Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte HK Rygge 2010 25.06.20141. Agenda årsmøtet HK Rygge 2010 1.Åpning av styrets leder Magnar Nilsen 2.Godkjenne de stemmeberettigede 3.Valg av ordstyrer,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte HK Rygge 2010 25.06.20141. Agenda årsmøtet HK Rygge 2010 1.Åpning av styrets leder Magnar Nilsen 2.Godkjenne de stemmeberettigede 3.Valg av ordstyrer,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte HK Rygge 2010 25.06.20141

2 Agenda årsmøtet HK Rygge 2010 1.Åpning av styrets leder Magnar Nilsen 2.Godkjenne de stemmeberettigede 3.Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4.Godkjenne innkalling og dagsorden 5.Behandle årsmeldingen for 2010 6.Behandle regnskapet for 2010 7.Behandle innkomne forslag og saker 8.Behandle budsjettet for 2011 og fastsette kontigent og treningsavgift 9.Valg av styremedlemmer, valgkomitè, revisor og representanter til ting og møter 25.06.20142

3 5. Styrets årsmelding for 2010 HK Rygge har i året hatt følgende administrative sammensetning Styret Leder Magnar Nilsen Nestleder Morten Grønli Bård Banggren - sportsutvalg Siri Nilsen Mette Asheim Paul Håvard Sørensen Bjørn Andresen– varamedlem Ann Kristin Lindegaard. varamedlem (trakk seg april 10) Daglig leder: Lasse Nordby Valgkomitè Leder: Arnfinn Johansen Medlem: Per Inge Johansen, Tine L Banggren Varamedlem: Magnus Banggren Revisor 25.06.20143

4 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Året 2010 startet noe turbulent ved at styret, valgt på ordinært årsmøte, valgte å utarbeide nytt budsjett hvor hovedendringen var reduksjon av daglig leders stilling til 20 %, innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor de stilte kabinettspørsmål på å få vedtatt budsjettet. De ble nedstemt og i løpet av en halv time var det stablet på beina et nytt styre. Referert ovenfor. Ann Kristin Lindegaard ble også valgt som varamedlem, men ble fritatt da hun ble ansatt i HK Herulf. Det nye styret konstituerte seg i midten av april og tok fatt på oppgavene som lå der. Oppgavene var både av sportslig og økonomisk art. Damelaget vårt i 1. divisjonen mistet mange spillere etter fjorårssesongen og ved oppstart av treningen for inneværende sesong hadde vi 9 spillere. Det var klart at dette ikke ville holde for å overleve i 1. divisjonen og det ble fra sportslig ledelse jobbet på flere plan. I samarbeide med Herulf, hentet vi inn en landslagsspiller fra Moldova. Herulf skrev kontrakt med mannnen. Vi fikk også spillere fra distriktet. Disse hadde stort sett erfaring fra 3. divisjonen. Stallen var fremdeles tynn og en spiller til fra Moldova med noen kamper i Champions Leauge ble hentet inn på høsten. Det har svingt mye gjennom sesongen og det har vært mange kamper stang ut, og vi kan vel konstatere at vi pr. dags dato vil være i 2. div. neste sesong. 25.06.20144

5 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Økonomien har vært en utfordring. Vi viste at vi hadde færre spillere til å selge lodd, ampler og jobbe dugnad. Dette fremkommer av regnskapet som svikt i inntekter. Vi kunne nok ha økt disse inntektene ved å organisere aktivitetene ennå bedre.Det har også vist seg at kiosksalget har hatt en betydelig svikt. Finansutvalget ble aktivisert. Det ble solgt en del og vi fikk et par sponsor som bidro med en større summer, delvis merket satsningen som var nødvendig på damelaget. Arbeidet med sponsorer er tidkrevende og utfordrende. Vi kan vel konstatere at sponsorene ikke står i kø for å sponse HK Rygge. Det kreves hardt arabeide og nitidig oppfølging av dette arbeidet for at vi skal kunne klare å skaffe de midlene som er påkrevet for å drive klubben. På tross av at klubben har hatt større sponsorinntekter enn noen gang før kommer vi ut med et underskudd på kr. 89.486,-. Dette kan ikke styret si seg fornøyd med og det må tas kraftige tak for å rette opp klubbens økonomi. Styret er i gang med denne prosessen. Vi har satt bort regnskapet mot en sponsorkontrakt slik at nettokostnadene er håndterbare. Arbeidsoppgaver og stillingsprosent er gjennomgått med daglig leder 25.06.2014 •5•5

