Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henrik Rouyer-Johnsen Klaus Stafto Christian Egeberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henrik Rouyer-Johnsen Klaus Stafto Christian Egeberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henrik Rouyer-Johnsen Klaus Stafto Christian Egeberg
FriKomPort – Fri Kompetanse Portal Kommunene i Kongsberg-regionen Unified Consulting AS Henrik Rouyer-Johnsen Klaus Stafto Christian Egeberg

2 Agenda Hva er FriKomPort Prosjektgjennomføring
Erfaringer fra prosjektgjennomføringen Komponenter, rammeverk og teknologi Tekniske erfaringer Fase 2 Lenker til mer informasjon

3 Hva er FriKomPort Fri Kompetanse Portal prosjektet
Referanseprosjekt innen fri programvare i kommune Norge - implementeres med fri programvare teknologi og gjennomføres basert på fri programvare prinsipper, ved at programkoden legges ut fritt tilgjengelig. Dermed kan andre kommuner videreutvikle og gjenbruke løsningen Kunden Kommunenes Sentralforbund / Kommunene i Kongsberg regionen (Kongsberg, Øvre Eiker, Rollag, Flesberg, Notodden, Tinn, Nore og Uvdal).

4 Hva er FriKomPort Behovet
Kommunene arranger mange kurs/seminarer for sine ansatte, og distribuerer kompetanse­hevende materiell. Til dette trengtes en samlende portal for kursadministrasjon, samt distribusjon av opplæringsnyheter og kursmateriell. Målsettingen Kompetanseportalen skal være samlende felles portal for ansatte mht. kompetansenyheter, interaktive kurs og kurspåmeldinger. Administrasjonen av kurs skal forenkles, kompetanse­arbeidet synliggjøres og det interkommunale samarbeidet styrkes. Løsningen er GPL-lisensiert.

5 Hva er FriKomPort Todelt løsning
Kursapplikasjonen er laget i Java, og håndterer kurs, påmeldinger, instruktører, lokaler, tjenesteområder, kommuner, og nedlastbart kursmateriell. Ansatte får epost ved kurspåmelding, og når den automatiske ventelista tildeler restplasser. Påmeldingslister og kurslister kan blant annet eksporteres til Open Office, Excel og pdf. eZ publish håndterer brukere, publisering av nyheter, med eventuelle filvedlegg, samt designrammen med meny og høyre nyhetsstolpe. eZ publish er et åpent norsk innholdshåndterings system med over kjørende installasjoner verden over.

6 Hva er FriKomPort Brukerroller
Brukerroller med ulik tilgang til systemet: Publikum Ansatt Kursansvarlig Opplæringsansvarlig Administrator Brukere, roller og sesjoner administreres av eZ publish, og refereres fra Java.

7 Skjermbildeutsnitt for kursansvarlig
Kan redigere egne kurs

8 Prosjektgjennomføring
Lokalisering hos leverandør Utviklingsteamet sitter i lokalene til Unified Consulting Open Source-utviklingsmodell Iterativ / inkrementell prosess Kundemedvirkning: fokus på bruker-grensesnitt/-vennlighet Internett er preferert kanal mellom utviklingsteam og kunde Daglige bygg tilgjengelig for kunden med demoside JIRA (supportsystem) åpent for kunden Egen hjemmeside (MediaWiki) åpent for kunden Kildekode åpent for kunden (CVS/Subversion) Lisens: GNU General Public License

9 Prosjektgjennomføring
Kundemedvirkning Kommunene skal være aktive. Dette innebærer: Følge med og ta del i diskusjonen på prosjekt-nettstedet ( Teste prototypene som legges ut på nettet Gi tilbakemeldinger på feil, mangler og bedre måter å gjøre ting på i tilbakemeldingssystemet for Oppgavehåndtering

10 Prosjektgjennomføring
Formalisme Oppdragsgiver er lite opptatt av formalisme for dette prosjektet. Det innebærer: Ikke opptatt av arkitekturdiagrammer, use case diagrammer og annen metodikk Ikke opptatt av jevnlige møter og formaliserte møtereferater Har tilgang til, og bruker prosjekt-nettsted, prototype-nettsted, tilbakemeldingssystem for oppgavehåndtering Opptatt av at prosjektet utføres i Open Source ånd

