Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gresk og romersk litteratur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gresk og romersk litteratur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gresk og romersk litteratur
LoB1 – – HR

2 Sapfo Øya Lesbos Ca. 600 f.Kr. Lidenskapelig jeg-lyrikk
Akkompagnert av en lyre (derav ordet «lyrikk») Det greske ordet for lyrikk: «melic» (jf. «melodi»)

3 Sapfo bruker i motsetning til Homer diktningen som en svært individuell uttrykksform – åpnet opp for sine innerste følelser Dikt skrevet for syngende soloframføring, og antakelig for et kvinnepublikum Diktformen ble bestemt av melodien (men denne er ukjent) Sang- konkurranser

4 Sapfos dikt hørte til i en kontekst som ikke bare var «litterær», men også sosial og performativ

5 «Til Afrodite» Hymne «hør min bønn» «Flyr hun fra deg, snart skal hun hige mot deg», «selv mot sin egen vilje» Som mor og (forkjælet) datter Sapfo elsket Anaktoria Helena framstilles som en ekspert på alt som er vakkert

6 Hapax legomenon: ord som forekommer bare én gang
Tolknings- og oversettelsesproblemer Det har eksistert minst 500 dikt av Sapfo (fylte 9 bøker) Bare ett eneste fullstendig bevart Fragmenter av hennes verk er bevart som sitater hos senere antikke forfattere De fleste fragmentene består av noen få vers, eller noen få ord, eller ett eneste

7 Det er bevart et fragment av et dikt om bryllupet mellom Hektor og Andromake
Også andre bryllupsdikt Et gravskrift for en ung kvinne

8 En ostrakon (potteskår)

9 Alexandria-bibliotekarer lagde en samlet utgave av Sapfos dikt, på grunnlag av innsamlede manuskripter

10 Kristen sensur Brenning av tekster Papyrus truet av bl.a. væte, insekter og ild

11 Dronning Kleopatra etterlot seg bare ett eneste skriftlig ord som er bevart i dag
I år 33 f.Kr. skrev Kleopatra (eller kanskje en av hennes slaver) det greske verbet «ginesthoi» på en offisiell papyrus: «la det skje»

12 Papyrus Papyrologi

13 Faraoenes Egypt: Tau, lampeveker, matter, kurver, sandaler og byggemateriale båter En slags tyggegummi Asken fra brent papyrus var en ingrediens i medisiner mot så forskjellige plager som forstoppelse, skallethet, øyebetennelse og søvnløshet

14 Thor Heyerdahl: Ra I og Ra II

15 «Du tar en bit ubrukt papyrus og skriver med eselblod navnene nedenfor og tegner figuren. Du ruller biten sammen med noe inni fra den kvinnen du vil ha. Smør på eddiklim, som du fukter, og lim det fast i damprommet i et bad. Du vil bli forbauset over virkningen! […] det beste ildtrylleri – det finnes intet bedre. Det trekker menn til kvinner og kvinner til menn»

16 Ulike kvaliteter, ulike navn i Romerriket:
«hieratisk papyrus», senere kalt «Augustus» | «emporitica»: til innpakking av varer Den romerske forfatteren og naturforskeren Plinius den eldre beskriver (i verket Naturalis historia) papyrus av sju forskjellige kvaliteter

17 Mangelen på skrivemateriale til private formål og den muntlige samtalens høye status -> tallet på manuskript-eksemplarer og avskrifter av de store forfatterne var lavt Kulturell kapital

18 Vokstavler («dipticon»)

19 «Codex» Fra latin «caudex»,
som betyr «trestamme» (fordi vokstavlene ble lagd av tre) Fransk «bois» («skog») -> «book», «Buch», «bok» osv.

20 Sokrates og Platon Sjelevandringsteori
Idélære – det gode, sanne og skjønne Sanseerfaring er bare en indirekte vei

21 Symposion: litterær dialog og mytedannelse

22 Friedrich Nietzsche: Tragediens fødsel fra musikkens ånd (1872)
Apollon Dionysos Sol- og diktergud Fruktbarhetsgud Klarhetens gud Vinens og beruselsens gud Stilte fromhetskrav til sine tilhørere Lyst og sanselighet

23 Oppløsning Sprengning Heterogent Ustabilt Ekstase Kaos Rus Grenseoverskridelse Eksess Form Konsentrasjon Homogent Stabilt Beherskelse Orden Kontroll Grenser Kontemplasjon

24 Et apollinsk menneske, inklusiv en apollinsk kunstner: disiplinert, strevsom, avbalansert mellom ytterpunkter og rasjonell Et dionysisk menneske, inklusiv en dionysisk kunstner: lystenhet, spontanitet og stadig kunstnerisk henrykkelse Kombinasjoner av begge dimensjonene/kreftene

25 Pompeii (det utgravde før jordskjelvet i 1980)

26 Villa Item i Pompeii: hemmelige innvielsesriter

27 Papyrus-villaen i Herculaneum (naboby til Pompeii, også ødelagt av vulkanutbruddet i 79 e.Kr.)
Ca papyrusruller Også noen sylindere til å oppbevare og beskytte rullene

28 Ca. 7.000 innskrifter og skriblinger på husveggene i Pompeii
Jenters kjærlighetserklæringer til store gladiatorer Oppfordring til å stemme på bestemte politikere Mobbing

29 Ovid Metamorfoser (Forvandlinger) «Opphavssagn» på heksameter
«Stadig forvandler seg tingenes form» Myte-innovasjon Hadde kvinner blant sine tiltenkte lesere

30 «daphne» = «laurbær(tre)»
«Apollon og Daphne» «daphne» = «laurbær(tre)» Veggmaleri fra Pompeii

31 15 bøker Første myte: fra kaos til orden Siste myte: Julius Cæsar og Augustus forvandles til guder Over 250 myter Afrodite gjør Pygmalions skulptur til en levende kvinne Den unge mannen Narcissus forvandles til blomsten narcissus En kvinne blir til en nattergal Veversken Arakne blir en edderkopp (gresk «arakne»: «edderkopp»)

32 Paradisisk gullalder Sølvalder med jordbruk Bronsealder med våpen og edel kamp Jernalder med ondskap Hyllester til Augustus er innlagt Keiseren likte ikke Ovids diktning «et dikt og et feiltrinn» ble årsak til landsforvisning (eksiltilværelse ved Svartehavet)

33 «Yet in my better part I shall be borne immortal, far above the stars on high, and mine shall be a name indelible. Wherever Roman power extends her sway over the conquered lands, I shall be read by lips of men. If Poets' prophecies have any truth, through all the coming years of future ages, I shall live in fame.» (slutten av 15. bok) Fasti: en poetisk kalender over romerske legender og festivaler

34 Jonathan Bate: Shakespeare and Ovid
Richard DuRocher: Milton and Ovid John Fyler: Chauser and Ovid

35 Martial: epigrammer Aforistiske dikt, ofte formulert som et paradoks Pølsemannen på hjørnet, en arbeidssky snylter, en fyllik, en arvejeger, en festløve … Om gladiatorene Verus og Priscus

36 Vitruvius: Om arkitektur
Frontinus: Traktat om akvaduktene

37 ”Antikk-krim” Krim + historisk roman Robert Harris: Pompeii (2003) og Imperium (2006) Steven Saylor: Roma Sub Rosa-serien (første bok er Roman Blood, 2000) – etterforskeren Gordianus oppklarer kriminalsaker i det antikke Roma Lindsey Davis David Wishart


Laste ned ppt "Gresk og romersk litteratur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google