Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkitekturmøte Fri kompetanseportal Oslo 20 mai. 2 • Målet med arkitekturdagen: Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai Fri kompetanseportal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkitekturmøte Fri kompetanseportal Oslo 20 mai. 2 • Målet med arkitekturdagen: Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai Fri kompetanseportal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal Oslo 20 mai

2 2 • Målet med arkitekturdagen: Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai Fri kompetanseportal AGENDA Komme til enighet om hvilken arkitekturmessig vei FKP bør gå i forhold til alle ønsker og innspill om ny funksjonalitet og samsnakk med underliggende systemer i stat/kommune. Er den veien jeg har skissert den vei en ønsker å gå eller finnes det andre veier ? Denne presentasjon er et innspill til diskusjoen vi må ta. Hvis mine tanker bringer fram det beste eller værste i dere så er det bra. Da blir også diskusjoen bra  Som sagt dette er mitt innspill som kan konkretiseres nærmere. Har dere innspill. tanker og ideer så håper jeg dere vil dele de med oss alle

3 3 • webløsning basert på eZ publish og JAVA. • javadelen inneholder selve kursverktøyet med alle funksjonalitet og bruk • eZ publish er CMS rammen rundt og håndterer brukeradmin. • FKP er en suksess så hvorfor gjøre endringer ? Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai Fri kompetanseportal FKP slik vi kjenner den i dag

4 4 • Tilfredstille krav til ønsker og funksjonalitet både nå og i tiden fremover • Forbedret arkitektur som gjør det enklere å dele • Kostnadseffektiv utvikling og drift. • Fortsette å være en suksess Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai Fri kompetanseportal FKP er en suksess så hvorfor gjøre endringer

5 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai5 1. Hvor tro skal vi være mot fri programvare og hvilken utviklingsplattform skal vi gå for i tiden fremover 2. Skal FKP være en frittstående løsning som Limesurvey, OTRS, Redmine eller knyttes mot CMS som i dag 3. Hvordan snakke sammen (webservices/API) med underliggende løsninger i stat/kommune 4. Et annet sentralt spørsmål vil jo i stor grad være kostnader både på kort vs lang sikt. Fri kompetanseportal Sentrale spørsmål

6 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai6 PHP JAVA • Hvor tro skal vi være mot ekte fri programvare og hvilken utviklingsplattform skal vi gå for i tiden fremover. • Det finnes flere alternativer og.net er vel ideologisk utelukket. • I hovedsak står vi foran to reelle alternativer. Hvilken vei heller vekststangen ? Fri kompetanseportal Valg av utviklingsplattform

7 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai7 PHP kodesnutter, cms løsninger (drupal, jomble, ez) - fri programvare som limesurvey, otrs, redmine (ruby), open conference system, moodle JAVA - Frikomport • Hvilken merverdi gir JAVA og hva finnes av ferdig kode som støtter opp om fremtidige ønsker og samsnakk med andre løsninger. • Hvilken merverdi gir PHP og hva finnes av ferdig kode som støtter opp om fremtidige ønsker og samsnakk med andre løsninger. Hvilken vei heller vekststangen ? Fri kompetanseportal valg av utviklingsplattform (2)

8 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai8 PHPJAVA • Velger en PHP må FKP skrives om fra JAVA kode til PHP kode. • dette kan gjøre det enklere å gjenbruke allerede eksiterende kode fra andre løsninger • Velger en å fortsette med JAVA kode i FKP må en finne ut hvordan JAVA er i stand til å eksitere sammen med PHP løsninger. • på hvem sine premisser vil da JAVA eksitere Hvilken vei heller vekststangen da ? Fri kompetanseportal valg av utviklingsplattform (3)

9 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai9 • Det vil ta tid og medføre kostnader å kode FKP om til PHP • hva koster dette og hvor lang tid tar det ? • Det vil ta tid og medføre kostnader å fortsette å utvikle FKP i JAVA • hva koster dette og hvor lang tid tar det å videreutvikle funksjonalitet i FKP • Spørsmålet er hva er den beste økonomiske modellen over tid Tid og kostnader Gjenbruk av kode Påstand: gjenbruk reduserer kostnader med utvikling Fri kompetanseportal Valg av utviklingsplattform – økonomi (4) utvikling

10 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai10 • Vi har et eget påmeldingsverktøy eras.uia.no utviklet i PHP som vi ønsker å kode om til FKP. • Funksjonalitet i ERAS er: • brukernavn og passord fra Feide ? eller (AD, LDAP, SAML v.2) • kredittkortbetaling – netaccept (Arvid) • skjemagenerator, fleksible skjema (Arvid og Brit-Maria) • flatfil til Agresso • Hvordan skal vi i tiden fremover ivareta ERAS ? • Kode om ERAS til JAVA for å tilpasse til FKP ? • Videreutvikle ERAS selv til å bli nesten som FKP ? • Vente på at FKP kodes om til PHP slik at vi kan gjenbruke ERAS i FKP ? • Delt løsning som i dag: brukeradmin via eZ, kredittkort, Agresso og skjemagenerator i JAVA. • Hva gjør vi på UiA videre? • Avhengig av beslutning i hva vi gjør i FKP Fri kompetanseportal Et konkret scenario fra Universitet i Agder