11 Prosjektgjennomføring
Prosjektleder hos kunde Britt-Inger Kolset Referansegruppe hos kunde Opplæringsansvarlige hos deltakerkommunene (community) Kundeansvarlig hos leverandør Lars Ivar Næss Utviklere Christian Egeberg (teknisk prosjektleder) Henrik Rouyer-Johnsen (konfigurasjons-/bygge-ansvarlig) Klaus Stafto (eZ publish-ansvarlig) Kvalitetssikring Jan Henrik Gundelsby (QA-ansvarlig) Faggruppe (Espen og Jan Henrik)

12 Prosjektgjennomføring
Prosjektoppstart 5/12-05 Versjonslanseringer 19/12-05 – Arkitektur versjon. Stort sett utseende 10/1-06 – Pre alfa versjon med noe funksjonalitet 20/1-06 – Demonstreringsvennlig pre alfa versjon 23/1-06 – Alfa versjon med mye funksjonalitet 8/2-06 – Beta versjon med nesten all funksjonalitet 27/2-06 – Endelig versjon 1.0 Andre milepæler 9 og 10/2-06 – Foredrag og demo på eSam seminar

13 Erfaringer fra prosjektgjennomføringen
Utviklingsteamet har vært nødt til å legge inn store mengder overtid, for å få tid til å implementere ønsket funksjonalitet. Prosjektet har vært underestimert. Ekstremt kort utviklingstid, kombinert med mange releaser, har til tider vært en stressfaktor. Tilbakemeldingene fra referansegruppen hos kunden har vært verdifulle, men sporadiske. To store testrapporter, med mange ønsker om ny funksjonalitet. Community tankegangen er på en måte erstattet med skippertak. Prosjektside i MediaWiki og oppfølgingssystem i Jira har fungert godt. I tillegg hadde Kongsberg kommune laget en svært god kravspesifikasjon.

14 Erfaringer fra prosjektgjennomføringen
Vi har i løpet av svært kort tid laget et forholdsvis modent kurssystem, med store mengder funksjonalitet. Kunden er svært fornøyd med funksjonaliteten som er levert, med utviklingsteamets evne til å forstå oppdragsgivers behov, og med prosjektgjennom-føringen generelt. Utviklingsteamet synes det har vært gøy å jobbe med såpass moderne og kule fri programvare komponenter.

15 Komponenter, rammeverk og teknologi
Fri programvare i alle ledd Teknologier med store brukermiljøer Modne teknologier Plattformuavhengighet Utvikles med Linux som serverplattform Testes med alle komponenter på Windows Benyttet teknologi Appfuse, Java (POJOs), Spring MVC, Spring, Hibernate, MySQL, Tomcat, Apache, eZ publish, php

16 Teknologiskisse

17 Komponenter, rammeverk og teknologi
eZ publish Innholdshåndtering Artikler (inkludert ”Om portalen”) Lenker (sjekk av døde lenker) Opplasting av alle typer filer Brukerhåndtering Brukeradm. med bruker, brukergruppe, tilgang Roller: Anonym, Kommuneansatt, Kursansvarlig, Opplæringsansvarlig, Administrator Publisering (m/versjonshåndtering) Rammeverk for utvikling Fleksibelt template-språk Versjonering, flerspråklighet, datatyper, innholdstyper

18

19

20 Komponenter, rammeverk og teknologi
Appfuse Generic "jumpstart" application. In a sense, AppFuse is a glue that binds open source projects together. Fri programvare prosjekt for utvikling av J2EE web applikasjoner. Tillater utviklere å komme enkelt og raskt i gang med Java fri programvare teknologier som Spring, Hibernate og Struts. Appfuse setter opp prosjektets katalogstruktur, med refererte jar filer, build targets, og store mengder kildekode. Databasen genereres ved hjelp av xdoclet. Prosjektet blir fra første stund en kompilerbar, testbar, og kjørbar web applikasjon med masse standard funksjonalitet.