6 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.). For å synliggjøre hva hvert enkelt lag ”koster” vil vi forsøke å føre et enkelt lagsregnskap. Laila Kvammen Lie påtok seg oppgaven med å planlegg og følge opp opplæringen i klubben. Dette gjelder i første rekke dommere og trenere. Styret har også jobbet med å forbedre og formalisere samarbeidet med HK Herulf da en ser at dersom håndballen i distriktet skal kunne utvikle seg er dette nødvendig. Når det gjelder organisasjonen vil en måtte jobbe kontinuerlig med å forbedre denne for å tilfredsstille alle som har tilknytning til klubben. Når vi nå ser oss nødt til å kutte daglig leders stilling vil det i ennå større grad være behov for frivillige og organisering av disse. Til slutt vil styret takke alle som stiller opp og gjøre en jobb for klubben. Det er viktig for å bevare og utvikle et positivt tilbud til barn og unge i kommunen. 25.06.20146

7 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Sportsutvalg: Sportsutvalget har bestått av styremedlem Bård Banggren og med seg i utvalget har han hatt Hovedtrener for K-1 Kai Frydenlund-Holm ( Ansvar for eldre junior ) og Henning Olsen ( Ansvar for Yngre Junior ). Som sportslig leder har en av mine satsnings mål vært å øke antallet spiller i hvert lag, slik at vi kunne få flere aktive medlemmer. Det har vi til dels lykkes med. Tallet har er noe usikkert, men ca 40 nye med Hånballskolen som har vært stabile på ca 25 unger. Vi har fått både J-18 og J-15 til A sluttspill og det er bra. Klubben arrangerte Gjensidige Håndballskole i høstferien med stor suksess. Vi vil 12 mars gjennomføre Labb og Line turnering med stor deltagelse. Noen spillere har fått muligheten til å trene med laget over seg, noe som har vært en av klubbens ønsker for å tilfredstille de spillerne som har behov for større utfordringer. Sportsutvalget har etter beste evne prøvd å ivareta alle lagene i klubben på en best mulig måte. Det er også meget gledelig at vi har hatt mange av våre J15 på dommer kurs. De har fått prøvd seg i noen kamper allerede, og klart seg meget godt. Vi håper flere av disse vil fortsette å dømme kamper også i fremtiden. HK Rygge ønsker også å takke alle dommerne i klubben, som gjør fin jobb for klubben. Takk for oss MVH Sportslig leder HK Rygge Bård Banggren 25.06.20147

8 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) HÅNDBALLSKOLEN 25.06.20148 I år har det vært en stor tillvekst i ant unger på håndball skolen. På det meste har vi hatt rundt 30 unger. Barna har hatt stor fremgang, og gleder seg til turneringen 12 mars MVH Henning Olsen

9 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Lagene K1 sesongen 2010-2011. Vi starten denne sesongen med å bygge opp et nesten helt nytt lag, pga stort frafall fra forrige sesong (dette pga jobb og skole) Sesongen startet med ca 12 jenter som trente hardt fra mai til august. Løpet av denne perioden fikk vi en nyervervelse i Tatiana Alifanova fra Moldova. Årets første treningskamp, ble spilt i juni mot Jr landslaget nede i mossehallen. Dette ble en grei gjennomkjøring, hvor rygge jentene til slutt vant med god margin. I august reiste vi på kick off. Jentene fikk ikke vite hvor de skulle, det eneste de fikk vite var hva de skulle ha med seg. jentene møtte opp på Øreåsen, og ble fraktet opp til en hytte. Dette kalte vi for camp HK Rygge, og her fikk jentene bryna seg på både: sykling, roing, vardebygging, saging, svømming, mm. Etter Nyttår har jentene bare fortsatt fremgangen, og er pr 1 feb ligger jentene fortsatt over streken nå med 11 poeng. Skrevet av Magnus Banggren Oppmann 25.06.20149

10 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) K3 Dette er et lag som består av en god blanding av unge og litt eldre spillere. Dette er en kamparena, hvor de unge spillerene kan få smake på senior håndballen, samt en arena for de litt eldre som trenger kamp trening. Målsettninga for dette laget er å få nok poeng til å kunne spille i 3 div også neste sesong, og det ser ut til å gå bra. Laget ligger nå på øvre halvdel, med 14 poeng. 25.06.201410

