Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nordisk Statistikermøde København, 11.-13. august 2010 Tema 2: Nye datamuligheter Elektroniske dagbøker i den norske Forbruksundersøkelsen Ved Bjørn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nordisk Statistikermøde København, 11.-13. august 2010 Tema 2: Nye datamuligheter Elektroniske dagbøker i den norske Forbruksundersøkelsen Ved Bjørn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nordisk Statistikermøde København, august 2010 Tema 2: Nye datamuligheter Elektroniske dagbøker i den norske Forbruksundersøkelsen Ved Bjørn Are Holth og Gustav Haraldsen Statistisk sentralbyrå, Norge

2 Bakgrunn: Ny Forbruksundersøkelse i 2012 • Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført årlige kontinuerlige forbruksundersøkelser siden Siste produksjonsår var • Fra ny forbruksundersøkelse –med intervall – hvert 3. år (ev hvert 4. eller 5. år). • Ulike endringer i undersøkelsens design vurderes for å øke kvaliteten på innsamlet data. • Elektroniske dagbøker som supplement/erstatning for papirdagbok, er en mulig vei å gå for å øke kvaliteten. • Vil elektroniske dagbøker adressere de utfordringer vi har med undersøkelsen?

3 Først litt om Forbruksundersøkelsen • Leverer en detaljert oversikt over husholdningenes forbruk • Kartlegger forbruket i forskjellige grupper av husholdninger. –Husholdningstype (bor alene eller sammen, barn eller ikke barn …), Yrkesstatus, alder, Inntekt, bosted osv. Gammelt design: • Utvalg: 2200 husholdninger pr. år • Hver husholdning deltar i 14 dager

4 Utfordringer i Forbruksundersøkelsen • Høy oppgavebyrde! • Representativitet • Målefeil

5 Innledningsintervju. Face to face, men også noen intervju på telefon Dagbok Avslutningsintervju. Face to face eller telefon. Intervjuer henter dagbok Deltar? Drop out Ja Nei Figur 1. Oversikt over datafangstprosessen 1 2 3

6 Svarprosenter i Forbruksundersøkelsen, 1984 – 2009.

7 Tabell 1. Bruttoutvalg og nettoutvalg fordelt på alder og antall personer i husholdningen. I prosent (N i parentes). BruttoutvalgNettoutvalg Differanse netto – brutto I alt 100,0 Alder hovedperson 19 – 29 år 7,8 (172)5,6 (69)-2,3 30 – 39 år 21,0 (461)20,1 (250)-0,8 40 – 49 år 27,1 (595)28,3 (352)1,3 50 – 59 år 19,9 (437)20,7 (257)0, år 15,2 (335)15,9 (198)0,7 70 år og eldre 9,0 (198)9,3 (116)0,3 Antall personer i husholdningen 1 person26,5 (582)15,0 (188)-11,5 2 personer25,5 (561)29,4 (368)3,9 3-4 personer35,3 (776)40,6 (509)5,3 Over 5 personer12,8 (281)15,0 (188)2,2 Antall husholdninger

8 Hvordan? DEL 2 DEL 1 Føringsdagbok Elektronisk føring Mobiltlf. Smartkort RFID QR-kode SSB Husholdningen Butikk

9 DEL 2 DEL 1 Føringsdagbok Elektronisk føring Mobiltlf. Smartkort RFID QR-kode SSB Husholdningen Butikk

10

11

12

13

14

15 Elektroniske dagbøker - representativitet Vil et tilbud om elektroniske dagbøker som supplement til papirdagbok… • øke svarprosenten? –Svar: Mye tyder på det motsatte: Dillman et al Fra 1 – 9 prosent reduksjon i svarprosent. • redusere skjevhet? –Svar: også negativt. Fare for at web rekrutterer flere med høy utdanning og inntekt. Haraldsen 2010 • Mulig løsning: Tilbudet om web-dagbok gis først – ved behov gis andre muligheter for rapportering: papir, intervjuerassistanse osv. Helhetlig datafangststrategi!

16 Elektroniske dagbøker - målefeil • Utfylling av dagbok for alle utgifter i 14 dager er krevende både mht tiden det tar å fylle ut og vanskelighetsgraden • Kan elektronisk dagbok hjelpe på dette? –Ja, det tror vi: –Opplevd oppgavebyrde kan reduseres – dagboka gjøres mer interessant og kan framstå som enklere å fylle ut – intervjuer hjelper til her –Legge inn funksjonalitet som muliggjør sammenlikning av eget forbruk med andres –Funksjonaliteten i en elektronisk dagbok øker også presisjonen i rapporteringen  orientering om utfylling ”der den trengs”  gjennom dynamiske og visuelle virkemidler lede respondenten gjennom utfyllingen  feilmeldinger og kontroller bør benyttes med måte  Autosøk i kodelister – vi er usikre på hvor langt vi skal gå…?

17 Instrumenteffekter ved flermetodedesign? • Absolutt trolig at instrumentet (web vs papir) vil påvirke svarene – også intensjonen…! • ”Instrumenteffekter kan ikke avskaffes, bare kontrolleres” (Weisberg 2005, s25-28).

18 Takk for oppmerksomheten!

19 Elektronisk datafangst - smartkortsporet

20 DEL 2 DEL 1 Føringsdagbok Elektronisk føring Mobiltlf. Smartkort RFID QR-kode SSB Husholdningen Butikk

21 21 Del 2 Kartlegging av ulike muligheter for å innhente detaljerte data fra butikkene

22 • Når man handler blir alle varer man kjøper, med pris og mengde, registrert i kassasystemet • Er det mulig å få tak i disse dataene uten å gå veien om føringsheftene?

23 Har vurdert • Bankenes betalingssentral (BBS) • Mobiltelefon • Quick Response-kode (QR-kode) • Radiofrekvensidentifikasjon (RFID)

24 DEL 2 DEL 1 Føringsdagbok Elektronisk føring Mobiltlf. Smartkort RFID QR-kode SSB Husholdningen Butikk

25 25 Smartkort – framtidas nøkkel til varedata fra butikk?

26 Slik kan SSB få tak i detaljerte varedata Hvordan? Løsning Hva skal til? • Detaljerte varedata sendes over Internett til SSB-server hver gang oppgavegiver handler

27 Hvordan? Løsning Hva skal til? • Deltakerne utstyres med smartkort (ID) • Tilpasninger i betalingsterminalene • Tilpasninger i kassesystemene

28 Forutsetninger Hvordan? • BBS må tillate det og prioritere det • Butikkene må tillate det • Kassesystemleverandørene må tilrettelegge Løsning Hva skal til?

29 Skisse av løsningen Kort-terminal Kassesystem SSB 1) Kassesystem ber om kortdata fra terminal 2) Kunde setter inn kort 3) Kortdata sendes til kassesystem (ID) 4) Detaljerte varekjøpdata sendes til SSB


Laste ned ppt "1 Nordisk Statistikermøde København, 11.-13. august 2010 Tema 2: Nye datamuligheter Elektroniske dagbøker i den norske Forbruksundersøkelsen Ved Bjørn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google