Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltagende parter NorStella – prosjektledelse – Stein Erik Grønland, Sitma, prof.II BI – ekspert på verdikjeder og logistikkledelse Havner/terminaler –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltagende parter NorStella – prosjektledelse – Stein Erik Grønland, Sitma, prof.II BI – ekspert på verdikjeder og logistikkledelse Havner/terminaler –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltagende parter NorStella – prosjektledelse – Stein Erik Grønland, Sitma, prof.II BI – ekspert på verdikjeder og logistikkledelse Havner/terminaler – Oslo Havn – Drammen Havn – Kristiansand Havn – Risavika Rederier – Color Line – Sea-Cargo – North-Sea Container Lines Maritimt Forum IT-leverandører – Seamless – ViaNova

2 Prosjektets mål 1.Gjøre norske havner om til kostnadseffektive logistikk- knutepunkter 2.Havner skal spille en større rolle i en intermodal transportkjede (økt trafikk) 3.Middel: – Utvikle effektive forretningsmodeller for havnene slik at de gir større verdi for sine brukere – Modellere de viktigste forretningsprosessene mellom havnene og deres brukere – Anvende og videreutvikle der det er behov fr dette standardiserte IT-meldinger for å effektivisere de viktigste forretningsprosessene – Etablere en åpen og offentlig katalogtjeneste for å forenkle meldingsutveksling mellom aktørene i en intermodal transport – ”eFrakt Guide”

3 Forretningsmodellene er modellert og forbedret Forbedringstiltak: 1.Å tydeliggjøre prosesser som har størst forbedringspotensial 2.Analysere og etablere grunnlag for å utarbeide forbederede meldingsutveksling, 3.Illustrere samspill mellom kommersielle aktører og myndigheter i intermodale forsyningskjeder med vekt på gjenbruk av informasjon, økt kvalitet og økt effektivitet i kjeden for alle parter 4.Pilot for efrakt Guide Enquiry Transp ort user Agent Shippin g Line Agent Road Hauler Quote Manifest Payment Termin al Status PRODUSENT TRANSPORTKJØPER TRANSPORTBRUKER PRODUSENT TRANSPORTKJØPER TRANSPORTBRUKER TILBYDER AV LANDTRANSPORT SAMLASTING MELLOMLAGRING TILBYDER AV LANDTRANSPORT SAMLASTING MELLOMLAGRING LAND- TRANSPORT LAND- TRANSPORT HAVN FOR LASTING HAVN FOR LASTING TERMINAL GATE TERMINAL GATE TERMINAL YARD TERMINAL YARD LASTEARBEIDER/ STEVEDOOR LASTEARBEIDER/ STEVEDOOR SJØ TRANSPORT CARRIER AGENT CARRIER AGENT Informasjonsdeling mellom aktørene 1.ISPS dokumenter 2.Lastedokument 3.Skade 4.Tolldokument for skipet 5.Tolldokument for last 6.Transportplan / status FLYT AV VARER TJENESTER OG INFORMASJON 4 105 11 2 Melder fra på VHF Om anløp 1 Bestille LOS 3 Endelig manifest instruks 7 6 8 Plasser last på yard etter hvor lasten skal og instruks Fortoller last og frigir 12 Bestiller landtransport Informerer Transportbruker 13 Mottar transport- bestilling og nominerer bil 14 Gir beskjed om når lasten er ønsket 15 Får lastetdokumeh er og Henter last 16 Mottar transportør og sjekker dokumenter utlever last om alt er ok Foertar ISPS kontroll og skadekontroll 9 Informerer Carrier /Agent 17 Informerer Carrier /Agent 0 Forhånds melde last 0 Tildele tollnummer

4 I kommende fase utføres følgende 1.Utarbeide forbederede meldingsutveklingsformater, det vil si subset til eksisterende meldinger og nye meldinger der det mangler 2.Illustrere samspill mellom kommersielle aktører og myndigheter i intermodale forsyningskjeder med vekt på gjenbruk av informasjon 1.Utarbeide forbederede meldingsutveklingsformater, det vil si subset til eksisterende meldinger og nye meldinger der det mangler 2.Illustrere samspill mellom kommersielle aktører og myndigheter i intermodale forsyningskjeder med vekt på gjenbruk av informasjon Prioriterte Prosesser Prioriterte Informasjonsflyt

