Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterstudiet i Regnskap og Revisjon MRR Programdirektør MRR Professor Aasmund Eilifsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterstudiet i Regnskap og Revisjon MRR Programdirektør MRR Professor Aasmund Eilifsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterstudiet i Regnskap og Revisjon MRR Programdirektør MRR Professor Aasmund Eilifsen aasmund.eilifsen@nhh.no

2 Hvorfor MRR? •På MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse i relevante deler av jussen •Nivået og bredden på kunnskapen og evnen til å integrere og bruke kunnskapen gjør at kandidatene fra MRR er blant de mest attraktive i arbeidsmarkedet og har stor fleksibilitet i karrierevalget –Karriere innenfor revisjon (statsautorisert revisor), rådgivning og konsulent, controller, finansanalytiker, lederrolle i økonomi- og finansfunksjonen, i advokatfirma, ………. •Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg og disse selskapene ansetter svært mange av dere •Kompetanseoppbygging, kvalifiserende arbeidserfaring og fleksibilitet i videre karriere preger karrieren i disse selskapene Den desidert mest vanlige førstejobben for en master NHH; over 50 % valgte revisjonsselskapene i 2009!

3 Struktur og opptak MRR 30 studiepoeng 60 studiepoeng 1. semester Masterkurs i bedriftsøkonomi 2. semester Selvstendig arbeid i bedriftsøkonomi 3. og 4. semester Profesjonsdelen Bachelor Fullført MØA FAGLIG PROGRESJON Overgang fra MØA etter 1/2 år eller 1 år

4 1. semester Masterkurs i bedriftsøkonomi 2. semester Selvstendig arbeid i bedriftsøkonomi 3. - 4. semester Profesjonsdelen med profesjonseksamen Bachelor 1. semester 2. semester 3. - 4. semester MRR MØA Struktur og opptak MRR 2 år, 2½ år eller 3 år samlet

5 Opptak MRR •Alle søkere med bachelorgrad fra NHH er kvalifisert for opptak i to-årig MRR •½ år på MØA og oppstart i annet semester i MRR –Oppfylt kurskravene i første semester i MRR eller tilsvarende •1 år på MØA og oppstart i profesjonsdelen (siste året MRR) –Minst 45 av 60 studiepoeng innenfor fagområdene regnskap, revisjon, finansiell økonomi eller økonomisk styring, hvorav minst 15 studiepoeng innen regnskap eller revisjon –Kvalifiserende masterkurs innenfor regnskap eller revisjon: o BUS402 Finansregnskap o BUS424 Strategisk regnskapsanalyse o BUS425 Bedriftsverdsettelse og strategisk regnskapsanalyse o BUS426N/E Revisjon /Auditing o BUS440 Regnskapsanalyse og verdsettelse Kurs med tilsvarende faglig innhold vil også kvalifisere •Søkere med fullført MØA og oppstart i profesjonsdelen (siste året MRR) –Relevant mastergrad skal innholde minst 60 studiepoeng samlet i kurs og selvstendig arbeid innenfor fagområdene regnskap, revisjon, finansiell økonomi eller økonomisk styring, hvorav minst 15 studiepoeng skal være innenfor regnskap eller revisjon (jf. over). •Ved oppstart i profesjonsdelen (siste året MRR) stilles det krav for alle om forkunnskaper i skatterett på minst 6 studiepoeng og i juss på minst 6 studiepoeng med hovedvekt på avtalerett og kjøpsrett. Ved behov arrangerer NHH forprøver i august. Se mer om MRR: http://www.nhh.no/no/studietilbud/master-i-regnskap-og-revisjon/innholdet-i-mrr-studiet.aspxhttp://www.nhh.no/no/studietilbud/master-i-regnskap-og-revisjon/innholdet-i-mrr-studiet.aspx Studieadministrasjonen: Irene.Waraas@nhh.no BUS 402 Finansregnskap BUS 426 Revisjon og kurs i Verdsettelse uansett fornuftige valg!

6 Faglig profil MRR Dybde og bredde i bedriftsøkonomi •Regnskap •Revisjon •Verdsettelse •Juss •Foretaksrett •Skatt og avgift Teori og konseptuell tilnærming Regulering Profesjons- utøvelse PROFESJONSDELPROFESJONSDEL 1. ÅR Se Studieplan for MRR http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=2791&Studie= MRR08

7 Ta 4 kurs Skriv 2/3 arbeider Oversikt over kurs MRR 1. Semester MASTERKURS 2. Semester SELVSTENDIG ARBEID 3. og 4. Semester PROFESJONSDELEN MRR411/BUS 426N Revisjon (7,5 sp) MRRREV Revisjon (10 sp) MRR441 Revisjon (20 sp) MRR412/BUS 402 Regnskap (7,5 sp) MRRREG Regnskap (10 sp) MRR442 Regnskap (14 sp) MRR413/BUS 440 Regnskapsanalyse og verdsettelse (7,5 sp) MRRRAV Regnskaps- analyse og verdsettelse (10/20 sp) MRR443 Verdsettelse (6 sp) MRR414 Finans (7,5 sp) MRR436 Foretaksrett (10 sp) MRR415/BUS 401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (7,5 sp) MRR437 Skatt og avgift (10 sp) Ta alle kurs.

