Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bearbeidet og redigert av Ingvar Torvik, basert på et seminar med Erik Fritzsønn i Råde Frikirke 16. april 2005 i regi av FamilieFokus Østfold Se også.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bearbeidet og redigert av Ingvar Torvik, basert på et seminar med Erik Fritzsønn i Råde Frikirke 16. april 2005 i regi av FamilieFokus Østfold Se også."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bearbeidet og redigert av Ingvar Torvik, basert på et seminar med Erik Fritzsønn i Råde Frikirke 16. april 2005 i regi av FamilieFokus Østfold Se også torvik.net Identitet Hvem sier du til deg selv at du er?  Husk at hva du tenker om deg selv, styrer ditt liv og dine valg nesten 100% Som en mann tenker i sitt hjerte slik er han. Fra Ordspr. Hva er den sanne basis for et liv i frihet? Hva sier Guds ord om hvem du er. Hvem er du? Vi blir som vi tenker om oss selv. Mt : Den som tenker i sitt hjerte at han ikke har skal miste alt han har, men den som tenker i sitt hjerte at han er rik, skal få alt i overflod. (fra Toraen) Negative utsagn om oss selv blir profetier som er selvoppfyllende Vi kan ikke gi bort mer enn det vi har. (Alle gir bort det de har – også lagrede negative følelser og erfaringer)

2 1.Mos       Du er skapt av Gud. Salme       1. Du er skapt av Gud - lite ringere enn han selv.                              2. Du er kronet med ære og herlighet, du er unik!                              3. Gud satte deg over alt sitt skaperverk. Salme   Du er kjent av Gud og verdifull for Han. 1. Joh. 4.19             Han elsket oss først! Matt         Slik ser Gud på oss, hvordan ser vi på han ? Rom         Jesus bekrefter din verdi som den du er! Du er verd å elske slik du er ! Gal. 5.1                  Vi er satt fri i Kristus, fra hva? Trelldommens åk Gjøreverdiens forbannelse! Når vi tilgir oss selv gir vi Jesus ære!

3 Rom          og Rom og 12-17   Fra trelldom og selvfordømmelse til frihet. Ef. 2.10                   Vi er fri til å leve livet i sann egenoppdagelse og handling deretter. Dette er det velsignede livet i frihet! Sefanja 3.17             Bli enig med Gud om hva din verdi er - hvem du er! Rom            Lev et liv i nådens fellesskap med Jesus hver dag på alle livsområder! Rom 12. 2                Bli enig med GUds ord om hva du skal tenke om deg selv, og forny ditt sinn. Jes 48,17 Jeg er Herren din Gud Salme 13 Å leve nær Jesus er å leve konstant under hans nåde med sitt liv. Da blir det slik at jo flere feil vi gjør jo mer flyter nåden i vårt liv!

4 Tankesystemer og problemeierskap -
Er vi - og lever vi bevisst på de utfordringer for vår frihet som dette gir oss? Hva er fundamentet for våre følelser og dermed for våre valg?  Det er ikke andre menneskers ord, handlinger eller kroppsspråk som styrer våre følelser og adferd. Det andre mennesker sier, gjør osv, er bare en informasjon som vi kan kalle en utløsende hendelse - utløsende for vårt tankesystems og behandling av informasjonen. Vårt tankesystem - eller vårt selvbilde - som er fundamentet for vår indre dialog og det vi tolker alt vi mottar av informasjon utenfra i forhold til, styrer 100% våre følelser. Våre følelser igjen styrer til 90 % vår adferd, våre handlinger og herunder hva vi velger å tenke om andre. Dette igjen styrker de tanker vi tenker om oss selv både negativt og positivt. Dette vil da enten forsterke våre negative tanker om oss selv eller styrke de positive tanker vi tenker om oss selv. Derfor er det så viktig å fornye sitt sinn. (Rom. 12.2) Skifte ut løgntankene med sannhetens tanker slik Guds ord gir de til oss. Derfor er bevissthet om vår identitet så viktig. Gal identitet leder til et liv i ufrihet og bundethet fordi en gal identitet skaper løgntanker i vårt sinn som bryter oss ned.