11 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) J17/18 Vi startet sesongen med å innkalle til et møte med alle potensielle spillere fra årskullene 94, 93 og 92 Spillerne som kom på møte fikk en kort men fyldig orientering av klubben, representert med Bård Banggren om hva klubben ønsket med denne gruppen og kunne orientere at det ville satses på J18 og Spar denne sesongen. Jentene ble spurt om man var villige til å satse på denne sesongen med tanke på sommertrening, treningsleir og kvalifisering til SPAR. Spillerne fikk også et skjema med noen spørsmål som de skulle svare på og her var det litt forskjellige svar som klubben tok til seg. satsningen ville innebære en stor innsats i fra spillere med tanke på trening og oppkjøring igjennom hele sommeren hvor man la opp til trening 2-3 dager i uken med blant annet ”bakke løp” på Alby. Ut i fra de svarene spillerne ga så ville det bli vanskelig fra klubbens side å stå på målsetningen for inneværende sesong og man måtte derfor senke ambisjonsnivået noe. Det viste seg også at flere spillere ønsket å forlate klubben. Noen på grunn av skolegang / ville legge opp og andre valgte å bytte klubb. Av cirka 45 mulige spillere, havnet vi til slutt på knappe 17 tilbake. Av dette skulle man da stille med ett J17 lag på B-nivå samt et J-18 lag som ble påmeldt til Spar kvalifisering samt Nivå A på regionbasis. De trenerne som var tiltenkt denne gruppen valgte å trekke seg og spillegruppen fikk ny trener. HK Rygge fikk i løpet av sommeren knyttet til seg en del spillere i fra nabo klubben HK Herulf. Både 92 og 93 jenter. Disse spillerne har gitt klubben et positivt løft og flere av dem tilhører i dag klubbens damelag. Økonomisk oppsummering: På grunn av at satsingen ikke ble noe av så var heller ikke det økonomiske kravet så stort. Det er samlet inn en sum i fra foreldrene som skal dekke de økonomiske utfordringene som denne sesongen krever. Gruppen har også fått 1 sponsor. 25.06.201411

12 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Sportslig oppsummering: Seriespill: J18 Målsetningen for J18 før jul var å nå A sluttspill og det klarte vi med glans. Laget gikk igjennom første del av sesongens seriespill med kun ett tap og havnet på 2ndre plass i avdelingen som da kvalifiserte for spill blant regionens beste lag etter jul. Etter jul og per i dag har vi spilt 4 kamper i sluttspill A-1 nivå og har dessverre røket på noen pene men også noen stygge tap. Målsetningen er å komme topp 5 i denne meget tøffe avdelingen. Seriespill: J17 Målsetningen for J17 denne sesongen er å komme blant de 4 beste i årets regionserie som gir plass i årets sluttspill i april der 4 lag spiller mot hverandre i en turneringsform og det kåres til slutt en vinner i avd. J17/ 41. Laget åpnet sesongen knallbra men tapte de 3 siste kampene før jul med kun ett mål. Målet er fortsatt oppnåelig og gruppen legger ned god innsats for å klare det. Spar kvalifisering 2010/2011. (J18) 11te september 2010 var det klart for kvalifisering til SPAR serien og J18 reiste til Marker for å spille 2 kamper. Et knepent tap for Ørje og et litt mindre knepent tap mot Sverresborg sørget for at vi ikke kvalifiserte oss til årets SPAR. jentene gjorde så godt de kunne men på grunn av altfor kort tid til forberedelser og samspill så holdt det ikke denne gangen. Oppsummert har det vært en god sesong for lagene men man har ikke fått ut sitt fulle potensial. Nøkkelspillere på skadelisten og lagene har slitt med til dels dårlig oppmøte på trening og kamp Det har vært god progresjon hos enkeltspillere i laget og flere spillere har utviklet seg. Samholdet i gruppa omtales som bra. Flere av spillerne har fått prøve seg på høyere nivå i klubben og det har vært vellykket. J17 og J18 består av totalt 19 spillere, 2 ledere og en flink foreldregruppe som stiller opp der det trengs. Samarbeidet med klubben og J15 lagene har så langt også fungert fint. Med sportslig hilsen John Ståle Halvorsen - Oppmann HK Rygge J17 / J18 Frode Aastorp – Trener HK Rygge J17 / J18 25.06.201412

13 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Jenter 95 1 Etter sommerens gjennomførte egentreningsprogram startet J 95 opp felles trening for sesongen 2010/2011 1. august. Frem til skolestart trenet hele J 95 gruppen samme, en spillegruppe på 28 spillere. Gruppen ble delt i 2 spillegrupper, hvorav spillegruppe 1 har bestått av 13 spillere, påmeldt i Regionserien Nivå 1. Laget har gjennom sesongen hatt 4 ukentlige treninger, hvorav 3 i hall og 1 trening i helsestudio/svømmehall. Laget har egen ressurstrener som har løp-/kondisjonstrening med laget før hver halltrening og kamper. Laget har dessverre i løpet av sesongen hatt flere spillere skadet, derav en alvorlig, langvarig skade på en av lagets støttespillere. Laget har likevel gjort en fremragende innsats ved å kvalifisere seg til A-sluttspill og til skrivende stund spille seg frem til semifinalespill i Hyundai Cup. Laget reiser helgen 11.-13. februar med 14 spillere til Peter Wessel Cup i Larvik, en turnering for landets beste lag i sin årsklasse. Inneværende sesong har laget vunnet Fredrikstad Cup og Herulf Cup, semifinalespill I Bon Acua Cup på Fjellhammer hvor det ble tap med ett mål for Nordstrand, semifinalespill i Romjuls Cup i Fredrikstad hvor det ble tap på straffekonkurranse for Kråkerøy og semifinalespill i store Gøteborg Cup hvor det ble 1 måls tap for et svensk lag i J 94-klassen. Laget består av en gruppe treningsvillige og talentfulle jenter som med riktig satsing alle vil kunne ha en flott fremtid som håndballspillere. Etter jul har flere spillere fra spillegruppe 2 vært en nyttig tilvekst i gruppens seriespill. Teamet rundt laget har bestått av: Wenche E. Tangen og Lill Iren Berger, trenere Ralph Hattevig, ressurstrener Stig Emanuelsson, oppman 25.06.201413

