic and economic well-being the conviction that delivery of high quality library and information services helps guarantee that access the commitment to enable all Members of the Federation to engage in, and benefit from, its activities without regard to citizenship, disability, ethnic origin, gender, geographical location, language, political philosophy, race or religion.

7 FRBR-modellen Mandat:
Et rammeverk som skal gi en klar, presist beskrevet og allment akseptert forståelse av hva det er en bibliografisk post forsøker å gi informasjon om hva det er vi forventer at posten skal oppfylle med hensyn til å tilfredsstille brukerens behov. anbefale et minimumsnivå for funksjonalitet og opplysninger for poster som lages av nasjonalbibliografiske institusjoner.

8 Bakgrunn Forholdene som katalogiseringsprinsipper og standarder opererer innenfor har endret seg dramatisk i de siste 30 år Innføring og videreutvikling av automatiserte systemer for opprettelse, produksjon og behandling av bibliografiske data Fremveksten av store databaser (nasjonalt og internasjonalt) som inneholder poster som er laget og blir brukt av tusenvis av bibliotek som deltar i felles katalogiseringsprogrammer Nye former for elektronisk publisering og tilgang til informasjonsressurser via Internet Stadig voksende liste over forventninger og behov hos brukere.

9 FRBR-modellen tilstreber fullstendighet når det gjelder
Dekningsgrad for materialtyper Tekst, musikk, kartografisk, audio-visuelt, grafisk, 3-dimensjonalt Alle fysiske media beskrevet av bibliografiske poster Papir, film, magnetbånd, optiske lagringsmedia Alle typer utgivelser Bok, ark, disketter, kasetter, filmruller, beholdere, etc Alle former for opptak av informasjon Analoge, akustiske, elektriske, digitale, optiske, etc

10 Tradisjonelle kataloger
En samling av katalogposter Hver post beskriver en ”utgivelse” med upresise eller manglende relasjoner til andre entiteter Sett-orientert Enkel støtte for gjenfinning Begrenset støtte for navigering Liten mulighet for organisering av resultatsett ut over enkel sortering Publikasjoner håndteres som atomiske enheter Avansert bruk krever mye kunnskap om bibliografisk informasjon

11 IFLA-modellens mål: Å gjøre brukere (i en vid forstand) i stand til å
Finne alle manifestasjoner som inneholder De verkene som en gitt person eller organisasjon er ansvarlig for De ulike uttrykksformene som et verk har Verk som omhandler et gitt emne Verk i en gitt rekke En bestemt manifestasjon når gitt tittel En bestemt manifestasjon når identifikator er kjent Å Identifisere Et verk Et verks uttrykk Å velge Å få tak i En manifestasjon Et eksemplar

12 Noen viktige begreper Verk: Et distinkt intellektuelt eller kunstnerisk produkt Uttrykk: En intellektuell eller kunstnerisk realisering som et verk inntar hver gang det blir realisert Manifestasjon: En ”fysisk” konkretisering av et verks uttrykk Eksemplar: En konkret entitet.

13 Verk Et selvstendig intellektuelt eller kunstnerisk arbeid
En abstrakt entitet. Ikke noe enkelt fysisk objekt man kan peke på som verket Vi gjenkjenner verket gjennom individuelle realiseringer eller uttrykk av verket, men verket selv eksisterer bare som det felles innhold av og blant de forskjellige uttrykk av verket Vårt referansepunkt ikke en spesiell resitasjon eller trykt tekst av verket, men det intellektuelle arbeidet som ligger til grunn for alle de forskjellige uttrykkene av verket

14 Eksempler på verk William Shakespear: Romeo og Juliet
Kjenner det gjennom uttrykkene Skuespill (manus/tekst) Fremførelser Verket er den bakenforliggende skapende innsatsen som er felles for uttrykkene Men også andre derivative verk eller assosiert verk Franco Zeffirellis film Romeo og Juliet Baz Luhrmanns film Romeo og Juliet