5 Architecture for Vessel handling, Projects, Transport, Documentation, Booking Yard / Dockside Positioning and Cargo Management Customers Cargo Maximo SAP Workmate ORACLE GATE IN GATE OUT GATE IN GATE OUT CONTROL INSPECTION CONTROL INSPECTION UNLOAD LOAD UNLOAD LOAD RFID tag GPS RFID READER operation and billing

6 Mobil Unit Portwin Other terminal system Other terminal system PIC terminal system PIC terminal system GateWay PortTools OneStop- Booking PIC ISPS seal System PIC ISPS seal System Customer WEB AIS

7 Step 1 – Vessel and Qay (Port Calls) PORTCALL Services 1)Services at Quays 2)Load 3)Unload 4)Water 5)Waste 6)Power 7)All configurable PORTCALL Services 1)Services at Quays 2)Load 3)Unload 4)Water 5)Waste 6)Power 7)All configurable Loaded Containers Empty Arrival Loaded Container Arrival Departure Vessel Truck Vessel Truck Arrival Loaded Container PORTCALL Services 1)Several Quays 2)Load 3)Unload 4)Water 5)Waste 6)Power 7)All configurable PORTCALL Services 1)Several Quays 2)Load 3)Unload 4)Water 5)Waste 6)Power 7)All configurable Port Calls may involve several Customers / Agents Price Plans Reports and Projects Port Calls Services to Equipment Track & Trace by RFID

8 Equipment and services Vessel Truck Source: www.picit.dk Port Calls Services to Equipment Track & Trace by RFID

9 Main functions • Booking • Status Reporting back to Order • Gate Operation • Internal Transportation • External Transportation • Vessel operation • Calculation / Invoicing Gate

10 This can be done via The One Stop Booking / TOS Booking Mini Version (Tablet/Phone/Browser) EDI or XML Booking UNB+UNOA:1+XXPORT+PICIT+121019:1320 +2805536' UNH+001+CODECO:D:95B:UN:ITG14' BGM+34+00025969+9' TDT+20+205199+1++UFE:172:20+++V2PW8:1 03::Bjorg' NAD+CA+Unifeeder A/S:172:20' NAD+MR+1016.412' GID+1+1:PIECES' EQD+CN+HLXU8721828+45RS+++5' RFF+BM:35546839' RFF+BN:1016-114660-001.4' DTM+7:201210191320:203' LOC+11+DEHAM:::Hamburg+01:::CTA' MEA+AAE+G+KGM:23261' MEA+AAE+T+KGM:5300' SEL+000462+SH' CNT+1:1' UNT+16+001' UNZ+1+2805536'

11 This can be done via Online Queries Reports (on demand or Automatic via scheduler) EDI or XML (EDIFact, CSV, …) Status Report UNB+UNOA:1+XXPORT+PICIT+121019:1320 +2805536' UNH+001+CODECO:D:95B:UN:ITG14' BGM+34+00025969+9' TDT+20+205199+1++UFE:172:20+++V2PW8:1 03::Bjorg' NAD+CA+Unifeeder A/S:172:20' NAD+MR+1016.412' GID+1+1:PIECES' EQD+CN+HLXU8721828+45RS+++5' RFF+BM:35546839' RFF+BN:1016-114660-001.4' DTM+7:201210191320:203' LOC+11+DEHAM:::Hamburg+01:::CTA' MEA+AAE+G+KGM:23261' MEA+AAE+T+KGM:5300' SEL+000462+SH' CNT+1:1' UNT+16+001' UNZ+1+2805536'

12 Gate Operation This can be done via TOS Booking Self Service Kiosks (Java based) The Truck (If there isn’t a Gate function)

13 Internal Transport Truck Program - Use your favorite tool and screen

14 Vessel Operation The Vessel operation can be done in real-time, or via printed reports, that afterwards is used to update the system. It is up to the Terminal to decide what suits them best.

15 Efrakt Guide DEFINERTE PROSESSER, MELDINGER OG SUBSET DEFINERTE PROSESSER, MELDINGER OG SUBSET WEB SIDE GUIDLINES/ANBEFALINGER EFFEKT STØRRE UTBREDELSE OG MER KVALITETESMESSIG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I INTERMODALE TRANSPORTER STØRRE UTBREDELSE OG MER KVALITETESMESSIG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I INTERMODALE TRANSPORTER


Laste ned ppt "Deltagende parter NorStella – prosjektledelse – Stein Erik Grønland, Sitma, prof.II BI – ekspert på verdikjeder og logistikkledelse Havner/terminaler –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google