Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristen popmusikk og karismatikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristen popmusikk og karismatikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristen popmusikk og karismatikk

2 Hvorfor bruke kristen-rock eller pop?
- Det er budskapet som kommer gjennom musikken som betyr noe. All musikk er bra, bare den brukes i den rette hensikt. Gud har skapt musikkens lover, og derfor kan all musikk benyttes. - Vi må møte ungdommen på ungdommens egne premisser. Gjennom å forkynne budskapet via rock, kan en nå ungdommer som ellers ikke ville ha lånt øre til evangeliet.

3 Gospel Rock Mayhem CAPE ARGUS Tirsdag, September 21, 1999

4 Men – synger ikke kristne pop- og rockeband til Guds ære – og bekjenner seg til Kristus?

5 1800-tallet - Satans mottrekk i endetiden
Fox-søstrene

6 Teosofien Madame Blavatsky – Annie Besant

7 Alice A. Bailey:

8

9 “Tibetaneren har bedt meg om å klargjøre at når han taler om Kristusen (the Christ) så refererer han til Hans offisielle navn som lederen av Hierarkiet. Kristusen arbeider for alle mennesker uten hensyn til deres tro. Han hører ikke mer til den kristne verden enn til buddistene eller muhammedanerne eller noen annen tro. Det er ikke behov for noe menneske å slutte seg til en kristen kirke for å bli forenet med Kristus. Kravene er å elske sin neste, leve et disiplinert liv, anerkjenne guddommeligheten i alle livssyn og alle liv, og styre sitt daglige liv med kjærlighet” – Bailey, A.A. The Externalisation of the Hierarchy. New York: Lucis Trust. Pg. 558.

10 Pierre Theilard de Chardin
Jesuittprest Regnes som grunnleggeren av New Age. Benyttet seg av teosofien som grunnlag. FN er grunnlagt på denne filosofien. Vatikan II bygget videre på hans modeller.

11

12

13 2. Vatikankonsil Å gjøre nødvendige anstrengelser for at alle kirkesamfunn blir kjent med og vant til "celebration"-begrepet. Alle samfunn skal over tid påvirkes og knyttes til hva det "revitaliserende celebration” -uttrykket symboliserer. Å påvirke religiøse samfunn slik at møter i langt større grad enn tidligere trekker medlemmene inn i tilbedelsen ved fysisk bevegelse og verbal respons.

14 forts.. Å anbefale mer dialog mellom "the celebrant" (prest eller pastor) og forsamlingen. Dette er vektlagt som et middel til å høyne det emosjonelle opplevelsesnivået i gudstjenesten. Denne anbefalingen kan bedre forstås når vi vet at stemning, følelser og emosjonelt engasjement i katolske kirker betraktes som viktigere enn innholdet i Guds Ord. I denne kirken er "sakramentstedet" og "alteret" foran i midten av kirken det sentrale. Talerstolen er gjerne på siden på grunn av at Bibelen, Guds Ord, regnes mindre vesentlig enn opplevelsen av "hostien", den runde solkaken.

15 forts.. Å benytte så mye variasjon som mulig i "celebration"-gudstjenesteformen. Dette gjør selvfølgelig gudstjenesten og tilbedelse lettere, og øker samtidig underholdnings-verdien. Da blir det enklere å komme til kirken uten å måtte forholde seg til det kristne budskapets alvorlige sannhetspilarer. Overbevisning om synd, anger, omvendelse, overgivelse og oppgjør vil oppleves mindre aktuelt når forkynnelsen og gudstjenesteformen er lett, uforpliktende og underholdende.

16 forts.. Å gi sang- og musikk-"celebration" god plass i framtidens tilbedelse. Denne siden av planen blir i rapporten faktisk kalt "the most effective celebration." Det anbefales spesielt at populære religiøse sanger/viser benyttes. Planen går ut på å gi medlemmene det de liker, det populære (ikke det de nødvendigvis trenger for rett bibelforståelse og sunt kristenliv)

17 Den protestantiske ”respons”
Stadig bruk av begrepene "celebration" i forbindelse med arrangementer. Forkynnelsen av Guds Ord gis mindre tid og plass i møtestrukturen enn tidligere. Medlemmene oppmuntres til å bruke armer og kropp (svaie, vifte, danse) som tilbedelsesuttrykk. Sangen er populær og vektlegger lette og emosjonelle repetisjonsvers. Verdslige viser og musikkstil samt instrumenter de fleste assosierer med et danselokale eller en rockekonsert blir gradvis introdusert.