15 Nye verk: Significant modification to the original work -> a new work William Shakespear’s play King Lear Jane Smiley’s novel A Thousand Acres (Plot based on King Lear) William Shakespear’s play Hamlet Franco Zeffirelli’s motion picture Hamlet (1990) Kennet Branagh’s motion picture Hamlet (1996)

16 Uttrykk Den form et verk inntar når det realiseres Eksempler
Romaner, skuespill Oversettelser gjendiktninger Osv Eksempler J.S. Bach’s Die Kunst der Fuge Uttrykk: Komponistens noter for Orgel Uttrykk: Arrangement for kammerorkester av Anthony Lewis Jules et Jim (film) Uttrykk: originalversjonen (fransk språk) Uttrykk: originalversjonen med engelske tekster

17 Manifestasjon Konkretiseringen av et uttrykk i form av både intellektuelt innhold og form Forskjellige manifestasjoner skiller seg fra hverandre ved Innhold Det helt konkrete innholdet. Teksten, lyden, etc Form Layout Fysisk medium (bok, cd, papir, microfilm) Forlag, produsent og distributør

18 Alle begrepene satt sammen
Verk J.S Bach Toccata & Fuge Uttrykk Som orgelfremføring Som et Notesett/partitur Manifestasjon En gitt inspilling utgitt på cd i 1990 En utgivelse av notesettet/partituret Eksemplar Et eksemplar av cd’en Et slitt notesett signert av en mester- organist

19 Fremgangsmåte for analyse av ”Requirements for bibliographic records”
Identifisere og modellere bibliografisk informasjon i form av Entiteter Hva er interessant for brukere Hva er attributtene for disse entitetene Relasjoner mellom entitetene Hva er viktig for å kunne Søke Evaluere søkeresultater Navigere mellom entiteter beskrevet i poster Resultatet er gitt som en konseptuell ER-modell

20 ”Dagens” situasjon (Litt satt på spissen)
OPAC: Digital ekvivalent til det gamle kortsystemet En publikasjon, ett kort Mye repeterende informasjon Uoversiktlig og mye repeterende informasjon/arbeid Svake muligheter til å navigere

21 Søk på Wassmo, Herbjørg i Bibsys gir 273 treff
Søk på Wassmo, Herbjørg i Bibsys gir 273 treff. Har Herbjørg Wassmo skrevet 273 bøker????

22 Søk på ”Dinas Bok” gir 49 treff Det finnes da bare en ”Dinas Bok”????

23 Blar videre i søkeresultatene og finner:

24 Hvorfor? Samme verk har sin egen beskrivelse hvis
Forskjellig språk Forskjellige utgivelser Forskjellig utgivelsesår Forskjellige versjoner Forskjellige verk osv Digital replikasjon av de gamle kortsystemene Dagens biblioteksystemer beskriver stort sett det vi i FRBR-terminologi kaller manifestasjoner.

25

26

27 FRBR-modellen ”En konseptuell modell som representerer et generalisert syn på det bibliografiske univers”

28 Entitetene i FRBR-modellen
FRBR er organisert som et ER diagram Entiteter: Gruppe 1: Produktene Verk, Uttrykk, Manifestasjon, eksemplar Gruppe 2: Ansvaret Person, korporasjon Gruppe 3: ”Emnet” Begrep, gjenstand, hendelse, sted

29 Produktene/produktmodellen
Verk 1 Er realisert ved / er en realisering av Abstrakte Begreper M Uttrykk Er konkretisert ved / er en Konkretisering av 1 M Manifestasjon Eksemplisert ved / er et Eksemplar av 1 M Konkrete begreper Eksemplar

30 Merk modellering av film som uttrykk her se senere foiler
Eksempel: Dinas Bok Merk modellering av film som uttrykk her se senere foiler Dinas Bok Norsk, original Svensk oversett. Filmatisering Lydbok Trykt:Gyldendal 1991 Mitt eksemplar Ditt eksemplar Noens eksemplar