14 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) J95-2 Startet opp sesongen med 15 spillere i treningsgruppe 2, hvor en valgte å ta pause til etter jul, og en ble flyttet opp til treningsgruppe 1. Vi har deltatt på 2 turneringer, hvor vi har kommet til sluttspill. Jentene har hatt en god progresjon både når det gjelder samspill og egen utvikling. Flere av jentene har også hatt så stor fremgang at de har spillt på 1.laget, J-17 og J-18. Vi ligger godt an til å bli seriemester i sesongen 2010/2011. 25.06.201414

15 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) J97 For sesongen 2010/11 er Ismet Kvakic engasjert som hovedtrener for laget. Han hadde i god tid før han ble engasjert planlagt en verdensreise fra august til mars. Einar Nathan og Melissa Tuva Nathan ble derfor engasjert som trenere for perioden Ismet skulle være borte. Ismet hadde noen få treninger før og etter sommeren inntil han reiste på ferie. Melissa og Einar overtok laget rett før Herulf cup. Det ble en pangstart hvor vi vant cupen. Vi tok også noen seire i starten av seriespillet. I begynnelsen ble det jobbet mye med å skaffe nye spillere. Dette ga også resultater slik at spillergruppen har økt. Noe frafall har det også vært, men ikke mer enn hva som er naturlig. Vi teller i dag 15 spillere hvor av en har vært borte nesten hele sesongen grunnet skade. I tillegg har det vært en del nye spillere innom og prøvd seg for perioder. Vi trener i hall 2 ganger i uken. I tillegg har vi prøvd å få til en dag i uken med kondisjonstrening. Treningene har hvert preget av mye grunnleggende teknikk trening. Bakgrunnen for dette er antallet nye spillere, samtidig som det var et sterkt behov blant de eksisterende. For å ivareta utviklingen til de beste spillerne, har vi hatt et godt samarbeid med J95 hvor de har fått delta på deres treninger. Noen har til og med fått delta på enkelte kamper. Vi har hatt inntil 6 spillere i uken som har fått hospitere hos J95 Selv om vi ikke har hatt så veldig gode resultater i seriespillet, har treningsopplegget gitt spillerne god utvikling. Kombinasjonen av basis teknikktrening for grunnstammen og mulighetene for toppene å utvikle seg hos J95 har gitt gode resultater. Jeg mener laget står sterkt med gode muligheter for å hevde seg i det fremtidige spillet. Vil få benytte muligheten til å takke Bård Banggren for sin suverene oppfølging som sportslig leder og ønske Ismet Kvakic og laget lykke til videre. Hilsen Einar Nathan Fung. Hovedtrener J97 25.06.201415

16 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Lagrapport for HK Rygge Gutter 98 – sesongen 2010/2011: 2 spillere født i 1999. 11 spillere født i 1998. 1 spillere født i 1997. Tre trenere og to oppmenn. Det er et veldig hyggelig og godt miljø i laget og nye spillere blir godt mottatt. Det begynte nylig en 1999 spiller som ikke har spilt håndball tidligere og en 1998 spiller som kommer fra Herulf. I tillegg har en 1998 spiller vært på et par treninger for å prøve seg (står ikke i oversikt over antall spillere). Laget trener 2 ganger i uken – en dag sammen jenter 98 og en dag aleine, og oppmøte på treninger er bra. Guttene har hatt en veldig positiv utvikling utover i sesongen og har i år vunnet mange kamper i motsetning til i fjor hvor det hovedsakelig var tap. Guttene får noe kamptrening mot jentene på trening en gang i uka, selv om motstanden i fjor mot jenter 97 nok var mer jevn. Før jul hadde vi en trivelig sosial kveld med pizza etter trening og vi planlegger også i år en sommeravslutning. Vi blir med på fellescup i Kristiansand, og kommer også til å melde oss på andre cup’er. 1997 spilleren vår får i år spille kamper i serien, men fordi laget har disp for 1997 spiller mister de retten til A sluttspill og får ikke vinne B sluttspill. Det fremstår som en ”urettferdig” regel som vi har klaget på til forbundet, men dessverre ikke fått medhold på. Vi har ikke hatt noe foreldremøte i år, men planlegger et så snart vi har mer info om cup’en i Kristiansand. 25.06.201416