18 Møteinnholdet er svært variert og bærer sterkt preg av munter underholdning og drama.
Forkynneren stiller en rekke spørsmål under selve møtet og ønsker dialog med menigheten slik at alle kan komme med sine meninger og ideer. Ofte blir talere fra andre kirkesamfunn inviterte til å forkynne. Alle som bekjenner seg til å være kristne er akseptable på talerstolen nærmest uansett hva de tror og lærer. Sosiale arrangementer vektlegges framfor klar bibelsk forkynnelse.

19 (Erwin Prange, Voice, april 1965, s.7)
“nylig deltok jeg i en romersk-katolsk, episcopalsk and lutheriansk samling Jeg er overbevist om at den grunnleggende meningen med den karismatiske fornyelse er gjenforening av kirkene.” (Erwin Prange, Voice, april 1965, s.7) 1996 “Ti tusen karismatikere og pinsevenner bad, sang, danset, klappet og lo under Den Hellige Ånds felles banner i løpet av en fire dagers økumenisk samling sist sommer. Rundt halvparten av deltakerne på kongressen I Orlando var katolikker…. Den Hellige Ånd ønsker å å bryte ned veggene mellom katolikker og protestanter”, sa Vinson Synan, teologisk dekan på Pat Robertson’s Regent University. (Signswatch, vinteren 1996, National and International Religion Report)

20 Assisi 1986

21 Sagt om den karismatiske bevegelsen
«Denne karismatiske foreningsprosessen fortsetter med halsbrekkende fart, og når Vatikanets drøm om et globalt, religiøst kompleks med paven som leder snart blir en realitet, vil pinsebevegelsen stå framfor en Hellig Gud, anklaget for å ha vært hovedredskapet bak utviklingen.» Baptistleder

22 Katolsk karismatikk Båndene mellom katolisisme og den karismatiske bevegelsen synes å være sterke.

23 Trosbevegelsens opphav
Paracelsus (1400) Mesmer (1700) - mesmerisme P.P.Quimby ( ) Christian Science Unity-bevegelsen New Thought Charles Wesley Emerson’s College i Boston Essek W. Kenyon Kenneth Erwin Hagin ( )  Benny Hinn

24 Mesmerisme MESMER var kjent for sin musikalske kunnskap og stilfulle spilling. I sine seanser benyttet han detaljerte musikkarrangement, lys, scene-arrangementer og andre virkemidler for å sette pasientene i en avslappende stemning. Han var også overbevist om at dette intensiverte kommunikasjonen i det "universelle fludium" - den kjente ”salvingen”, så han benyttet dette ofte. Under hans kommando, vekslet musikerne fra voldsom til myk musikk for å lede mot den ønskede mesmeriske tilstanden gjennom musikkens skarpe, gjennomtrengende toner og vibrasjoner. Og menneskene gikk ut og trodde de var helbredet!

25 Mesmer – Hinn

26

27 Salvelse... Innen trosbevegelsen blir ”evnen” til å helbrede og utføre ”åndsmanifestasjoner” overført ved initialisering eller salvelse. En leder utpeker nye ledere ved å videreføre ”åndsgavene” til dem og lar dem ”falle under kraften”. Kenneth Copeland, Rodney Howard Browne, Benny Hinn og John Kilpatrick har alle fått videreført disse evnene fra Rhema-bevegelsen og Kenneth Hagin.

28 Kenneth Hagin, Kenneth Copeland og latterbevegelsen

29 Er alle kristne kristne?
Mange skal si til meg på den dag; Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg dere som driver med lovløshet,” (= tror dere løst fra loven) Matteus 7:22-23

30 Tankekors.... Er det riktig å benytte seg av musikk som fremmer utskillelse av kjønnshormoner under en gudstjeneste? Er det riktig å ”varme opp” en forsamling slik at de er emosjonelt forberedt (eller manipulert) til det som skal skje?

31 ”Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under”
”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet”


Laste ned ppt "Kristen popmusikk og karismatikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google