Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan påvirker økt bruk av varmepumper husholdningenes energiforbruk? Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan påvirker økt bruk av varmepumper husholdningenes energiforbruk? Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan påvirker økt bruk av varmepumper husholdningenes energiforbruk? Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå

2 Bakgrunn  Stor økning i andelen med varmepumpe  Fra mindre enn 1 % i 2001 til nærmere 25% i 2012  Hvordan påvirker dette husholdningenes energietterspørsel?  Tidligere litteratur  Fokus på energisparepotensialet  Sammenligning av gjennomsnitt  Ingen atferdseffekter (Rebound effects)  Ingen effekter på forbruket av andre energivarer  Vår målsetning  Identifisere og dekomponere alle effekter av det å eie en varmepumpe på husholdningenes energiforbruk

3 Data  Forbruksundersøkelsen for 2009  Energiforbruk  Husholdnings- og boligkarakteristika  Eierskap av elektriske husholdningsapparater  Tilleggsundersøkelse om energibruk  Strømforbruk fra nettselskapet  Oppvarmingsutstyr  Holdninger og spareatferd  Innetemperatur  Isolasjon  Utetemperatur

4 Mange substitusjonsmuligheter  86% kan bruke mer enn en type oppvarmingsutstyr  Kombinasjonen av ved og elektrisitet er mest vanlig (75%)  36% kan bruke mer enn tre oppvarmingskilder  20% kan bruke varmepumpe, panelovner og ved  Substitusjon innen elektrisitet  24% kan bruke både varmepumper og panelovner

5 Rebound-effekter  Uønskede atferdseffekter  Gjør faktisk energisparing lavere enn energisparepotensialet  Hvorfor oppstår disse rebound effektene?  Reduksjon i utgiftene til energi (inntektseffeter)  Økt konsum av alle goder, spesielt luksuskonsum  Endringer i relative energipriser (priseffekter)  Økt forbruk av det godet som er blitt relativt billigere på grunn av økt effektivitet i konsumet  Redusert konsum av alternative energigoder

6 Estimeringsmodellen Eierskap av varmepumper Ute- temperatur Konsum av ved Konsum av fyringsoljer Konsum av elektrisitet

7 Regresjonsanalyse  Strukturell estimering av en betinget husholdningenes produktfunksjonsmodell  Produksjon av oppvarmingstjenester (innetemperatur)  Konsum av energigoder (elektrisitet, ved og fyringsoljer)  Alle kan påvirkes av eierskap av varmepumpe  Korrigert for ute-temperatur, priser, inntekt, div. utstyr og andre faktorer av betydning for husholdningenes energiforbruk  Korrigert for ”self selection” skjevheter  Predikerer effektene av å eie varmepumpe  Direkte, indirekte og totale effekter

8 Predikerte effekter - gjennomsnittshusholdningen Effekter på strømforbruket (kWh) A. Direkte effekter av eierskap av varmepumpe -797 Konstant2 544 Bruker varmepumpen til kjøling om sommeren (0, 1)72 Kan bruke varmepumpen til å varme opp hele boligen (0, 1)271 Bruker mindre fyringsoljer etter varmepumpen (0, 1)59 Antall substitusjonsmuligheter i oppvarmingen B. Indirekte effekter av varmepumpeeierskap Innetemperatur 489 Forbruk av fyringsoljer 210 Forbruk av ved 379 C. Totale effekter på strømforbruket av å eie varmepumpe 281

9 Konklusjoner  Store rebound-effekter  Ikke opplangt at økt bruk av varmepumper vil redusere strømforbruket  Men det vil øke energieffektiviteten  Hvor store slike atferdseffekter vil være er et empirisk spørsmål

10 Takk for oppmerksomheten

11 Modell og estimeringsresultater

12 The household optimisation problem  Cost minimisation  Conditional demand for electricity  Unit cost of production  Utility maximisation

13 The household optimisation problem (cont.)  Heat production  Conditional demand for electricity  The effect of owning a heat pump

14 Econometric specification  Step 1: ML estimation of Indoor temperature  Step 2:Discrete continuous estimation of the demand for alternative fuels  Step 3: ML est. of the conditional electricity demand

15 Effects of owning a heat pump  Differentiation of the conditional demand for electricity

16 Estimation results: Instruments VariableHeat production ( o C) Fuel oil demand (kWh) Firewood demand (kWh) A. Continuous function Constant *** * Own a heat pump (0, 1)0.3894*** *** Price of electricity (NOK per kWh) Price of fuel oils (NOK per litre) * Price of firewood (NOK per sack) -40 *** Total expenditures (10 000NOK)722** 82 ……………….…. Predicted indoor temperature in detached houses (C) ** 98 ***

17 Conditional electricity demand (kWh) VariablesCoefficientP-value A. Effects on the constant term Constant Net floor space (m 2 ) Own a detached house (0, 1) Farm house (0, 1) Heating degree days in January Common central heating system (0, 1) Own a pellets stove (0, 1) Number of income contributors Number of electric heaters Area with electric floor heating (m 2 ) Number of tumble dryers Number of PC Moved in current residence current year (0, 1) Number of freezers May use firewood for heating (0, 1) Electricity bill paid by the employer (0, 1) Tennant (0, 1)

18 Estimation results: Electricity demand B. Price and income effects CoefficientP-value Price of electricity (NOK per kWh) Price of fuel oils (NOK per litre) Price of firewood (NOK per sack) Total expenditures ( NOK)

19 Estimation results: Electricity demand C. Ownership of heat pumps Coefficie nt P-value Constant Use the pump for cooling during summer (0, 1) May use heat pump to heat the entire residence (0, 1) Use less fuel oil after getting the heat pump (0, 1) Number of substitution possibilities

20 Estimation results: Electricity demand D. Predicted instruments CoefficientP-value Indoor temperature ( o C) Fuel oil consumption (kWh) Firewood consumption (kWh) E. Standard deviation


Laste ned ppt "Hvordan påvirker økt bruk av varmepumper husholdningenes energiforbruk? Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google