5 Sinnets dynamikk Adferd Handlinger Tanker Utløsende Hva jeg tenker
om andre Tanker Selvbilde Min indre dialog Utløsende hendelse Følelser 100 % styrt av eget selvbilde Missmot Uro Frykt Osv. Sinnet Informasjonen bearbeides og tolkes 90% styrt av følelsene som bestemmer hva vi tenker. Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Viljen har 2 ben: Selvbildet Mål som motiverer Ser Hører Leser Alt vi observerer Informasjon Utenfra Det går inn i vårt sinn

6 Hvordan unngå å ta imot negative impulser fra andre gjennom det de sier eller gjør mot oss. ?
Hovedregel å bevisstgjøre seg og arbeide aktivt med i sitt liv:  Ta aldri imot noe negativt/ubehagelig fra andre - Du behøver det Ikke!! Hvordan unngå det? Når det skjer - få litt avstand inne i deg til den andre personen, slik at du kan velge å gå inn i det som en observatør!  Delta ikke i spillet!!  En observatør deltar ikke i "krigen", men observerer hva som foregår og plasserer problemene på rett sted. Overansvarlighet og underansvarlighet! Noe vi er lært opp til fra vi var barn og som skader oss som voksne.  Andres problemer blir mitt ansvar (jeg blir en problemtyv). Vi blir i fengsel til vi leverer tyvegodset tilbake til den rette eier! Viljen vår styres av: - Mål som motiverer oss -Selvbildet vårt

7 Aldri!! Ta aldri mot noe ubehagelig fra andre mennesker. Du behøver det ikke. Tre 2 skritt tilbake og observer det som skjer. Plasser ansvaret for det du hører der det hører hjemme. Negative anklager og bebreidelser hører hjemme hos avsender. Det er lov å bruke informasjon for å sjekke om jeg har gjort feil som kan rettes opp igjen ved å be om tilgivelse og så bruke mine feil som byggesteiner i ”helliggjørelsen” Fall fører til ”livserfaring” når vi lever i Guds nåde med de. (Ser for meg når jeg møter Jesus en dag: Den nåden du ga meg er nesten utbrukt - fillete og utslitt. Jesus: Da var det altså ikke forgjeves at jeg døde for deg!!!

8 Problemeierskapsbevissthet 
Skal vi bevare oss selv i frihet, må vi lære å skjelne mellom hva problemene er og hvem som eier de. For den som eier problemet må alltid løse de selv! VI kan nemlig aldri forandre et annet menneske gjennom det vi sier eller gjør. Det er bare det enkelte menneske som kan forandre seg, og de må ville det og gjøre det selv.  Hva kan vi gjøre for et annet menneske? 5 ting:   1.  Lytte,-  empatisk-  uten å overta ansvaret for det vi hører! 2.  Oppmuntre med ord og støttende handlinger, dele erfaringer hvis de vil ha de,  men ikke overta noe ansvar! 3.  Gi en empatisk respons, konfrontere med de vi hører og ser er den andres problem. 4.  Ansvarliggjøre og utfordre. Spørsmål: Hva vil du gjøre med dette? Gir vi løsninger sier vi indirekte: Du er ikke selv i stand til å tenke ut riktige løsninger så jeg må gjøre det for deg . 5. Be for, Fil 2.13 og For Gud er den eneste som kan forandre meg hvis jeg vil slippe han til! FIL 2,13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. FIL 4,13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

