Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brotyper Bjelkebro Buebro Hengebro

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brotyper Bjelkebro Buebro Hengebro"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brotyper Bjelkebro Buebro Hengebro
Hovedtyper av brukonstruksjoner er vist over, men det finnes mange mellomvarianter der to eller tre prinsipper kombineres for eksempel ved at brubanen henges opp i buen.

2 Platebro ”Gulebrua” i Sarpsborg
Bjelkebruer lages ofte av store stålbjelker som bærer brudekket eller platen. Andre løsninger er å la småbjelker ligge tett i tett med et påstøpt veidekke, som da utgjør en plate.

3 Fra Gatedalen ved RV111 i Sarpsborg
Gammel buebro Fra Gatedalen ved RV111 i Sarpsborg Buebroen er bygget i 1898, datert i steinen midt på buen. Broa ble brukt som riksveg(111) for trafikk mellom Sarpsborg og Fredrikstad fram til 1970-tallet da den ble erstattet av en fylling for å rette ut vegen, som her gikk i slyng, den såkalte ”korketrekker’n”. Under brua gikk tidligere et industrispor for smalsporet jernbane mellom Hafslund smelteverk og kaia ved Sannesund. I dag brukes tunnelen for Glommastien, som er en tursti mellom Sarpsborg og Fredrikstad, men ingen kjører over brua.

4 Dateringen i toppen av buen
Broa er hugget og bygget i granitt, sannsynligvis fra Idd. Bygget i 1898, men i bruk til fram på 1970-tallet.

5 Svinesundbroene Like før sammenføyning av buen på ny bro
Buen for ny Svinesundbro under bygging holdes oppe av tårn og stag, som rives når siste etappe er støpt. Legg merke til slektskapet mellom ny og gammel buebro, som sees lenger inne i fjorden.

6 Hengebro Golden Gate i San Francisco
En av verdens mest kjente hengebroer.

7 ”LEONARDO-brua” Kopi av bru tegnet av Leonardo da Vinci
Kunstneren Vebjørn Sand fikk laget en kopi av en bro som Leonado da Vinci tegnet for Bosborosstredet, men som aldri ble gjennomført der. Her laget av tre buer i materialet tre, men opprinnelig tegnet i stein.

8 Planlagt bro ever Messina-stredet
Til nå verdens lengste planlagte brospenn Messina stredet mellom Italia og Sicilia kan få verdens lengste brospenn med hovedspenn 3300m. Kostnadsberegnet til 4, 6 milliarder Euro meter høye tårn.

9 Broen med verdens lengste spenn
Akashi Kaikyo-broen i Japan med hovedspenn på 1991m Bygget i 1998 og tok rekorden fra Danmark, Storebæltbroen med 1640m. Verdens lengste bro, Lake Ponchartrain Causeway, USA, er en bjelkebro. Den består av to parallelle baner med 2243 bjelkespenn. I alt er broen 38,5 kilometer lang.

10 Verdens høyeste bro Millau-broen i Frankrike er over 300m høy
Millau-broen i Frankrike er over 300m høy og er bygget som skråstagbro.

11 Skarnsundet skråstagbru
I sin tid verdens lengste av denne typen Brua i Nord Trøndelag var verdens lengste av denne typen når den ble bygget, men er senere forbigått. Dette er en slags hengebru, men istedenfor å henge opp brubanen i en kabel henges brua opp i skråstag som alle går ut fra tårnet.

12 Fagverksbro Broer for veg og jernbane over Sarpefossen
Fundamentene for disse broene er bygget på 1800-tallet i granitt og brukes også i dag, men bruene oppå er byttet flere ganger. En bro ble blant annet sprengt under siste verdenskrig. Fagverket er egentlig en bjelke satt sammen av mange små bjelker(staver).

13 Modell av fagverksbro Fagverksbro bygges normalt i stål, som Eifeltårnet. Som brotype er det en bjelkebro fordi fagverket er bjelker som bærer vegbanen. Her er vegbanen plassert på undergurt (nederste bjelke i fagverket), men på andre bruer kan den ligge øverst (på overgurt).

14 Modell av hengebro

15 Modell av buebro


Laste ned ppt "Brotyper Bjelkebro Buebro Hengebro"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google