8 Profil MRR Fagmiljø • Basis i NHHs fagstab og kompetanse –Et aktivt forsknings- og fagmiljø –Sterke profesjonsrelasjoner – Unikt supplement av ekstern spisskompetanse –Andre universiteter –Profesjonen Læringsmiljø • Eksklusivitet og fasiliteter • Egenutviklede læremidler • Kollokvier • Aktivt studentmiljø European Commission (2010): GREEN PAPER Audit Policy: Lessons from the Crisis

9 MRRREV Selvstendig arbeid Revisjon (10sp) Aasmund Eilifsen, professor IRRR Anfinn Fardal, partner KPMG, statsautorisert revisor Jonas Gaudernack, direktør PwC, statsautorisert revisor, PhD, førsteamanuensis II NHH Gunnar Holm Ringen, partner PwC, MRR, advokat Roger Kjelløkken, direktør PwC, statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, partner KPMG, statsautorisert revisor MRRREG Selvstendig arbeid Regnskap (10sp) Atle Johnsen, professor, IRRR Lars Inge Pettersen, partner KPMG, statsautorisert revisor, amanuensis II NHH Anne-Cathrine Bernhoft, faglig rådgiver, Ernst & Young, statsautorisert revisor Ståle Christensen, partner KPMG, statsautorisert revisor, amanuensis II NHH Signe Moen, partner og fagdirektør PwC, statsautorisert revisor Siri Christine Rosenblad, senior manager fag Deloitte, statsautorisert revisor Sondre Aannø, senior manager fag Deloitte, statsautorisert revisor MRRRAV Selvstendig arbeid Regnskapsnalyse og verdsettelse (10/20sp) Frøystein Gjesdal professor IRRR Gunnar A. Dahl, partner DHT Corporate Services, seniorforeleser IRRR, statsautorisert revisor Kjell Henry Knivsflå, IRRR Trond Døskeland,, Institutt for foretaksøkonomi MRR411 (BUS426N) Revisjon (7,5sp) Aasmund Eilifsen, professor, IRRR Aasmund Eilifsen, programdirektør MRR, professor, IRRR Jonas Gaudernack, direktør PwC, PhD, førsteamanuensis II IRRR, statsautorisert revisor Roger Kjelløkken, direktør PwC, statsautorisert revisor MRR412 (BUS402) Regnskap (7,5sp) Atle Johnsen, professor IRRR MRR413 (BUS440) Regnskapsanalyse og verdsettelse (7,5sp) Frøystein Gjesdal professor IRRR Gunnar A. Dahl, partner DHT Corporate Services, seniorforeleser IRRR, statsautorisert revisor MRR414 Finans (7,5sp) Øystein Gjerde, professor, Institutt for foretaksøkonomi MRR415 (BUS401) Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (7,5sp) Trond Bjørnenak, professor IRRR Kenneth Fjell, førsteamanuensis IRRR Kari Nyland, professor Trondheim Økonomiske Høgskole/Høgskolen i Sør-Trøndelag, førsteamanuensis II IRRR Første år MRR

10 MRR436 Foretaksrett (10 sp) Ole A. Baalsrud, advokat, cand. jur., universitetslektor IRRR Tore Bråthen, professor Handelshøyskolen BI, dr. juris Johan Giertsen, professor Universitetet i Bergen, professor II NHH, dr. juris Hugo Matre, amanuensis Universitetet i Bergen André Michaelsen, advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, cand. jur. MRR437 Skatt og avgift (10 sp) Ole A. Baalsrud, advokat, cand. jur., universitetslektor IRRR Trond-Erik Andersen, partner i Simonsen Advokatfirma DA Petter Hartz-Hanssen, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co. AS, seniorforeleser IRRR Harald Hauge, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co. AS, PhD, førsteamanuensis II IRRR Frederik Zimmer, professor, Universitetet i Oslo, dr. juris, professor II IRRR MRR441 Revisjon (20 sp) Aasmund Eilifsen, professor, IRRR Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør, Finanstilsynet Jonas Gaudernack, direktør PwC, PhD, førsteamanuensis II IRRR, statsautorisert revisor Erik Hirsch, advokat, partner Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma, cand.jur. Roger Kjelløkken, direktør PwC, statsautorisert revisor William F. Messier Jr., professor, University of Nevada, Las Vegas, professor II IRRR, CPA Thomas E. McKee, professor, Medical University of South Carolina, professor II IRRR, CPA Kevin McCloskey, partner Deloitte Terje Nagell, partner og direktør fag Deloitte, seniorforeleser IRRR, statsautorisert revisor Lars Jacob Tynes Pedersen. PhD, post-doc., IRRR Henning Alme Siebke, rådgiver, Den norske Revisorforening, cand.jur. Iris Stuart, professor, IRRR, CPA MRR442 Regnskap (14 sp) Atle Johnsen, professor IRRR Steinar Sars Kvifte, partner og fagdirektør regnskap Ernst & Young, statsautorisert revisor, førsteamanuensis II IRRR Erik Mamelund, partner og administrerende direktør Ernst & Young, statsautorisert revisor Trond Tømta, partner og fagsjef PricewaterhouseCoopers, statsautorisert revisor MRR443 Verdsettelse (6sp) Frøystein Gjesdal professor IRRR Gunnar A. Dahl, partner DHT Corporate Services, seniorforeleser IRRR, statsautorisert revisor Lars Fallan, professor Trondheim Økonomiske Høgskole/Høgskolen i Sør-Trøndelag, professor II IRRR. Frøystein Gjesdal, professor IRRR Thore Johnsen, professor Insitutt for Foretaksøkonomi Profesjonsdelen

11 Takk for meg og lykke til videre!


Laste ned ppt "Masterstudiet i Regnskap og Revisjon MRR Programdirektør MRR Professor Aasmund Eilifsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google