11 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai11 • Det finnes et stort utvalg CMS verktøy å velge blant både fri programvare og kommersielle. • Skal FKP i det hele tatt være knyttet til CMS løsninger ? • Hva får en av merverdi av å knytte seg mot CMS løsninger ? Fri kompetanseportal Knytte FKP til Content management verktøy (CMS) ? En CMS løsning er enkelt fortalt en løsning for å organisere store mengder websider som tidligere var separate frittstående websider. Mål og fokus for CMS’er innholds- håndtering av store mengder websider samt brukeradministrasjon og tilgangstyring Selv om det CMS har en database i bunn og kan håndtere skjema er den ikke dedikert til applikasjonsformål. Behovet vårt med FKP er å administrere kurs og opplæring. FKP er å håndtere funksjonalitet i forhold til kursadmintrasjon. Sentralt i dette ligger en database i bunn samt skjemahåndtering for å håndtere kursdata. Data lagres strukturert og hentes fram etter behov. Dette avviker fra multimediabaserte websider som er CMS’er sterke side. FKP har større likhetstrekk med verktøy som Limesurvey, OTRS, Redmine, Open Conference System enn CMS’er Disse verktøy har egen bruker- adminstrasjon, samsnakk mot systemer, produksjons- og presentasjonsgrensesnitt

12 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai12 • På de siste referansegruppemøtene har temaet om samsnakk med andre systemer vært oppe til ”diskusjon”. • Det finnes webservices, API’er, XML schema som gjør det mulig å få systemer til å snakke sammen. Hvordan skal ikke jeg si så mye om  men det er et viktig tema for at FKP skal være så fleksibelt som mulig. • Brukeradmin via, Feide, LDAP, AD, SAML v.2 osv • Dette vil også være viktig i forhold til visning via CMS, hvis ønskelig samt underliggende interne systemer i stat, kommune og akademia. Fri kompetanseportal Hvordan samsnakke med andre systemer og løsninger. FKP som frittstående webapplikasjon Hvis ønskelig knytte FKP opp mot CMS’er i stat, kommune, akademia Underliggende systemer i stat, kommune, akademia

13 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai13 • Jeg er av den mening at vi bør kode om FKP til PHP da det på sikt vil gi å den beste versjonen av Fri kompetanseportal. • jeg tror det vil gi den beste økonomiske uttellingen over tid • jeg tror det vil være den tekniske løsningen som vil være mest fleksibel og kostnadseffektiv over tid • jeg tror FKP med PHP vil øke graden av gjenbruk av kode • jeg tror at PHP har et større utviklingsmiljø med flere utviklere enn JAVA. • Det er et viktig krav og moment: • FKP skal opprettholde den lave brukerterskelsen og den enkle bruken. Kraften i omleggingen ligger under panseret. Fri kompetanseportal Forslag til hva vi gjør videre

14 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai14 • Men før vi velger å legge om må det: • foreligge et kostnadsoverslag på hvor lang tid det vil ta i timer å kode om FKP til PHP. • FKP må være lagt om innen utgangen av 2010 • Omleggingspris = antall estimerte timer * timepris. • hvem har den beste prisen, miljøet og kvaliteten ? • Utviklingsmetodikk - omleggingsmetodikk • Jeg mener vi bør kjøre kontinuerlig prototyping med sterk brukerinvolvering i omleggingen fra JAVA til PHP. • Fremdrift kan være smidig utvikling (agile) fra funksjon til funksjon da kravspesifikasjonen er online og operativ • Når en først legger om • Nye FKP må være 100% konfigurasjonsstyrt • Nye FKP må kunne kles på etter ønske med eget stilsett som kan administreres selv. • Språkfiler i ulike språk må kunne legges til og endres etter behov. Fri kompetanseportal Videre arbeid

15 Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai15 Fri kompetanseportal Oppsummering og avslutning Målet med arkitekturdagen: Komme til enighet om hvilken arkitekturmessig vei FKP bør gå i forhold til alle ønsker og innspill om ny funksjonalitet og samsnakk med underliggende systemer i stat/kommune. Er den veien jeg har skissert den vei en ønsker å gå eller finnes det andre veier ? Denne presentasjon er et innspill til diskusjoen vi må ta. Hvis mine tanker bringer fram det beste eller værste i dere så er det bra. Da blir også diskusjoen bra  Som sagt dette er mitt innspill som kan konkretiseres nærmere. Har dere innspill. tanker og ideer så håper jeg dere vil dele de med oss alle


Laste ned ppt "Arkitekturmøte Fri kompetanseportal Oslo 20 mai. 2 • Målet med arkitekturdagen: Arkitekturmøte Fri kompetanseportal, Oslo 20 mai Fri kompetanseportal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google