17 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) HK Rygge J-11 Laget består nå av 16 jenter hvor vi fikk tilvekst på 2-3 nye spillere høsten 2010. Ingen har sluttet de siste årene noe vi er veldig godt fornøyde med. Her er det en fin blanding fra skolene i Rygge kommune og alle har intergrert seg fint i miljøet. Vi har to treninger i uken på til sammen 2 timer i hall. Hver torsdag løper vi en halv time før trening. Fremmøte på trening har vært veldig bra og utviklingen på mange av jentene har vært formidabel. Laget spiller i temeserie med 3 omganger (utgruppert forsvar). Vi har vunnet mange av våre kamper i til nå, og vi nærmer oss raskt de beste i distriktet. Spennende å se hva de siste kamper av sesongen vil vise. Miljøet er det ikke noe og si på, og foreldrene er svært engasjerte. Foreldrefest hadde vi i oktober med godt oppmøte, godt humør og mye latter. Dette frister selvsagt til gjentakelse :o) Vi vil delta på KIF`s Yngresturnering i Kristiansand sammen med andre lag i klubben før sesong avslutt og ytterligere 1 tunering i nærområdet hvor vi går over i klasse J12. Vi ser alle frem til å kunne delta i sluttspill. Trener: Geir P. Aas Hj.trener: Hanne T. Sandnes Oppmann: Ann Iren Brun 25.06.201417

18 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Status rapport fra j 10 Vi er pr dags dato 15 jenter som trener 2 ganger i uka. Vi er 2 trenere og 1 oppmann rundt laget. Vi har fin utvikling på jentene, laget mistet 4 spillere fra i fjor men har fått inn 6 nye spillere, derfor har resultatene i serien variert. Vi har vel tapt flere kamper en hva vi har vunnet og spilt noen uavgjorte kamper. Det er en ivrig gjeng med jenter som har ønsker og bli bedre : ))) Vi gleder oss til og dra på turnering til kristiansand og vi skal også delta i herulf cup. Godt valg mh oss fra j 10 Christian anita og gro 25.06.201418

19 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) G 12 Vi er for tiden mellom 12 og 14 spillere. Vi har fortsatt mange yngre i alder fra 7-9 år. Slitt litt med varierende treningsdeltagelse fra de “etablerte” 10 åringene. Resultatmessig har vi få seire men flere jevne kamper er det blitt og det er god progresjon på nivået til flere spillere. Stadig kommer det til nye spillere og vi må bruke en del tid på basis ting med disse. Foreldregruppen er engasjert og stiller opp når det trengs. /Morten 25.06.201419

20 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) Årsberetning J9 Da det ikke ble noen J8 lag måtte de fra håndballskolen stille lag sammen med de som er J9. Dette medførte litt kvalitetsforskjell på spillerne, men det har blitt bedre etter hvert. Vi startet sesongen med Herulf cup og vant alle kampene våres. i serien har vi hatt 2 tap og resten seiere. Vi satser på å være med på en turnering til og avslutningsturnering i Kristiansand, som blir veldig gøy. Mvh Trenerteamet Irene Thoresen Trener Monika G Eggesvik Hjelpetrener Petter Rismoen Oppmann 25.06.201420

21 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) 25.06.201421 NrLag Kampe r VUTMålforskjellPoeng 1.Njård171313466-36727 2.Skrim141013403-35521 3. Glassve rket 141004393-34020 4.Oppsal14914401-35919 5. Gjøvik HK 14914385-33419 6. Fjellha mmer 15726362-38116 7.Jotun16808440-45116 8.Årstad14707414-40814 9.Utleira16529412-43912 10. HK Rygge 164111394-4479 11.Bjørnar13337318-3479 12. Bækkel aget 11407281-3138 13.Gjerpen153210374-4128 14. Grane Arendal 153012361-4516 NrLag Kampe r VUTMålforskjellPoeng 1.Helset121101267-18222 2. Gjerdru m 11812244-21617 3. Rolvsøy /Tune 11803285-24016 4. Ammer ud 11803274-22916 5. HK Rygge 10604222-14512 6. Sørums and 11515201-17111 7. Raumne s/Årnes 12507206-19310 8.LHK-9011506185-16710 9.Mysen11407234-2398 10.Kløfta12101187-2872 11.Råde1200 136-2720 Hauket o Trukket Stabæk 2 Trukket Tindlun d 2 Trukket J17 J18