9 Det dysfunksjonelle triangel
Spillet vi alle spiller i menigheter, familier, på arbeidsplasser osv. Spillet drives av en grunnløgn: ”Det er bare du som kan forandre meg og min livssituasjon!! ” Rollene vi velger er:   1.  Offerrollen, definisjon:   En person som ikke tar ansvar for egne problemer og deres løsning. 2.  Forfølgeren , den slemme/den onde!, slik offeret ser det. 3.  Redderen, den snille!! den overansvarlige som blir byrdebæreren, personen som aldri finner noe positivt resultat hos offeret som frukt av sine anstrengelser. Se illustrasjonen. Spillet er drevet fram av offerets anklager mot "Den slemme". Anklagene har som mål å skape skyld , skam og dårlig samvittighet hos "den slemme"  slik at han går over til rollen som "den snille", Redderen. Dette er ren manipulasjon! Veien ut av spillet er når du står i posisjon som "den slemme", og står fast der og møter offeret med de 5 ting du kan gjøre for andre som nevnt over. Ef Vi er hans verk. Gal. 6, 2-5 Enhver skal bære sin egen byrde!

10 DET DYSFUNKSJONELLE TRIANGEL Løgn:
Spillet som ødelegger deltakerne Rednings- mannen ”den snille” Forfølgeren ”den slemme” Lavt selvbilde Løgn: Det er bare du som kan forandre min situasjon gjennom det du sier eller gjør Redningsaksjon Anklager Mål: Å få den slemme til å føle skyld, skam, og dårlig samvittighet. Prøver å redde offeret Resultat: Smerte Offeret Def. Som en person som ikke tar ansvar for egne problemer (Nøkkelperson) Agresiv: Se hva du har gjort mot meg! Defansiv: Det er Synd på meg

11 Hva gjør vi med våre følelser?
Våre følelser bare er! De er verken rette eller gale ! Det er konsekvensene som kan bli rette eller gale. Våre følelser er oss, - og det å ikke anerkjenne sine følelser er det samme som å ikke anerkjenne seg selv, og dermed kunne bli en ansvarlig fri person.                                                                                                                                        VI har 4 basisfølelser i våre liv, alle andre følelser er utledet av disse 4. De er igjen inndelt i 3 grunnfølelser og en erstatningsfølelse/sekundærfølelse. Grunnfølelsene er:  Frykt (I alle former), 2. Sårethet (Tristhet/ Sorg) og 3. Glede. Erstatningsfølelsen er 4. Sinne. Den kommer istedenfor de 2 første grunnfølelsene såfremt disse ikke blir tatt på alvor og delt slik de er: ekte og sant.  Se illustrasjonen. Fortrengte følelser reduserer plassen i vår emosjonelle beholder for å kunne kjenne glede. Dette leder igjen til håpløshetstanker og depressive følelser.

12 Vi har 4 basisfølelser 4. Sinne = fortrengt frykt eller sårethet
3.Glede Frykt Sårethet og tristhet 3 grunnfølelser Frykt Sårethet og tristhet Glede Sinne = erstatningsfølelse for 1 og 2

13 Følelser må ut og de må deles, skal vi finne frihet eller beholde vår frihet.
Dette gjelder grunnfølelsene. Når de er delt forsvinner sinnet. Følelsene våre er en viktig del av det å være menneske. Å ikke anerkjenner sine følelser er farlig. Fortrengte følelser går i forråtnelse i menneskets indre. Fortrengte følelser er årsaken til motløshet depresjon tap av glede og livslyst Nøkkelord i denne sammenheng er: Ef.4, Salme Salme Peter 5, 5b-9. Fil 4, 6-8

14 Vi har 4 basisfølelser 4 Sinne = fortrengt frykt eller sårethet
Fortrenger glede 3.Glede Frykt Sårethet og tristhet 3 grunnfølelser Frykt Sårethet og tristhet Glede Sinne = erstatningsfølelse for 1 og 2


Laste ned ppt "Bearbeidet og redigert av Ingvar Torvik, basert på et seminar med Erik Fritzsønn i Råde Frikirke 16. april 2005 i regi av FamilieFokus Østfold Se også."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google