31 Ansvaret Er skapt av / skaper Verk Er realisert av / realiserer Person
Uttrykk Er produsert av / produserer Manifestasjon Korporasjon Er eiet av / eier Eksemplar Gruppe 2 Gruppe 1

32 Emne-beskrivelser Verk Har som emne Verk Person Begrep Uttrykk Objekt
Korporasjon Hendelse Manifestasjon Sted Eksemplar Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

33 Attributter til gruppe 1 produktene
(Standard)tittel Form ..... Verk Totalt 12 attributter (Original)tittel Utgiver ..... Totalt 25 Attributter Uttrykk Forlegger Serie Manifestasjonsidentifikator ..... Manifestasjon Totalt 38 attributter Eksemplar Eksemplaridentifikator Inskripsjoner .... Totalt 9 attributter

34 Attributter til gruppe 2 : Ansvaret
Navn Datoer assosiert med Tittel Person Navn Organisasjonsnummer Sted Datoer Korporasjon

35 Attributter til gruppe 3: Emne
Begrep Betegnelse Objekt Betegnelse Hendelse Betegnelse Sted Betegnelse

36 FRBR attributter og metadataformater
Sted Verk Begrep Verk Korporasjon Uttrykk Hendelse Uttrykk Eksemplar Manifestasjon Objekt Person Manifestasjon Attributter / attributt-ekvivalenter Metadata-formater (MARC, RFC1870, MPEG7, Dublin Core etc) Beskriver Eksemplar Metadataformater skiller ikke på hvor data kommer fra i modellen

37 Fordeler med FRBR I tillegg til de åpenbare fordeler vi allerede har vært inne på: Gjenbruk Hvis man lager egne poster for verk, uttrykk og manifestasjon kan man gjenbruke disse og bare ”lenke til” disse fra poster for de enkelte eksemplarer Fører til mer autorative metadata Færre feil Mindre inkonsistens i beskrivelser

38 Problemer med FRBR Når er et ”verk” et verk og når er det et uttrykk av det samme verket? Hvordan skal man utveksle FRBR ”poster” Egne poster som beskriver verk, uttrykk og manifestasjoner som kan gjenbrukes?

39 Når er noe et nytt verk? Ofte vanskelig å skille mellom nye verk og uttrykk av et verk For at noe skal være et nytt verk må det tilføre det originale verket et nytt skapende element basert på en viss menneskelig innsats (FRBR definerer et verk som ”..a distinct intellectual or artistic creation”) Hva med teaterversjonen eller filmatisering av en roman? Hva med fremføring av et teaterstykke? Hva med norske gjendiktninger av utenlandske dikt? Andre eksempler? Endel usikkerhet ute og går også blant profesjonelle her mht eksakt tolkning

40 Typer av nye verk Siteringer Gjendiktning Tilretteleggelse for barn
Musikalske variasjoner over et tema Abstracts, oppsummeringer og komprimerte versjoner Tilrettelegginger i et nytt medium Dramatiseringer (bok til film, skuespill etc) Et grafisk medium til et annet

41 Ved søk på Dinas Bok fant vi en film:

42 I Bibsys tolkes dette som et nytt verk

43 Eksempel: Dinas Bok (film som eget verk)
Dinas Bok:roman Dinas Bok:Filmatisering Norsk, original Svensk oversett. Lydbok Trykt:Gyldendal 1991 Mitt eksemplar Ditt eksemplar Noens eksemplar

44 Hvordan beholder vi relasjonen mellom Romanen og Filmen?
Kan organisere verk i et hierrarki Superworks Abstrakt enhet som representerer et sett av verk som er relatert til hverandre Kan resonnere seg fram til slike relasjoner For eksempel hvis samme navn og tittel forekommer både i beskrivelsen av en film og en bok i metadata kan vi med noenlunde sikkerhet si at det gjelder filmatiseringen av en bok” Flere biblioteker som har implementert modellen i sine samlinger bruker lignende konsepter