22 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) 25.06.201422 NrLag Kamp er VUTMålforskjellPoeng 1. Nordstr and 5401139-1068 2. HK Rygge 5401135-1208 3.Asker5302101-876 4. Kolbot n 5302131-1156 5. Ræling en 5104100-1402 6. Torsne s 500586-1240 Nit/HakTrukket J17 J18 NrLag Kampe r VUTMålforskjellPoeng 1.Stabæk9801206-14716 2.Nit/Hak9711241-16015 3. Oppegå rd 9702218-18814 4. HK Rygge 9612254-14813 5. Bjørkela ngen 9405186-1898 6.Kolbotn9225182-2336 7.Bjørndal9306139-1766 8. Drøbak/ Frogn 9216123-1985 9. Bærums Verk 9207168-2224 10. Klemets rud 9117182-2383 J15-1

23 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) 25.06.201423 NrLag Kampe r VUTMålforskjellPoeng 1. HK Rygge 2 11902246-16618 2.Torp11803242-21016 3. Degerne s 11704205-17514 4.Tveter 210613204-18413 5.Ski 211605241-21412 6.Askim 211506183-20510 7. Drøbak/ Frogn 2 10406169-2258 8.Hvaler10406198-2158 9.Råde10208176-2094 10.Lervik11119160-2213 NrLag Kampe r VUTMålforskjellPoeng 1. Fjellham mer 9900200-9918 2.Kjelsås9702160-9614 3.Skiptvet9702204-9714 4. Linderu d 9702181-10514 5. Ammeru d 9504150-14710 6.Rolvsøy9315116-1537 7.Snarøya9216110-1435 8.Helset9207107-1864 9. HK Rygge 9207122-1864 10.Askim900940-1780

24 5. Styrets årsmelding for2010 (forts.) 25.06.201424 NrLag Kamp er VUTMålforskjellPoeng 1. Drøbak /Frogn 9900227-9318 2.Ski9801189-7816 3. Sigger ud 9612137-10513 4. Oppegå rd 9603148-13012 5.Slitu9513147-8211 6. Vansjø/ Svinnd al 9405114-1288 7. Langhu s 920790-1394 8. HK Herulf Moss 9207133-1494 9.Son920791-1314 10. HK Rygge 900930-2710 NrLag Kamp er VUTMålforskjellPoeng 1.Ski 28800144-7816 2. HK Rygge 8701140-9214 3. Nesodd en 7502115-8510 4. Rolvsø y 7412143-879 5. Oppeg ård 8314128-1057 6. Kolbot n 2 831480-967 7.Son820693-1294 8. Oppeg ård 2 811692-1293 9. Tune/Ti ndlund 800834-1680 AskimTrukket

25 6. Regnskapet for 2010 (forts.) 25.06.201425 BeskrivelseFaktisk 2010Budsjett 2010Faktisk 2009 Salgsinntekter Lion/Ullmax7 168 5 000 6 348 Renholdstjenester4 288 Salg av andre varer138 091 226 000 181 675 Annonseinntekter 27 400 65 000 44 000 Sponsorinntekter798 104 480 000 416 152 Dugnader 120 000 116 695 Kiosksalg107 419 225 000 211 963 Gjensidige Håndballskole31 893 Sponsorinntekter18 895 0 0 Lagsdugnader83 90055 259 Medlemskontingent, ordinær74 032 90 000 90 800 Treningsavgift201 266 260 000 264 100 Lotteri NHF86 300 105 000 3 925 Lotteri egne66 469 120 000 112 514 Billettinntekter151 363 200 000 201 954 Turneringer og arrangement 15 000 9 300 Gaver30 000 0 66 000 Gebyr, bøter mv 0 1 150 Tilskudd fra det offentlige158 457 127 500 123 835 Sum salgsinntekter1 985 0442 038 5001 905 670

26 6. Regnskapet for 2010 (forts.) 25.06.201426 Annen driftsinntekt Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet38 533 25 500 31 500 Norsk Tipping (tidl. automatprovisjoner)73 157 90 000 38 591 Bingoprovisjoner41 031 50 000 40 952 Andre driftsrelaterte inntekter, avgiftsfri118 5 500 6 530 Sum annen salgsinntekt152 839171 000117 573 Sum inntekter2 137 8832 209 5002 023 243 Varekostnad Lion/Ullmax6 0000 Kioskvarer43 935 76 500 79 790 Varekost andre varer65 363 90 000 98 245 Lotteri NHF27 000 50 000 22 500 Lotteri egne938 500 614 Kost ved reklameskilt, logoer o.l. 20 000 485 Billettkostnader2 150 5 000 4 439 Sum varekostnad145 385242 000206 073 Lønnskostnad Sum lønnskostnader546 490 418 000 348 375 Andre spiller- og pers.kostn.95 308 43 325 50 813 Sum lønnskostnad641 799461 325399 188 Avskrivning på transportmidler00 Sum av- og nedskrivninger0 0

