Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenaer for tilpasset opplæring

2 Kontaktmøte for Vg Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten Del 2: Klassevis samling med orientering fra kontaktlærerne om utdanningsprogrammene, fag- og timefordeling, organisering av læringsarbeidet, elevmedvirkning, samarbeid med foresatte, It’s learning mv. Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenaer for tilpasset opplæring

3 Bleiker vgs. Vår visjon: Rom for alle - blikk for den enkelte
Alle er lærende Alle er forskjellige Alle er likeverdige Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenaer for tilpasset opplæring

4 Bleiker vgs. Kjennetegn: skapende og kreativ skole stort mangfold
elever som trives medarbeidere som trives Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenaer for tilpasset opplæring

5 Opplæringstilbudet på Bleiker
140 elever på Vg2 (ca. 500 elever totalt): Elektrofag (EL): Vg2 Elenergi, Vg2 Automatisering Helse- og oppvekstfag (HO): Vg2 Helsearbeiderfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Teknikk og industriell produksjon (TIP): Vg2 Kjøretøy

6 Opplæringstilbudet på Bleiker
Service og samferdsel (SS): Vg2 Salg, service og sikkerhet, Vg2 IKT-servicefag Medier og kommunikasjon: Vg2 Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama (MDD): Vg2 Musikk Studiespesialisering med formgiving (ST-FO): Vg2 Studiespesialisering med formgiving Tilrettelagt opplæring (TO)

7 Bleikers satsningsområder
Hovedmål: Øke andelen elever som fullfører og består Oppnå positiv karakterutvikling Et til tider tøft ungdomsmiljø, med mange utfordringer, krever aktiv handling og fokus også fra skolens side: Ved Bleiker har vi valgt å satse på MOT. Skolen satser på MOT, flere aktiviteter i den enkelte klasse og via felles aktivitetsdager, hvor det arbeides med holdningsskapende arbeid.

8 Bleikers satsningsområder
Arbeidet med fullført og bestått + positiv karakterutvikling inngår i vår satsning på IKO I – identifisering (risikogrupper ut fra karakterer, fravær, manglende vurderingsgrunnlag mv.) K – kartlegging (hva er elevens utfordring, hva må gjøres, ansvar, kontakt med hjemmet) O – oppfølging (følge opp dem som er i risikogruppa, oppfølging av de valgte tiltakene) Et til tider tøft ungdomsmiljø, med mange utfordringer, krever aktiv handling og fokus også fra skolens side: Ved Bleiker har vi valgt å satse på MOT. Skolen satser på MOT, flere aktiviteter i den enkelte klasse og via felles aktivitetsdager, hvor det arbeides med holdningsskapende arbeid.

9 Bleikers satsningsområder
Vurdering: Vurdering for læring viktig for læringsutbytte Systematisk arbeid med tilbake-/ framovermeldinger Varierte vurderingsformer Egenvurdering og hverandrevurdering 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

10 Bleikers satsningsområder
Grunnleggende ferdigheter: Brukes i alle fag – jobbe med overføringsverdi Elevene trenger strategier for å lære Lese- og læringsstrategier Ekstern kursing av lærere Intern kunnskapsdeling og –utvikling 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

11 Bleikers satsningsområder
Klasseledelse: Tydelige forventninger (Den gode lærer og den gode elev) Håndtere bråk og uro på en god måte Gode relasjoner til elevene Strukturerte undervisningsøkter Kognitive strategier (dialog, forklaring, repetisjon, oppsummering) 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

12 Bleikers satsningsområder
Lærings- og skolemiljø: Miljøbyggende aktiviteter (for eksempel skolestartopplegg) Bleiker-timen (elevråd/undersøkelser, fag, skolemiljø) Tydelighet mot rus/uønsket atferd Tobakksfritt skoleområde 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

13 Bleikers satsningsområder
Lærings- og skolemiljø: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing og trakassering 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

14 Bleikers satsningsområder
- Redusere fravær: Elevene skal melde fra om fravær og årsak til fravær til sin kontaktlærer samme dag Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til kontaktlærer Dersom eleven har vært borte fra skolen i tre dager uten at skolen har fått beskjed om årsaken til fraværet, skal kontaktlærer kontakte foresatte (når eleven er under 18 år) eller eleven selv 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