21 Komponenter, rammeverk og teknologi
Presentasjonslaget Spring MVC (Model View Controller) Brukes til å presentere informasjon fra mellomlaget Modent og mye brukt Eksport til Excel og PDF Tomcat Mest brukte java-webtjener (container) de facto standard

22 Komponenter, rammeverk og teknologi
Mellomvarelaget Spring ”Limet som knytter alt sammen” Lettvekter Lite ressurskrevende Bedre feilmeldinger/tilbakemeldinger Lettere testbart På det nærmeste blitt en standard Finnes et ti-talls bøker

23 Komponenter, rammeverk og teknologi
Persisteringslaget Hibernate 3 Abstraksjon av persisteringen (Object Relational Mapping) Forenkler Reduserer mulighetene for feil Lett Krever lite ressurser Mer tilpasset gjennomsnittsapplikasjonen enn EJB Passer som hånd i hanske med Spring Hibernate 2 svært populær Flere gode bøker tilgjengelig

24 Komponenter, rammeverk og teknologi
Database mySQL 4.1 Verdens mest brukte Open Source-database Enkel i bruk Krever lite vedlikehold eZ publish foretrekker mySQL Enormt brukermiljø (community)

25 Komponenter, rammeverk og teknologi
Utviklingsmiljø IDE: Eclipse + MyEclipse Versjonskontroll CVS, TortoiseCVS Maskinell testing JUnit ( Kontinuerlig bygging Cruise Control (

26 Tekniske erfaringer Det tar tid å sette seg inn i den store mengden ferdig kildekode som genereres av Appfuse. Det går trolig mye lettere andre gang man gjør det. Det kan være vanskelig å finne årsaken til feil, eventuelt hvor settingene man trenger for å endre oppførsel befinner seg. Google og community forumer er dine venner. Kanskje krugle.com kan bli din venn. Internasjonalisering, locale og æøå er stadig tilbakevendende problemer. Både for web, epost, fileksport, database, og lignende. Svært arbeidsbesparende og effektivt med Appfuse og rammeverk når man først har kommet i gang, og fått følelsen for hvordan å arbeide med rammeverkene.

27 Tekniske erfaringer Nødvendig å skrive store mengder testkode og kommentarer, for å holde kodekvalitet, testbarhet og dokumentasjon på et tilstrekkelig høyt nivå. Lett å få doble scrollbarer med Java applikasjon inne i iframe hostet av eZ publish. For dårlig ytelse når vi prøvde å inkludere outputen fra Java via proxy. Deling av session cookie mellom eZ publish og Java, med påfølgende oppslag av brukerrettigheter i eZ publish databasen, har gått overraskende smertefritt.

28 Fase 2 Brukerhåndtering Fakturagenerering Eksport av data
Utvidelse av brukerhåndteringssystem Import/synkronisering med LDAP / Active Directory Single Sign-On Fakturagenerering Automatisk elektronisk faktura til deltakerkommuner Eksport av data Eksport til Excel-filformat Faktureringsdata til Visma Unique / Agresso Begrepsutvidelse – opplæringsplaner Innføre stillingsområde og detaljering som nye begreper Coaching Støtte coaching som alternativ kurstype

29 Fase 2 SMS Mulighet for offentlig tilgjengelige kurs
Varsel når man står på venteliste Godkjenne påmelding etter å ha stått på venteliste Melde avbud Mulighet for offentlig tilgjengelige kurs Tillatt for alle innbyggere Begrense aktuelle kurskommuner Kursansvarlig kan velge blant kommunene Navngitte grupper av kommuner Automatisk påmelding av deltakere Import av deltakere via Excel eller utvalgsskjermbilde

30 Lenker til mer informasjon
Prosjekt Wiki: Bruker=Frikom Passord=Kongs3610Berg support system (Jira): Frosset Versjon 1.0: Utviklingsversjonen: Offentlig tilgjengelig kildekode: Unified Consulting AS


Laste ned ppt "Henrik Rouyer-Johnsen Klaus Stafto Christian Egeberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google