27 6. Regnskapet for 2010 (forts.) 25.06.201427 Annen driftskostnad Leie lokale194 310180 000296 633 Fellesutgifter13 505 Renovasjon, vann, avløp o.l.1 4792500 Lys, varme18 32112 98012 604 Renhold49600209 Annen kostnad lokaler1 880 Leie transportmidler52 09294 00038 645 Annen leiekostnad4 010765 Sommerrock6 051 Inventar9 6311 5001 478 Driftsmateriale/Utstyr33 50033 630 Produktutvikling13 05040 000 Rekvisita9 4454 0005 489 Tøy, sko o.l.164 512152 500126 756 Mat, drikke og sosialt for lag og medlemmer11 12947 00014 093 Rep. og vedlikeh. bygninger2 093 Reparasjoner og vedlikehold utstyr2 1695 000 Annen fremmed tjeneste48 7770 Dommere, sekretariat o.l.75 255200 000119 160 Startkontingenter Serie/Cup/Turnering154 495158 975104 630 Kontorrekvisita7 5175 0006 931 Data/EDB-kostnad7 33015 00019 797 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.1 586 Møte, kurs, oppdatering o.l.30 33925 0009 566 Telefon21 66220 00021 314

28 6. Regnskapet for 2010 (forts.) 25.06.201428 Porto4 2003 0005 443 Drivstoff9 42212 50011 104 Vedlikehold049 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig274 903293 300350 705 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig108 39250 000158 872 Diettkostnad, oppgavepliktig24 4656 0006 490 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig0520 Reklamekostnad156 08570 00085 847 Kontingent2 000 Gave2 781 Forsikringspremie2 4212 520 Styremøter56 Årsmøte1 5001 135 Øredifferanser-20-22 Bank og kortgebyrer3 2974 0004 371 Annen kostnad3 0557 836 Straffe-, omberammingsgebyr NHF m.v.1 0006 0007 540 Tap på fordringer05 200 Endring i avsetning tap på fordringer015 000 Sum annen driftskostnad1 434 4561 446 1251 482 613 Driftsresultat-83 75760 050-64 631 Annen renteinntekt2 516691 Annen rentekostnad8 2462 5006 498 Sum finans-5 730-2 500-5 807 Resultat-89 48657 550-70 438

29 6. Regnskapet for 2010 (forts.) 25.06.201429 BeskrivelseFaktisk 2010Faktisk 2009 Eiendeler Anleggsmidler00 Varer6 00012 000 Fordringer221 25954 676 Forskuddsbetalt NHF lotteri20 250 Bankinnskudd, kontanter o.l.65 77799 993 Sum Eiendeler313 286166 669 Gjeld og egenkapital Egenkapital-136 787-47 301 Leverandørgjeld264 232126 382 Forskudd sponsor81 250 Skyldig offentlige avgifter65 76931 138 Annen kortsiktig gjeld38 82256 450 Sum gjeld og egenkapital313 286166 669

30 7. Innkomne forslag og saker 25.06.201430 Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen 14 dager før årsmøtet

31 8. Budsjettforslaget for 2011. 25.06.201431 BeskrivelseBudsjett 2011Faktisk 2010 Salgsinntekter Lion/Ullmax7 168 Renholdstjenester22 0004 288 Salg av andre varer168 000138 091 Annonseinntekter50 000 27 400 Sponsorinntekter600 000798 104 Dugnader100 00083 900 Kiosksalg165 000107 419 Gjensidige Håndballskole35 00031 893 Sponsorinntekter018 895 Medlemskontingent, ordinær71 06074 032 Treningsavgift287 250201 266 Lotteri NHF54 00086 300 Lotteri egne94 20066 469 Billettinntekter175 000151 363 Turneringer og arrangement15 000 Gaver030 000 Tilskudd fra det offentlige125 000158 457 Sum salgsinntekter1 961 5101 985 044 Annen driftsinntekt Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet38 533 Norsk Tipping (tidl. automatprovisjoner)60 00073 157 Bingoprovisjoner45 00041 031 Andre driftsrelaterte inntekter, avgiftsfri118 Sum annen salgsinntekt105 000152 839 Sum inntekter2 066 5102 137 883