45 Finnes også relasjoner mellom entiteter på samme nivå
Verk til verk (henvisende eller selvstendige) Fortsettelser Supplementer (Lærervedlegg, vedlegg, supplementer..) Utfylling (tonefølge, bakgrunnsmusikk, koreografi etc) Sammendrag Versjon i annen litterær form (dramatisering, overført til prosa osv) Imitasjon (Imitasjon, parodi etc)

46 Flere relasjoner Helhet / deler av verk
Selvstendige eller avhengige deler Kapittel, seksjoner osv Illustrasjoner til en tekst Monografier i en serie osv

47 Relasjoner på uttrykksnivå
Disse relasjonene er stort sett de samme som for på verksnivå med den forskjell at de forskjellige delene av et verk kan eksistere i forskjellige uttrykk Eks En roman og fortsettelsen som et skuespill Kan også dra relasjoner fra uttrykket til et verk og et annet verk på samme måte som for de to verkene.

48 Manifestasjon til manifestasjon
Reproduksjon Opptrykk Faksimile Duplisering av database i forskjellige representasjoner Alternativ utgave Alternativt format Parallell utgave

49 Helhet/deler på manifestasjonsnivå
Bind i flerbindsmanifestasjoner Lydspor for film Integrert På eget medium

50 Eksemplar til manifestasjon-relasjon
Brukes når en manifestasjon er basert på et spesielt eksemplar For eks. Opptrykking av den originale Gutenberg Bibelen

51 Eksemplar til eksemplar
Bundet sammen i 2 verk er gitt en felles innbinding av en eller annen grunn Eller motsatt En manifestasjon er delt opp i 2 eksemplarer For eksempel ved vedlikehold etc

52 Brukeroppgaver i FRBR som modellen er ment å støtte.
Å finne entiteter som svarer til brukerens uttrykte søkekriterier Å identifisere en entitet Er det den entitet det ble søkt etter? Skille mellom 2 entiteter med lignende karakteristika Å velge en entitet som passer til brukerens behov innhold, fysisk format etc Å anskaffe eller skaffe tilgang til en entitet

53 Videre inndeling av oppgavene
For hver av oppgavene kan vi dele inn videre Finne verk, uttrykk, manifestasjon og eksemplar Identifisere verk, uttrykk, manifestasjon og eksemplar Velge verk, uttrykk, manifestasjon og eksemplar Unntatt for mht anskaffelse Anskaffe manifestasjon (et eksemplar av en manifestasjon) eller anskaffe eksemplar (et spesifikt eksemplar). Kan ikke anskaffe et verk eller et uttrykk)

54 Relasjon mellom attributter og brukerbehov
Alle behov som brukeren har til å finne, identifisere, velge eller anskaffe en entitet støttes av forskjellige attributter og relasjoner mellom entiteter i forskjellig grad. Detaljerte tabeller kan finnes i IFLA-rapporten

55 Noen påminninger FRBR er en konseptuell modell
Den er ikke ”implementasjonsklar” Å gjøre om dagens ”digitale kortsystem” er ikke enkelt Enorme mengder data Vanskelig å automatisere Hvilke entiteter er en verdi hentet fra i en metadatapost?

56 Men også systemer eksisterer...
Men noen systemer som har implementert FRBR i drift VTLS/Virtua: Kombinerer tradisjonelle metadata med egne poster for verk, uttrykk og manifestasjoner. Linker metadataposter til disse postene. Australian Literature Gateway (AustLit) …. Og i tillegg har mange, inkludert Trond Aalberg ved IF-gruppa, drevet endel forskning innen feltet. BIBSYS driver også og sysler med FRBR

57 Utfordringer for FRBR Hvordan implementere modellen i eksisterende systemer? Hvordan konvertere eksisterende kataloger? Eller hvordan eksisterende kataloger til å fungere sammen med FRBR? Hvordan verifisere modellen? Kost/nytte av modellen for organisasjoner og brukere Hvordan kan modellen presenteres for brukere slik at de kan nyttiggjøre seg den? Uttesting av alternativer?


Laste ned ppt "Foreleser Øyvind Vestavik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google