Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mikrotubuli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mikrotubuli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mikrotubuli

2 Mikrotubuli - ulike roller
Organisering av cellen Cilier/flageller Delingsspindelen Aksonal transport

3 Figure 16-11 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

4 MT og dynamisk ustabilitet langsom oppbygging, rask nedbryting
T-form stabil D-form ustabil -video: in vitro MT -video: in vivo: EB1 MT assosiert protein

5 Vekst av MT skjer fra sentrosomet (og cilienes basallegemer)
- disse inneholder ringer av γ-tubulin, som virker som nukleringskjerner (MTOC) som binder minusenden av dimerene/MT

6 Gamma-tubulin: nuklering starter opp polymeriseringen
Figure Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

7 Sentrioler sentriolens funksjon er ennå uklar…

8 MT gir celler polaritet ved at de kan stabiliseres i visse deler av cellen ved binding av MT-assosierte proteiner til plussenden som med aktin-filament, har MT en ”utforsknings”-funksjon om ikke MT stabiliseres, krymper den og prøver på nytt…

9 Dyneiner og kinesiner vandrer langs MT med ulike typer last (kargo)

10 Dyneiner og kinesiner kinesiner beveger seg i pluss-retning (noen unntak) Dyneinene beveger seg i minus-retning

11 Kinesiner og kinesinrelaterte proteiner
Kinesin og myosin har homologt motor doméne repetisjon: noen myosiner frakter også vesikler

12 -video: kinesin steg syklus

13 Nevroner rabies- og herpesvirus bruker dynein for å gå fra synapse til kjerne mange MT assosierte protein (MAP): MAP2 i dendritter og Tau i aksoner og dendritter: uløselige Tau-fibriller involvert i Alzheimer flere kreftmedisiner fra planter forstyrrer MT: taxol, colchicine & colcemid

14 Eksempel: nerveceller har ekstreme transport-utfordringer
Axoner: fra tå til hjerne: 1,7 m i menneske Giraff: 4-5 meter Blåhval: 30 meter Om en nerve-celle er 10 um diameter, og vi har en 1: skala til ½ meter på tavlen …så er 1,7 m  m: herifra til Moss… …blåhval  m: herifra til Paris… Motorproteiner går ca 5 nm per steg, 1,7 meter gir da 340 millioner steg: det tilsvarer at du skulle gå jorda rundt 8,5 ganger… for et motorprotein i en blåhval 150 ganger rundt jorda… 3 ukers rundtur: disse proteinene løper svært raskt…

15 Golgi er assosiert med dyneiner, ER med kinesiner  organelle-lokalisering
- video: ER og MT

16 Flimmerhår (cilier) for eksempel epitelceller i eggleder hos mus
Tetrahymena – encellet protozoo

17 Gliding av MT i aksonemet kan gi opphav til kompliserte bevegelser
cilium på flimmerepitel Spermieflagelle

18 Cilie-struktur Tverrsnitt gjennom ’håret’ (9 doble + 2 enkle)
Tverrsnitt gjennom øvre del av basallegemet (9 triple) Tverrsnitt helt basalt (komplisert)

19 Flimmerhår – skjematisk
>200 proteiner og ikke forstått ennå  bare struktur-funksjon er pensum

20 Dyneinene er ATP-drevne motorproteiner som klatrer langsetter nabo MT ( i minusretning)
100 slag per sekund

21 SEM av flimmerhår i luftveier –
mukociliær transport: cilie-sykdommer: Kartagener syndrom - Vitenskapelig prediksjon? Symptomer?

22 MTs rolle ved celle-deling
Delings-spindelen

23 Mitosekromosomer, kinetochorer og delingsspindelen
- video: Drosophila koordinert kjerne deling

24 Astrale, polare og kinetokore MT
- MT er også involvert i flere tidligere steg for dele sentrosomene i to, flytte disse og å line opp kromosomene i ekvator av cellen

25 MT både ”drar og dytter” To ulike funksjoner i celle-deling
- NB! Forenklet model: celledeling er komplisert og nøye regulert, siden dette er cellen – og alt livs – egentlige mening

26 Noen kilder og tips Linker lagt ut på min hjemmeside
Kommentert celle-animasjons video fra XVIVO Prosjektet ved Harvard Lodish et al ”Molecular Cell Biology” (1st Edition) online på PubMed Books Alberts et al ”Molecular Biology of the Cell” på PubMed Books: Anbefaler også Pollard & Earnshaw ”Cell Biology”


Laste ned ppt "Mikrotubuli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google