Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesfotonettverk Rogaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesfotonettverk Rogaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesfotonettverk Rogaland
Stavanger museum 18. juni 2009

2 Fylkesfotonettverk Rogaland
Prosjektarbeid Ordning av filnamn Mappestrukturar og eigne digitale foto Drift av heimeside: Samkjøyring av FotoStation og Primus - samsøkportal Liste over fotografar i Rogaland Forslag til liste over stadnamn i Rogaland Arbeidsgruppe held på. Forslag til liste over emneord Arbeidsgruppe held på. Digitalisering Standarder og praksis

3 Fylkesfotonettverk Rogaland
Digitalisering Statsarkivet i Stavanger Hakon Johannessen - Anders Bærheim si samling Stavanger museum Rasmus P. Thu, panfoto - Kåre K. Kleppe Ryfylkemuseet Alice Archer - Hjelmeland kommune Stavanger byarkiv Stavanger-fotografar - Espedal, panfoto Jærmuseet Øglænd - Gjesdal-foto - Polaris Haugalandmuseene fleire fotografar Dalane Folkemuseum Widerøe-foto - A. Flak - G. Albrethsen IKA Rogaland Widerøe-foto, Sandnes Misjonsarkivet Erik Anton Borgenvik, Madagaskar Sverre Fløttum, Kamerun Totalt skanna: omlag foto

4 Fylkesfotonettverk Rogaland
Digitalisering – ny utgåve i 2009

5 Fylkesfotonettverk Rogaland
Anbefalte standarder - minimumsstandard Punktoppløysning: biletepunkt på lengste sida Bitdybde: bit RGB for farge (og svart/kvitt) bit for gråskala Fargeprofil: Adobe RGB (1998) (for bruk på internett sRGB) Filformat: Tiff (ukomprimert) (JPG2000: meir sårbart, delvis patentbelagd, NB) (Adobes DNG: for lagring av RAW-filer)

6 Fylkesfotonettverk Rogaland
Minimumsstandard

7 Fylkesfotonettverk Rogaland
Standard for digital sikringskopi, Nasjonalbiblioteket

8 Fylkesfotonettverk Rogaland
Bitdybde

9 Fylkesfotonettverk Rogaland
Vurder originalmateriale 4408 x 3251 biletepunkt 24 bit RGB, 41MB Frå repronegativ 6x7 4444 x 2688 biletepunkt 24 bit RGB, 34,4 MB Frå repronegativ 6x7

10 Fylkesfotonettverk Rogaland
Vurder originalmateriale 4408 x 3251 biletepunkt 24 bit RGB, 41 MB Frå repronegativ 6x7 4461 x 3456 biletepunkt 24 bit RGB, 44 MB Frå repronegativ 6x7 Det er og stor forskjell på korn/oppløysning på forskjellige negativ, for eksempel: ein pressa 400 ASA TriX og ein 25 ASA Agfapan

11 Fylkesfotonettverk Rogaland
Fargeprofil Adobe RGB 1998 sRGB For lagring For internett

12 Fylkesfotonettverk Rogaland
Histogram Før korrigering Autokorrigering Manuell korrigering Bruk manuell korrigering. Obs. Et ”grått” bilete, uten høglys/skyggepartier, skal fortsatt være ”grått” etter korrigering.

13 Fylkesfotonettverk Rogaland
Lagring Filene skal lagrast i minst tre eksemplarar (kopiar) på minst to typer lagringsmedier, helst med ulike “teknologiar”. Minst ein av kopiane skal lagrast i betydeleg avstand frå dei øvrige. Nasjonale aktørar: Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, KulturIT Regionale: Fylkeskommunar, bibliotek, museer, kommersielle firma Eigen sikring: DVD (CD), eksterne harddiskar Nettverksdisk m/RAID (3-4 harddiskar) (kr )

14 Fylkesfotonettverk Rogaland
Digitalisering Bordskanner Rimeleg i innkjøp Avansert programvare Fleksibel på punkt- og toneoppløsning Batch (gruppe)-skanning Begrensa fokus Begrensa format (pos og neg) Filmskanner Litt dyrere i innkjøp Bedre på kontrastomfang Bedre på detaljinformasjon (135 film) Begrensa filmformat (135, 120, 4x5 ’) Digitalt kamera m/ fullformatbrikke direkte overføring av filer filbehandling på skjerm Dyrere i innkjøp Bra på store formater glassplater album m/stiv rygg serier i likt format Begrensa oppløsning Begrensa toneomfang Kan vere meir etterarbeid

15 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal Samsøkportal

16 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal Søk i Primus- og FotoStation-registreringar. - Gjera arbeidet meir synleg og vere eit pressmiddel for satsing på registrering. - Få erfaring i å samordne registreringar gjort i 2 program og ved institusjonar. - Få erfaring med søkefunksjonar og treff ved søk. Misjonsarkivet gjorde planlegging og førebuing for samkjøring og søk ved bruk av Index Manager og FotoWeb.

17 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal KulturIT, v/ Arnar Nesset, arbeidar no med import/kobling av FotoStation-foto til PrimusWeb / DigitaltMuseum. Avklaring: Overføring av FotoStation-foto til KulturIT: - via ftp - CD i posten KulturIT, v/Arnar Nesset, Maihaugen 1, 2609 Lillehammer - filoverføring via nett og epost (max 100 mb) - Utforming av søkeportal.

18 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal

19 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal

20 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal (?) Tidsrom i neste vindu ?

21 Fylkesfotonettverk Rogaland
Vidare Felles emneordliste. Felles stadnamnliste. Vurdere resultat av felles søkeportal. Kjem dei bileta ein forventar opp ved søk? Er det manglar / forskjeller ved registreringane? Registrering: Etablere frivillige ressursgrupper for registrering på internett? Få til gode og enkle måter brukarane kan bidra med opplysningar om bileta som ligg på internett. Samordning av prioriteringer / utval til digitalisering. Samarbeid om digitalisering / digitaliseringssenter? Samarbeid om klimastyrte magasin? Fellesløysing for lagring av digitale filer.

22 Fylkesfotonettverk Rogaland
Samsøkportal


Laste ned ppt "Fylkesfotonettverk Rogaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google