15 Samarbeid med foresatte
Opplæringsloven kapittel 20 om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring § 20-4: Foreldresamarbeid i videregående opplæring: Foreldremøte i starten av Vg1 og Vg2 med informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldrene

16 Samarbeid med foresatte
Foreldrene til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om elevens arbeidsvaner og kompetanse Dette ses i sammenheng med elevens rett til en halvårlig samtale med kontaktlærer Bleiker tilbyr samtaler med kontaktlærer (eleven har rett til å delta i samtalen): Vg1: , Vg2: Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenar for tilpasset opplæring

17 Samarbeid med foresatte
Utvidet samarbeid med foresatte: Når de blir myndige vil elevene bli spurt om de vil at skolens samarbeid med hjemmet skal fortsette som før Det vil si: Innhente samtykke fra eleven Foresatte får varsel om fare for ikke vurderingsgrunnlag, henvendelser om høyt fravær Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenar for tilpasset opplæring

18 Samarbeid med foresatte
Skriftlig varsel til elev/foresatte dersom det er fare for at det er ikke er grunnlag for vurdering i fag Skriftlig varsel til elev/foresatte når det er fare for at eleven kan få nedsatt karakter i orden eller i atferd (Ng eller Lg) Ovennevnte varsling gis uten ugrunnet opphold både mht. halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen, Vår store, store styrke; i lærerkollegiet – lange akademiske utdannelser, bred yrkes utdanning og mange med lang fartstid i yrkeslivet et minisamfunn Betyr et mangfold av erfaringer, kunnskaper, metoder og tilnærminger til opplæringen. Bør kunne tilpasse for enhver elev. Den skolen Asker og Bærum med flest studieprogram Læring og utvikling for alle, karakter statistikken viser positiv endring i karakterutviklingen til elever. I tillegg til at elevene lærer, har vi som mål at alle ansatte og hele organisasjonen skal lære av egen praksis og kontinuerlig utvikle seg i positiv retning for eleven Mange muligheter og arenar for tilpasset opplæring

19 Informasjonskanaler Bleikers hjemmeside It’s learning Læringsplattform
Adgang sammen med eleven Adgang via foreldrefaget (BN: Bleikerforesatt, PO: Elev2013) 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

20 Videre program Elevtjenesten presenterer seg
Clare Seville: foredrag om karriereveiledning Avdelingslederne presenterer seg Samling klassevis 9000 elever er fulgt i en femårsperiode. Dette er status etter 5 år. Forskning gjort av NIFU STEP ved Eifred Markussen Dette gjelder elever ved Bleiker også. I April 2008 hadde 49 elever sluttet av 532 elever Elever som faller fra har ofte stort fravær fra ungdomsskolen. Dette fortsetter i vgs. Foresatte må følge med på dette. Om fravær er årsak til eller konsekvens av fagvansker er ikke det viktigste. Men dette henger ofte sammen. Viktig med tett samarbeid med foresatte. Viktig at dere foreldre fortsetter å engasjere dere i elevenes skolehverdag. Følg med på ITL, se på fraværet Interesser dere for fagene, spør hvordan det går. Om dere ikke kan hjelp, oppford eleven til å spørre lærer om forklaring, følg med på at dette skjer Ikke ha ambisjoner på elevens vegne som hindre nødvendig tilrettelegging, som eks utvidet tid, eller som bidrar til manglende mestringsopplevelse for eleven Vi opplever at ambisjoner er til hinder for nødvendig tilrettelegging/

21 Veien videre etter Vg2?

22 Strukturen i vgo:

23 FØLGE STRØMMEN?

24 ELLER TENKE NYTT?

25 Dagens: Lærling Nytt Vg2 Fagskolene
Påbygging til generell studiekompetanse Y-veien til ingeniør Studiekompetanse

26 Bleikers elever på Vg2: Disse Vg2-elevene kan ta fagbrev: Elenergi, kjøretøy, automasjon, IKT-servicefag, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, salg, service og sikkerhet, (medier og kommunikasjon) Disse Vg2-elevene får studiekompetanse: Medier og kommunikasjon, SSP med formgivingsfag, musikk

27 1. Lærling: Har du krav på læreplass?
Elever har krav på et 3-årig opplæringstilbud, og 4 år hvis de går ut i lære. Elever som ikke får læreplass, vil få tilbud om opplæring i skole: Vg3 eller nytt Vg2.

