Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagen med musikken i sentrum Guro Seim Solhaug Mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagen med musikken i sentrum Guro Seim Solhaug Mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagen med musikken i sentrum Guro Seim Solhaug Mai 2006

2 Viken Barnehage eies av stiftelsen Viken folkehøgskole. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser ved mjøsstranda, og med skogen som nabo. Vi har to fine lekeplasser med naturtomt og ulike lekeapparater. Vi tar imot barn i alderen 0-6 år. Tersen Dette er avdelingen 0-3 åringene holder til. Kvinten Dette er avdelingen hvor 4-5 åringen holder til. Barna er fordelt på to avdelinger

3 MUSIKK •Sang og musikk er en viktig del av hverdagen her hos oss. •Førskolelærerne som jobber her har mye musikkerfaring •Vi legger vekt på å ha instrumenter og utstyr av høy kvalitet. •Vi har en musikkstund hver uke. •Vi ønsker å legge opp til et variert tilbud av musikkopplevelser. •Hovedmålet er å gi barna en positiv opplevelse av musikk og lyst til å utforske musikkens verden videre.

4 KRISTEN KULTURFORMIDLING •Vi ønsker at kristne verdier som nestekjærlighet, toleranse, likeverd og omtanke skal prege hverdagen. •Vi er også opptatt av at barna skal lære å kjenne vår kristne kulturarv, og få kjennskap til hvorfor vi feirer de kristne høytidene. •En gang i uken har vi "søndagsskolesamling".

5 MÅLSETTING Vi ønsker at barna skal: •Få venner, og rikelig mulighet til å leke og oppleve glede ved samvær med andre barn •Få positive opplevelser med musikk og musikkaktiviteter •Få kjennskap til, og føle tilhørighet til vår kristne kulturarv •Få møte utfordringer de kan mestre, og glede ved å stadig lære nye ting

6 DE VOKSNE I VIKEN BARNEHAGE 2006 / 2007 Styrer i 40%: Guro Seim Solhaug På Kvinten arbeider: • Guro S. Solhaug – Pedagogisk leder 60 % • Anna Sylvia K. Nielsen - førskolelærer 40% • Jonas Sollien – Assistent 100% På Tersen arbeider: Elisabeth Ødegård - Pedagogisk leder i 100% Hilde Mathiesen – Assistent i 100% Inga Marie H. Olsborg – Assistent 70% Nina C. Emilsen – Assistent 30%

7 På Tersen er det 18 plasser. Her holder de yngste barna i Viken Barnehage til. Barna her er i fra 1- 3 år. Og ettersom de yngste barna fyller to plasser er det aldri mer enn 12 - 14 barn på avdelingen hver dag. Her er opplegget og aktivitetene lagt opp med tanke på at de små skal ha det trygt og rolig i barnehagen. For at de ulike aldergruppene skal få et alderstilpasset opplegg organiseres en del av aktivitetene primærgrupper. Hver gruppe har sin primærkontakt – en voksen som har et spesielt ansvar for at barna i sin gruppe skal føle seg verdsatt hver dag! Triangelgruppa 1-åringene Primærkontakt: Hilde Trommegruppa 3-åringene Primærkontakt: Elisabeth Cabassagruppa 2-åringene Primærkontakt: Inga Marie/Nina LITT OM TERSEN

8 På kvinten er det 12 plasser. Denne avdelingen er organisert som en "førskolegruppe". Her går barna de siste årene før de begynner på skolen. De pedagogiske opplegget vil bære preg av at vi jobber en del med skoleforberedelser. LITT OM KVINTEN For at de ulike aldergruppene skal få et alderstilpasset opplegg organiseres en del av aktivitetene primærgrupper. For Pianogruppa vil det bli ekstra fokus på skolestart. Hver av gruppene har sin primærkontakt – en voksen som har et spesielt ansvar for at barna i sin gruppe skal føle seg spesielt verdsatt hver dag. Gitargruppa: 4-åringene Primærkontakt: Jonas Pianogruppa: 5-åringene Primærkontakt: Guro/Anna Sylvia

9 BARNEHAGENS DAGSRYTME 0700 Barnehagen åpner 0800Frokost med felles start på Kvinten 0900Morgenmøte på avdelingen 0915Utelek for yngste 0930Vi ønsker å høre fra dere innen da – dersom dere ikke kommer! 0930Frilek / aktiviteter 1030Samlingsstund / aktiviteter 1100Formiddagsmat Ca1200Utelek / soving 1400Ettermiddagsmat Frilek / aktiviteter 1630Barnehagen stenger

