Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-utviklingstrekk og trender

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-utviklingstrekk og trender"— Utskrift av presentasjonen:

1 -utviklingstrekk og trender
Framtidens kommuner -utviklingstrekk og trender 9-K Hankø 11. mars 2004 Håvard Moe Rådgiver, KS Konsulent

2 Framtiden står foran oss som en mur av muligheter

3 Kort om meg Utdannet cand.mag UiO (sosiologi, historie, statsvitenskap) og Master of Managment BI (strategi, økonomi, ledelse og scenarier). Ledererfaring fra Oslo kommune Tre år i KS UoD Prosjektleder ”Framtidens kommuner og regioner” Rådgiver KS Konsulent Jobber særlig med spørsmål knyttet til IKS og kommunestruktur, strategi, ledelse- og organisasjonsutvikling.

4 Tiden skifter og vi med den….
For verden var meget stor den gangen min bestemor levde. Uendelig stor. Jeg skal forsøke å fortelle hvor stor verden var: Min bestemor bodde i Øvre Sirdal i Vest-Agder. Vi, d.v.s. mine foreldre, mine to brødre og jeg, bodde på Grorud i Oslo. En gang kom min bestemor på besøk til jul. Da hadde hun først gått, på sine bein, tre mil til Tonstad. Der overnattet hun hos sin søster, som bodde der. Neste dag tok hun en liten vedfyrt dampbåt over Sirdalsvatnet til Moi. Derfra reiste hun med tog til Flekkefjord hvor hun overnattet hos en annen søster som var gift med postmesteren i Flekkefjord. Tredje dagen tok hun kystruta, Gansfjorden, Stavangerske Dampskibsselskap, til Oslo. Det tok to døgn. Hun hadde altså reist i fire døgn fra Vest-Agder til Oslo. Og enda var det en time igjen med bussen til Grorud. Det er klart at verden var stor. Odd Børretzen

5 Hvordan (be)gripe framtiden?
Spåkoner Profetier Visjoner Trender Prognoser Nå-tid Tid Historie

6 Om framtidsbilder og visjoner

7

8 Hva vil vi? Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå for å komme bort herfra?  Det kommer an på hvor du skal det, svarte katten  Det er ikke så nøye med hvor...  Da er det ikke så nøye med hvilken vei du tar heller, sa katten. 

9 Hva er framtids-bilder ?

10 Tre utviklingsroller Minimalistisk: Defensiv: Offensiv:
Kommunen begrenser sine aktiviteter til å sørge for at alle lovpålagte oppgaver blir gjennomført i henhold til kravene staten stiller. Defensiv: Kommunen har ikke noen klar strategi for utviklingen av kommunen ut over innsatsen på tjenesteområdene, men den har en beredskap for å kunne komme på banen når det oppstår kriser eller akutte problemer i kommunesamfunnet. Offensiv: Kommunen har som målsetning og utvikle helhetlige og langsiktige strategier for komune ut fra de muligheter som kommune selv definerer, med sikte på å være i forkant av problemer som kan oppstå ved strukturendringer i befolkning og næringsliv.

11 Vestfold 2015 ? 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 Hva skjer? Hvorfor skjer det? Hvordan kan det komme til å skje?

12 Tidsfeilslutninger En av de største feilene vi gjør når vi skal tenke og snakke om framtiden, er at vi fremskriver alt som om framtiden var en kopi av i dag med + litt til. Mye av 80-tallet er litt underlig sett med dagens øyne…

13 Drivkrefter (utviklings-trekk)

14 Omgivelser i endring i Kommunen ?
Sosialt ansvar Lokalisering Multikulturelt Sammenslåing Effektivitetskrav Regionalisering Urbani-sering Regional tilhørighet Næringsliv/ Sysselsetting Nye næringer Fallende sysselsetting Flyktige Eierskap til kompetanse Lojalitet Mobilitet ”Alle”satser på tursime Stat Fragmentering Overstyring Benchmarking Nye krav og pålegg Økonomiske rammer Innbyggere/ Brukere Kundefokus Kravstore Aksjonsdemokrati Valgfrihet Økende forskjeller Mobile

15 Struktur, arbeidsform, verdier, lokalisering og kompetanse
Drivkrefter Statlige rammer Kommunenes funksjoner Brukere/ Innbyggere Næringsliv/ Sysselsetting Struktur, arbeidsform, verdier, lokalisering og kompetanse Kommunen

16 Framtidens teknologi?

17 Horten kommune

18 2003 1979 1992

19 IKT i et historisk perspektiv
Om vi skulle oppleve en tilsvarende utvikling i lufttrafikken som den vi har hatt innenfor IKT-industrien de siste 25 årene ville ikke en reise fra New York til Oslo ta åtte timer og koste rundt 4000 kroner. Rundt 2024 vil det faktisk ta mindre enn ett sekund og koste mindre enn én krone. Baksiden av medaljen er at flyene ville være knøttsmå og havarere en gang i uken…..

20 IKT i et historisk perspektiv
I dag finnes det mer datakraft i en gjennomsnittlig bil enn det det var i den første Apolloraketten som førte mennesket til månen. Det er mer datakraft i et fødselsdagkort som spiller ”Happy Birthday” når du åpner det, enn det var på hele moderjord på 1950-tallet. De første fargeskjermene for PC kom på begynnelsen av 90-tallet. Det er ikke lenge siden en telefaks var et viktig teknologisk framskritt. Lagringsutvikling En diskett inneholder ca 500 tekstsider en CD-rom inneholder tekstsider ett CF-kort inneholder tekstsider.

21 Offentlig servicekontor
Flerkanalstrategi - Utvikling av flere formidlingskanaler Internett Fagsystemer Tastafon, WAP Nye kanaler: Digital TV Telefon Lokalkontorer Offentlig servicekontor Formidlings-kanal Tjenesteproduksjon

22 Mine offentlige tilbud
Verden utenfor Mine private tilbud kino reiser sport kunst kultur shopping bar restaurant Mitt samfunn Mine offentlige tilbud barnehage politi renovasjon trygdekontor ligningskontor skole strøm pass sertifikat lege prosjekt rom varekataloger E-business CRM Min arbeidsplass ERP Nyheter Løsninger Ansattes fordeler Mitt Liv Meg

23 Dette er utgangspunktet for alle sidene, og en del av elementene skal være ”faste” (Merket med grønt)

24 Design, Ansatt Det er valgt å skille sidene til de ulike rollene ved å gi de ulike farger.

25 Design, Politiker

26 Design, ”min side” Her er det mulig å være kreative. Viser til møte 9. Januar, hvor dette kom opp. Finne moduler/elementer som gir merverdi for innbygger og kommune.

27

28

29

30 Avslutning Framtidsbilder

31 Alvin Toffler – The Third Wave - 1980
Det er lett å glemme hvor lang vi har kommet på kort tid: ”Det mest fantastiske ved det elektroniske kontoret er ikke bare alt skrive og opprettings-arbeidet som sekretæren vil bli spart for. På det elektroniske kontoret kan vi lagre brevene som blir skrevet, i form av elektroniske bits, eller legge dem inn på disketter. Det vil være mulig å la en elektronisk ordbok gå gjennom brevene og automatisk rette alle stavefeil. Med maskiner koblet opp mot hverandre vil sekretæren øyeblikkelig kunne sende brevet til mottakerens skriver eller skjerm.” Dette var science fiction i 1980….

32 ”Framtiden tilhører de som greier å skille det vesentlige fra det uvesentlige”
Thomas Hyland Eriksen

33 tlf


Laste ned ppt "-utviklingstrekk og trender"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google