32 8. Budsjettforslaget for 2011. 25.06.201432 Varekostnad Lion/Ullmax6 000 Kioskvarer 60 000 43 935 Varekost andre varer 80 000 65 363 Lotteri NHF 41 000 27 000 Lotteri egne 1 500 938 Kost ved reklameskilt, logoer o.l. Billettkostnader 2 000 2 150 Sum varekostnad184 500145 385 Lønnskostnad Sum lønnskostnader 445 213 546 490 Andre spiller- og pers.kostn. 40 500 95 308 Sum lønnskostnad485 713641 799 Avskrivning på transportmidler0 Sum av- og nedskrivninger 0 Annen driftskostnad Leie lokale 200 000 194 310 Fellesutgifter 12 500 13 505 Renovasjon, vann, avløp o.l. 1 500 1 479 Lys, varme 16 000 18 321 Renhold49 Leie transportmidler 10 000 52 092 Annen leiekostnad4 010 Sommerrock6 051 Inventar 2 500 9 631 Driftsmateriale/Utstyr 20 000 13 050 Rekvisita 7 500 9 445

33 8. Budsjettforslaget for 2011 25.06.201433 Tøy, sko o.l. 120 000 164 512 Mat, drikke og sosialt for lag og medlemmer 20 000 11 129 Rep. og vedlikeh. bygninger2 093 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 2 000 2 169 Regnskapshonorar 50 000 48 777 Dommere, sekretariat o.l. 100 000 75 255 Startkontingenter Serie/Cup/Turnering 125 000 154 495 Kontorrekvisita 7 000 7 517 Data/EDB-kostnad 7 500 7 330 Møte, kurs, oppdatering o.l. 20 000 30 339 Telefon 17 500 21 662 Porto 4 000 4 200 Drivstoff 1 500 9 422 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 341 500 274 903 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 60 000 108 392 Diettkostnad, oppgavepliktig 10 000 24 465 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 Reklamekostnad 75 000 156 085 Kontingent Gave Forsikringspremie 3 000 2 421 Styremøter Årsmøte Øredifferanser-2 Bank og kortgebyrer 3 500 3 297 Annen kostnad 2 500 3 055

34 8. Budsjettforslaget for 2011 25.06.201434 Straffe-, omberammingsgebyr NHF m.v. 2 000 1 000 Tap på fordringer 0 Endring i avsetning tap på fordringer 0 Sum annen driftskostnad1 242 0001 434 456 Driftsresultat154 297-83 757 Annen renteinntekt2 516 Annen rentekostnad7 5008 246 Sum finans-7 500-5 730 Resultat146 797-89 487

35 8. Fastsettelse av kontigent og treningsavgift 25.06.201435 Fastsettelse av kontingent og treningsavgift Medlemskontigent Styret foreslår at kontingent for sesongen 2011/2012 forblir uendret fra inneværende sesong; kr. 400 for ordinære medlemmer og kr. 600 for familiemedlemskap. Treningsavgift Styret finner det påkrevet å heve treningsavgiften for sesongen 2011/2012. Treningsavgiften har stått stille et par år, mens kostnadene øker. Styret foreslår følgende treningsavgift: Håndballskolenkr. 900,- J8/G8kr. 1.000,- J9/G9kr. 1.150,- J10/G10kr. 1.350,- J11/G11kr. 1.600,- J12/G12kr. 1.600,- J13/G13kr. 1.800,- J14/G14kr. 1.800,- J15/G15kr. 2.000,- J16/G16kr. 2.200,- J18/G18kr. 2.200,- Senior damerkr. 3.200,- I tillegg innføres det en dugnadsavgift for håndballskolen på kr. 500,-. Denne refunderes når en har deltatt på en dugnad pålagt håndballskolen. Denne vi i hovedsak bestå av Labb og Line turneringen.

36 9. Valg av styremedlemmer, valgkomitè m.v Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2011-01-21 Leder 2 år: Magnar Nilsen Nestleder 1 år: Morten Grønli Styremedlem1 år : Bård Banggren Styremedlem 2 år: Tone Hals Styremedlem 1 år. Gro Anita Haugmo Styremedlem 2 år: Roger Eggesvik Varamedlem 1 år: Paul J Bentsen Varamedlem 2 år: Frode Aastorp Med vennlig hilsen Valgkomiteen: Arnfinn Johansen(leder) Tine L Banggren Per Inge Johansen Magnus Banggren 25.06.201436

37 Takk Vil til slutt ønske det nye styret lykke til, og alle som er med på å gjøre HK Rygge til et godt sted å være for barn og unge 25.06.201437


Laste ned ppt "Årsmøte HK Rygge 2010 25.06.20141. Agenda årsmøtet HK Rygge 2010 1.Åpning av styrets leder Magnar Nilsen 2.Godkjenne de stemmeberettigede 3.Valg av ordstyrer,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google