Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagen med musikken i sentrum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagen med musikken i sentrum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagen med musikken i sentrum
VELKOMMEN TIL VIKEN BARNEHAGE Barnehagen med musikken i sentrum Guro Seim Solhaug Mai 2006

2 Barna er fordelt på to avdelinger
Viken Barnehage eies av stiftelsen Viken folkehøgskole. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser  ved mjøsstranda, og med skogen som nabo. Vi har to fine lekeplasser med naturtomt og ulike lekeapparater. Vi tar imot barn i alderen 0-6 år. Barna er fordelt på to avdelinger Tersen Dette er avdelingen 0-3 åringene holder til. Kvinten Dette er avdelingen hvor 4-5 åringen holder til.

3 MUSIKK Sang og musikk er en viktig del av hverdagen her hos oss.
Førskolelærerne som jobber her har mye musikkerfaring Vi legger vekt på å ha instrumenter og utstyr av høy kvalitet. Vi har en musikkstund hver uke. Vi ønsker å legge opp til et variert tilbud av musikkopplevelser. Hovedmålet er å gi barna en positiv opplevelse av musikk og lyst til å utforske musikkens verden videre.

4 KRISTEN KULTURFORMIDLING
Vi ønsker at kristne verdier som nestekjærlighet, toleranse, likeverd og omtanke skal prege hverdagen. Vi er også opptatt av at barna skal lære å kjenne vår kristne kulturarv, og få kjennskap til hvorfor vi feirer de kristne høytidene. En gang i uken har vi "søndagsskolesamling".

5 MÅLSETTING Vi ønsker at barna skal:
Få venner, og rikelig mulighet til å leke og oppleve glede ved samvær med andre barn Få positive opplevelser med musikk og musikkaktiviteter Få kjennskap til, og føle tilhørighet til vår kristne kulturarv Få møte utfordringer de kan mestre, og glede ved å stadig lære nye ting

6 DE VOKSNE I VIKEN BARNEHAGE 2006 / 2007
Styrer i 40%: Guro Seim Solhaug På Tersen arbeider: Elisabeth Ødegård - Pedagogisk leder i 100% Hilde Mathiesen – Assistent i 100% Inga Marie H. Olsborg – Assistent 70% Nina C. Emilsen – Assistent 30% På Kvinten arbeider: Guro S. Solhaug – Pedagogisk leder 60 % Anna Sylvia K. Nielsen - førskolelærer 40% Jonas Sollien – Assistent 100%

7 LITT OM TERSEN På Tersen er det 18 plasser. Her holder de yngste barna i Viken Barnehage til. Barna her er i fra 1- 3 år. Og ettersom de yngste barna fyller to plasser er det aldri mer enn barn på avdelingen hver dag. Her er opplegget og aktivitetene lagt opp med tanke på at de små skal ha det trygt og rolig i barnehagen. For at de ulike aldergruppene skal få et alderstilpasset opplegg organiseres en del av aktivitetene primærgrupper. Hver gruppe har sin primærkontakt – en voksen som har et spesielt ansvar for at barna i sin gruppe skal føle seg verdsatt hver dag! Triangelgruppa 1-åringene Primærkontakt: Hilde Cabassagruppa 2-åringene Primærkontakt: Inga Marie/Nina Trommegruppa 3-åringene Primærkontakt: Elisabeth

8 LITT OM KVINTEN På kvinten er det 12 plasser. Denne avdelingen er organisert som en "førskolegruppe". Her går barna de siste årene før de begynner på skolen. De pedagogiske opplegget vil bære preg av at vi jobber en del med skoleforberedelser. For at de ulike aldergruppene skal få et alderstilpasset opplegg organiseres en del av aktivitetene primærgrupper. For Pianogruppa vil det bli ekstra fokus på skolestart. Hver av gruppene har sin primærkontakt – en voksen som har et spesielt ansvar for at barna i sin gruppe skal føle seg spesielt verdsatt hver dag. Pianogruppa: 5-åringene Primærkontakt: Guro/Anna Sylvia Gitargruppa: 4-åringene Primærkontakt: Jonas