10 DETTE TRENGER BARNA I BARNEHAGEN Dette skal henges i ytterste garderobe: • Regntøy (sesongbetont) • Parkdress / vinterdress • Skotøy til den aktuelle årstiden • Jakke •Dette skal ligge i innerste garderobe: • Lue, votter, skjerf • Ulltøy, ullsokker • Ekstra skift – fra innerst til ytterst • Innesko • Barnehagesekk

11 • Nistemat legges i kjølebagene til rett avdeling – kjølebagene står i den ytterste garderoben om morgenen. • Dersom barnet skal spise frokost legges nisten i egen kjølebag, merket frokost Kvinten Tersen/frokost De aller yngste barna må også ha med: • Sengetøy dersom de sover ute • Bleier med borrelås – og vaskeservietter

12 INFORMASJON TIL FORELDRENE Det er viktig at vi kan formidle beskjeder til dere foreldre. Dette skjer på forskjellige måter: Viktige beskjeder på ytterdør! Avdelingsinfo på tavler Brev over hyllene Sovetider utenfor Tersen Bleieskift på badet Behov for flere bleier, på knaggen under hylla

13 DET ER LOV Å VÆRE NYSGJERRIG! Det skjer mye spennende i barnehagen vår, og det er ikke alltid så lett for barna å fortelle alt som skjer. Det er flere måter du på egenhånd kan finne ut mer om hva som skjer. www.viken.fhs.no/barnehagen Dagsrapporter Det er også mye spennende lesestoff i både virksomhetsplan, årsplan og månedsplaner.

14 FORELDRESAMTALEN •1 – 2 ganger i året •Fin anledning for foreldre og barnehage å snakke om barnets utvikling. •Barnehagen forbereder samtalene gjennom observasjon, samtale med primærkontakt og barneintervju. •Mulighet for å komme med spørsmål angående barnets oppholdstid i barnehagen. FORELDREEVALUERING •Vi er veldig glade for å få tilbakemelding – både ris og ros! • Evaluering 1 gang i måneden.

15 FORELDREMØTER •To ganger i året innkaller vi dere til foreldremøte. • Vi tar opp ulike temaer. Av og til med besøk utenfra. • Vi kommer med mye viktig informasjon angående hva som skjer i barnehagens fremmover. • Mulighet for å komme med synspunkter og forslag til barnhagens personale. •Vi håper dere prioriterer disse to møtene. FORELDRERÅDSMØTER Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Ofte holdes det foreldrerådsmøte umiddelbart etter foreldremøtet. Her har dere som foreldre mulighet til å drøfte ulike saker uten at personalet er til stede.

16 PLANLEGGINGSDAGER For at vi skal kunne drive en god barnehage, er vi avhengige av tid til planlegging, praktiske gjøremål og oppdatering via kurs. 5 dager i løpet av barnehageåret er barnehagen derfor stengt på grunn av planleggingsdag. Hvilke dager vil komme frem i årsplanen.

17 HJELP OSS Å HOLDE ORDEN I BARNEHAGEN •Vi ber dere om å merke alt tøy, sko, tepper, voksiposer, bamser, flasker som dere tar med inn i barnehagen. Vi ber dere også om å ta med dere alt tøyet fra den ene garderoben en uke, og den andre garderoben en annen uke. Hvilke garderobe som står for tur kommer frem på månedsplanen. Dette gjør at vi får rengjort garderobene skikkelig.

18 MYE INFORMASJON OG FORDØYE? Fortvil ikke. Vi forventer ikke at du skal huske alt på en gang. Skulle du lure på noe er det bare å spørre oss. Vi er å treffe i barnehagen når du leverer – henter barna. Ellers så er vi å treffe på telefon 61 13 15 20 e-post: barnehagen@viken.fhs.nobarnehagen@viken.fhs.no www.viken.fhs.no/barnehagen Vi håper å få et godt samarbeid med dere alle. Og vi gleder oss veldig til å bli kjent med solstrålene deres!


Laste ned ppt "Barnehagen med musikken i sentrum Guro Seim Solhaug Mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google