Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IB - International Baccalaureate

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IB - International Baccalaureate"— Utskrift av presentasjonen:

1 IB - International Baccalaureate
IB - International Baccalaureate på Lillestrøm videregående skole

2 Er du glad i engelsk ? interessert i å studere i utlandet ?
Er du glad i engelsk ? interessert i å studere i utlandet ? opptatt av å komme vel rustet på universitetet ? tiltrukket av et internasjonalt miljø ? klar for utfordringer ?

3 Da burde du vurdere å søke IB !
Da burde du vurdere å søke IB !

4 International Baccalaureate
International Baccalaureate Internasjonalt undervisningsprogram på VG2- og VG3-nivå som fører frem til en eksamen og IB-diplomet IBO (International Baccalaureate Organization) har sitt hovedkvarter i Genève og sitt eksamenskontor i Cardiff IBO (International Baccalaureate Organization) har3000 medlemsskoler i alle verdensdeler som tilbyr IB-programmet

5 IB-programmet ble opprinnelig utviklet for
IB-programmet ble opprinnelig utviklet for å imøtekomme utdanningsbehov hos internasjonalt mobile familier å fremme forståelse mellom ulike folk, land og kulturer

6 I dag er IB-programmet også et godt supplement til de nasjonale skolesystemene tilbyr 21 skoler dette programmet i Norge.

7 Undervisningsspråket er engelsk bortsett ifra i språkfagene.
Eksamen er den samme og avholdes samtidig i vår del av verden. Eksamensbesvarelser blir sendt til andre IB- skoler og vurdert av sensorer i andre deler av verden

8 IB har som filosofi at elevene skal ha bredde i sin faglige kompetanse elevene skal ha mulighet til å fordype seg i de fagene de har valgt programmet bidrar til å utvikle ”The Whole Person” elevene skal få en vel balansert utdannelse elevene skal delta i aktiviteter som utvikler evnen til kreativitet, initiativ, omtanke og omsorg.

9 IBs sekskant Denne filosofien forklarer fagtilbudet på IB. Eleven må velge et fag fra hver av de 6 hovedgruppene. Fag tilbys på 2 ulike nivåer (HL og SL).

10 Kravet er at elevene velger 3 eller 4 fag på høyt nivå og 2 eller 3 på middels nivå. de kan ta et tilleggsfag og vil da få et fagsertifikat.

11 De 6 hovedgruppene G. 1 : morsmål et litterært kurs i morsmålet med en internasjonal litteraturkomponent G.2 : et fremmedspråk 2 nivå å velge mellom G.3 : samfunnsfag historie eller økonomi G4 : Naturfag fysikk, kjemi eller biologi G5 : Matematikk 3 kurs å velge i mellom G6 : Valgfag det kan velges et av fagene i de andre gruppene.

12 Sekskantens hjerte Extended Essay Theory of Knowledge
Creativity, Action, Service Sekskantens hjerte tilsvarer IB-programmets visjon om å utvikle hele mennesket

13 Extended Essay En særoppgave på 4000 ord om et selvvalgt emne innen ett av fagene. Eleven lærer seg å jobbe mot en problemstilling, behandle kilder, argumentere for sin tese.

14 Theory of Knowledge Et 2 timers kurs per uke.
Stimulerer selvstendig og kritisk tenkning i forhold til de ulike fagområdene. Målet er å gi elevene forståelse for hva det vil si å vite noe innenfor vitenskap, kunst, historie osv.

15 CAS Det kreves at elevene deltar i utenomfaglige aktiviteter.
Meningen er å gi eleven andre utfordringer enn bare de teoretiske Eleven legger opp et individuelt program for å fylle disse kravene. I løpet av de 2 IB-årene skal eleven ha fullført et minimum av 150 timer til CAS

16 Service Her skal man velge et prosjekt som går på å yte noe for samfunnet Ved Lillestrøm VGS er de fleste elevene engasjert i 3 prosjekter : * Ghana-prosjektet * Kaliningrad- prosjektet * Sagelva- prosjektet

17 Karakterer og eksamen Elevene går opp til eksamen i alle fag
Det gis karakterpoeng etter en skala fra 1 til 7 Man må ha en poengsum på minst 24 karakterpoeng for å få diplomet Den høyeste poengsummen som kan nås er 45: 42 i karakterpoeng bonuspoeng for Theory of Knowledge og Extended Essay.

18 Karakterer og eksamen (forts.)
Grunnlaget for karakteren i faget er vurderingen av noen innleveringer samt vurdering av eksamensbesvarelser. Vurderingen er kriteriebasert. Dette er en garanti for rettferdighet og objektivitet.

19 Et eksempel : Economics SL Grunnlag for karakter i faget

20

21 Economics SL Vurderingskriterier for paper I

22

23 IB-diplomet er godkjent av universiteter og høyskoler over hele verden
I utlandet : Diplomet er godkjent som opptaksgrunnlag ved universiteter og høyskoler over hele verden. Imidlertid har noen land krav om spesielle fag-kombinasjoner og/eller opptaksprøver (bl.a. Tyskland og Italia) I Norge : En tabell blir brukt for omregning av karakterpoeng til norsk skala. Mange institusjoner som NTNU for eksempel tar veldig gjerne imot tidligere IB-elever.

24 Søknad til IB ved Lillestrøm VGS
Hvem kan søke ? * En elev som bor i Akershus * En elev som er villig til å jobbe jevnt * En elev som er villig til å ta utfordringer * En elev som forplikter seg til å møte opp i timene. Hvordan skal man søke ? * Man fyller ut et eget søknadsskjema som fåes hos rådgiverne ved den enkelte skole eller ved henvendelse til Lillestrøm VGS. * Samtidig skal man sende inn ordinær søknad om skoleplass til VIGO hvor IB-linjen settes opp som 1. valg.

25 Antall søkere spiller også en stor rolle
Eleven blir tatt inn på grunnlag av * karakterer fra tidligere skolegang * attester fra tidligere lærere * elevens motivasjonsbrev Det tas spesielt hensyn til * nivået i engelsk * nivået i fagene eleven har søkt * elevens motivasjon for å studere på IB Antall søkere spiller også en stor rolle

26 Hva koster det å gå på IB ? Akershus Fylkeskommune dekker utgiftene til opplæring på IB. Lærebøkene er gratis per i dag. Eleven betaler en avgift til dekning av skolens avgifter knyttet til administrasjonskostnader, eksamensavvikling og andre kostnader som IB-tilknytningen utløser (6000 nok per år) Eleven må også regne med noen tilleggsutgifter avhengig av valgte fag (litteratur i g.1 og 2, teaterforestilling i g.6 f. eks.)

27 Tidligere elever

28 Tidligere elever Skoleår 2005/2006

29 Lyst til å vite mer ? Ta kontakt med IB-koordinator Emmanuelle H. Bjerkem Tlf. : /35


Laste ned ppt "IB - International Baccalaureate"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google