9 BARNEHAGENS DAGSRYTME
Barnehagen åpner 0800 Frokost med felles start på Kvinten 0900 Morgenmøte på avdelingen 0915 Utelek for yngste 0930 Vi ønsker å høre fra dere innen da – dersom dere ikke kommer! 0930 Frilek / aktiviteter 1030 Samlingsstund / aktiviteter 1100 Formiddagsmat Ca1200 Utelek / soving 1400 Ettermiddagsmat Frilek / aktiviteter 1630 Barnehagen stenger

10 DETTE TRENGER BARNA I BARNEHAGEN
Dette skal henges i ytterste garderobe: Regntøy (sesongbetont) Parkdress / vinterdress Skotøy til den aktuelle årstiden Jakke Dette skal ligge i innerste garderobe: Lue, votter, skjerf Ulltøy, ullsokker Ekstra skift – fra innerst til ytterst Innesko Barnehagesekk

11 De aller yngste barna må også ha med:
Nistemat legges i kjølebagene til rett avdeling – kjølebagene står i den ytterste garderoben om morgenen. Dersom barnet skal spise frokost legges nisten i egen kjølebag, merket frokost Kvinten Tersen/frokost De aller yngste barna må også ha med: Sengetøy dersom de sover ute Bleier med borrelås – og vaskeservietter

12 INFORMASJON TIL FORELDRENE
Det er viktig at vi kan formidle beskjeder til dere foreldre. Dette skjer på forskjellige måter: Avdelingsinfo på tavler Viktige beskjeder på ytterdør! Brev over hyllene Behov for flere bleier, på knaggen under hylla Sovetider utenfor Tersen Bleieskift på badet

13 DET ER LOV Å VÆRE NYSGJERRIG!
Det skjer mye spennende i barnehagen vår, og det er ikke alltid så lett for barna å fortelle alt som skjer. Det er flere måter du på egenhånd kan finne ut mer om hva som skjer. Det er også mye spennende lesestoff i både virksomhetsplan, årsplan og månedsplaner. Dagsrapporter

14 FORELDRESAMTALEN FORELDREEVALUERING 1 – 2 ganger i året
Fin anledning for foreldre og barnehage å snakke om barnets utvikling. Barnehagen forbereder samtalene gjennom observasjon, samtale med primærkontakt og barneintervju. Mulighet for å komme med spørsmål angående barnets oppholdstid i barnehagen. FORELDREEVALUERING Vi er veldig glade for å få tilbakemelding – både ris og ros! Evaluering 1 gang i måneden.

15 FORELDREMØTER FORELDRERÅDSMØTER
To ganger i året innkaller vi dere til foreldremøte. Vi tar opp ulike temaer. Av og til med besøk utenfra. Vi kommer med mye viktig informasjon angående hva som skjer i barnehagens fremmover. Mulighet for å komme med synspunkter og forslag til barnhagens personale. Vi håper dere prioriterer disse to møtene. FORELDRERÅDSMØTER Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Ofte holdes det foreldrerådsmøte umiddelbart etter foreldremøtet. Her har dere som foreldre mulighet til å drøfte ulike saker uten at personalet er til stede.

16 PLANLEGGINGSDAGER For at vi skal kunne drive en god barnehage, er vi avhengige av tid til planlegging, praktiske gjøremål og oppdatering via kurs. 5 dager i løpet av barnehageåret er barnehagen derfor stengt på grunn av planleggingsdag. Hvilke dager vil komme frem i årsplanen.

17 HJELP OSS Å HOLDE ORDEN I BARNEHAGEN
Vi ber dere om å merke alt tøy, sko, tepper, voksiposer, bamser, flasker som dere tar med inn i barnehagen. Vi ber dere også om å ta med dere alt tøyet fra den ene garderoben en uke, og den andre garderoben en annen uke. Hvilke garderobe som står for tur kommer frem på månedsplanen. Dette gjør at vi får rengjort garderobene skikkelig.

18 MYE INFORMASJON OG FORDØYE?
Fortvil ikke. Vi forventer ikke at du skal huske alt på en gang. Skulle du lure på noe er det bare å spørre oss. Vi er å treffe i barnehagen når du leverer – henter barna. Ellers så er vi å treffe på telefon e-post: Vi håper å få et godt samarbeid med dere alle. Og vi gleder oss veldig til å bli kjent med solstrålene deres!


Laste ned ppt "Barnehagen med musikken i sentrum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google