Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Foredrag på vårsamling for skogbruksfunksjonærer 11. – 12.april 2013 på Heia gjestegård,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Foredrag på vårsamling for skogbruksfunksjonærer 11. – 12.april 2013 på Heia gjestegård,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Foredrag på vårsamling for skogbruksfunksjonærer 11. – 12.april 2013 på Heia gjestegård, Grong. Siviling. Svein K. Hovland

2 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Akashi Kaykyo, Kobe, Japan Hovedspenn 1990,9m. Lengde 3911,9m. Tårnhøyde 298m. 6 kjørebaner. Vind 286 km/t (80 m/s). Jordskjelv 8,5. 1 440 000 m3 betong. 260 000 tonn stål. Verdens største bruspenn

3 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Gamle bybro, Trondheim. Bygd år 1865. Skarnsundbrua Hovedspenn 530m. Lengde 1010m. Bygd 1991. Vind 48 m/s. Jordskjelv 5,0. 19 000m3 betong. Største bruspenn i Nord - Trøndelag

4 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Akashi Kaykyo, Kobe, Japan Hovedspenn 1990,9m. Lengde 3911,9m. Tårnhøyde 298m. 6 kjørebaner. Vind 286 km/t (80 m/s). Jordskjelv 8,5 Richter. 1,44 mill.m3 betong. 260 000 tonn stål. Tynset bru, Hedmark Hovedspenn 70m. Bygd 2002 Verdens største bruspenn av tre

5 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Kapellbrücke, Luzern, Sveits Lengde 204 m. Bygd år 1333. Verdens eldste trebru

6 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Gamle bybro, Trondheim. Bygd år 1865.

7 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Ler bru, Grong. Bygd 1905. Norges eldste bru bygd i armert betong.

8 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Problem ved tilstandskontroller:  manglende dokumentasjon  manglende vedlikehold

9 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. ► Nedbrytningsmekanismer: ► Generelt:fuktighet telefarlig bakfyll mot landkar erosjon under fundamenter manglende vegetasjonsrydding og renhold ► For betong:armeringskorrosjon (for liten overdekning på armeringen) karbonatisering (karbondioksid i luften reagerer med sementen) alkalikisel – reaksjoner (sementen reagerer kjemisk med mineraler i tilslaget) frostsprengning overbelastning (oppsprekking, flytning i armeringsstålet) ► For stål:korrosjon overbelastning (flytning i stålet) ► Tre:råte slitasje

10 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger. vedlikehold. ► Materialuavhengige skader: ► Setningvertikal bevegelse i grunnen og av elementer på grunnen ► Bevegelserotasjon/forskyvning av elementer i forhold til opprinnelig posisjon ► Deformasjonbøyning (nedbøyning, utbøyning og lignende) av elementer ► Riss/sprekkalle typer riss og sprekker ► Bruddgjennomgående skade eller brudd i elementer og forbindelsesmidler ► Skade på overflatebehandling ► Lekkasje /fuktbelastning ► Misfargingtilsmussing av rustvann, grafitti og lignende

11 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. ► Klassifisering til Bk 10 uten beregning:  Bruer i lastklasse 1/1920, 1/1930, 1 – 2 – 3/1947 med L < 5m.  Bruer i lastklasse 2/1958 med L < 7m.  Bruer i lastklasse 1/1958 med L < 21m.  Bruer i lastklasse 1969 og 1986 uansett spennvidde L. Skogsmaskiner:  Fullt lastet er det angitt at lastbæreren har 25 tonns last på bakre boggi, Det dynamske tillegget er ikke kjent, men antas å være vesentlig større enn det som inngår i Bk 10 (38%). Videre er det vel også belter på hjulene vinters tid.  Konklusjon: Ingen bruer kan trafikkeres med lastbæreren fullt lastet.

12 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Telefarlig bakfyllManglende renhold ArmeringskorrosjonAlkalikisel - reaksjoner

13 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Bru over Hatlingelva Bygd med Super – P betongelementer. Gml. bru Ny bru

14 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Landbruksvegbru type 1 - Stålbjelkebru med tredekke Landbruksvegbru type 2 - Stålbjelkebru med betongdekke Landbruksvegbru type 3 - Betongplatebru Landbruksvegbru type 4 - Trebru - Tverrspent skurlastdekke Landbruksvegbru type 5 - Trebru – Tverrspent limtredekke Landkar h = 3,0 på god byggegrunn Stålbjelkebru med gitterrister Super - I MOT MOT - bru MOT - bjelker

15 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Bru over Lindseta. Namsskogan. Bruer må bygges lange nok

16 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Midlertidig bru over Julestrømmen i Sørli. Bygd av Acrow/Bailey – paneler. De kan settes sammen slik at brua bærer skogsmaskiner.

17 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Det enkle vedlikeholdet er det billigste og mest effektive. Det går ut på: ► renhold av brua ► vegetasjonsrydding rundt brua Får brua stå tørt og luftig vil de alvorligste nedbrytningsmekanismene ikke inntreffe. Får brua stå tørt og luftig vil de alvorligste nedbrytningsmekanismene ikke inntreffe. Er brua riktig planlagt og bruarbeidet fagmessig utført så vil det enkle vedlikeholdet sørge for at brua oppnår tilsiktet levetid, som regnes til 100 år for brukonstruksjoner. Er brua riktig planlagt og bruarbeidet fagmessig utført så vil det enkle vedlikeholdet sørge for at brua oppnår tilsiktet levetid, som regnes til 100 år for brukonstruksjoner.

18 Siviling. Svein K. Hovland, 7710 Sparbu Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Viktig ved bruarbeider: Sikker – jobb analyse! Slussfors bru over Umeälv, Västerbotten, Sverige


Laste ned ppt "Bruer på skogsvegnettet. Tilstand, tekniske løsninger, vedlikehold. Foredrag på vårsamling for skogbruksfunksjonærer 11. – 12.april 2013 på Heia gjestegård,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google