28 Som lærling har du: Rett til opplæring etter læreplanen for faget
De samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i bedriften Rett til lønn og arbeidstid etter tariffavtale, eller annen avtale Rett til fri for å gjennomføre evt. teoriopplæring Rett til hjelp fra PPT/OT Ikke rett til å fortsette i bedriften når læretiden er ute.

29 Hva kan være avgjørende for om du får læreplass eller ikke?
Fraværet bør være lite - mye fravær krever dokumentasjon. Høyt timefravær svært negativt. Ha bestått i alle fag – man søker med julekarakterene! Gode karakterer ingen hindring! Gode referanser fra faget Prosjekt til fordypning (praksis)

30 2. Nytt Vg2 eller Vg1? I alle utdanningsprogrammene finnes mange muligheter og ulike fagbrev. For noen kan det være et godt valg å velge ny retning…

31 3. Fagskolene Teknisk/praktisk 2-årig utdanning etter fagbrev
Etterspurt i næringslivet Grunnlag for jobb eller videre utdanning

32 4. Allmennfaglig påbygging:
Studiekompetanse på 3 år Generell studiekompetanse som er helt likeverdig med annen studiekompetanse Kun allmenne fag/teori Relativt mange stryk/ikke fullført på landsbasis

33 Fagene i påbygging: 5 t/u Historie 2 t/u Kroppsøving 5 t/u Matematikk
3 t/u Naturfag 10 t/u Norsk (obligatorisk sidemål) 5 t/u Programfag fra SSP samfunnsfag, realfag, mediefag eller språk.

34 Studiekompetanse? For å få studiekompetanse til slutt må alle fag fra alle år være bestått!

35 Veier til ingeniør: Påbygging + realfag som privatist
Påbygging + tresemesterkurs (Realfagene tas om sommeren før og etter første studieår)‏ Rett fra Vg2 til forkurs på ingeniørhøgskolen (Allmenne fag + realfag)‏ Fagbrev + fagskole + ingeniør (kortere løp) Y-veien

36 5. Y-veien til ingeniør

37 6. Studiekompetanse Studiekompetanse er studiekompetanse!
Karakterene viktigste (eneste) inngangsbillett til studier Alle avsluttende fag teller likt ved poengberegning ”Forbedringsvitnemål” kan straffe seg Ingen ekstrapoeng for valg av bestemte fag, med unntak av realfag

38 Matematikk Bleikers elever får tilbud om P- eller T-matematikk
Obligatorisk matematikk er for yrkesfag 3 timer (P1) på Vg1 Obligatorisk matematikk for studiekompetanse er 3+5 timer (P1+P2) Tilbud om høyere nivå (R1) istedenfor P2 på Vg2- nivå for elever på studiekompetanseløp (5+5 timer)

39 Aktuelle nettsteder: www.vilbli.no - videregående opplæring
– fagopplæringen i AFK - fagskolene - arbeidsmarked – NHO - høyere utdanning - høyere utdanning; portal – utdanning I utlandet

40 Karriereveiledning på Bleiker:
Besøk fra Fagopplæringen, Forsvaret, Fagskolene, Høgskolene til Bleiker Vi besøker Forsvaret Besøk til aktuelle bedrifter og utdanningsinstitusjoner Informasjon i hver klasse Gruppeveiledning om søking til læreplass og valg av høyere utdanning, Tilbud om individuell veiledning

41 Flere spørsmål?


Laste ned ppt "Lang Tradisjon for yrkesfag, nå også flere alternative løp til studiespesialisering, samt en ren SP klasse. Stort mangfold: sammensetningen i elevmassen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google