Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utgangen av Egypt Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utgangen av Egypt Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utgangen av Egypt Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi.

2 Gud eller gudene  Nilen, frosk, lys (solguden Ra) osv representerte Egyptiske guder.  Er det viktigste at du tror eller hvem du tror på?  De egyptiske trollmennene kunne følge med en liten stund, men måtte gi opp, og plagene rammet dem også.  Hver gang sa Farao; nei!

3 Den endelige dom  Rammer, alle også Farao (gud)  Les 2 Mos 11:1,4,5 ”… og alle førstefødte i landet Egypt skal dø, …”  Inkluderte dette Israelittene?  Hadde de syndet mot Gud?  Hadde de dyrket avguder?  Alle i landet Egypt om de ikke fulgte Guds vei.  Gud er rettferdig og derfor dømmer Han synd. Men Han er også kjærlighet, og i nåde gav Han en måte å unngå straffen.

4 Dom og utfrielse  Hva gjør forskjellen?  Ta et lam  Les 2 Mos 12:1 og 3  Uten lyte, et hanndyr, …  Les v 5  Slakt det mellom de to aftenstunder (kl 3 til 6) – til rette tid  Les v 6  Så skal de ta blodet og stryke det på dørstolpene  Les v 7

5 Dom og utfrielse  Hold dere i huset til om morningen  Les v 22  Ikke bryt noen ben på det  Les v 46  Jeg vil gå forbi …  Les v 12 - 13  Da Gud kom med dom for å drepe de førstefødte, valgte han å gå forbi hvert hus hvor det var blod på dørstolpene.  Les v 28  Høre, forstå, tro og følge Guds frelsesplan. Vanskelig?

6 Dom og utfrielse  Alternative løsninger?  Hvorfor et av de beste lammene? Det skulle jo slaktes og etes…  Mal 1:6-8 ”Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? Ved å bære fram uren mat … Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det?”  Hebr 11:28 I tro holdt han (Moses) påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte.

7 Dom og utfrielse  V 29- 42 ”Så skjedde det …”  V 29-30 Oppfyllelsen var total – ingen unnslapp.  V 31-33 Farao ser sitt problem ”vi er dødsens alle sammen”.  V 34-36 Israelittene reiser og får med seg gaver fra sine naboer.  V 37-38 600.000 mann + kvinner og barn. Kanskje 2 mill Israelitter og en ”blandet folkemengde”,  V 40-42 Avslutningen på Egypt epoken for Israel. 430 år.

8 Minnes Første gang  3 Mos 23:4-8 Formalisering av festen i loven.  Legg merke til innledningsordet: Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster…  Påskefeiringen senere var først og fremst for å minne dem på at det var Herren som fridde dem ut fra slaveriet i Egypt. 5 Mos 16:1

9 I Ørkenen  I det andre året etter utgangen mens de ennå var i ørkenen, ble de bedt av Herren om å holde påske. 4 Mos 9:1- 14  ”Og de holdt påske i den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, mellom de to aftenstunder, i Sinai ørken. Nøyaktig som Herren hadde befalt Moses, slik gjorde Israels barn.” v5

10 Ved Jeriko  Josva 5:7-11 Det var tid for å dedikere seg til Herren for det som lå foran.  Josva omskar alle som var født i ørkenen og dermed ikke hadde paktstegnet. Så var de klar til å holde påske.  (uomskårne kunne de ikke feire påske i henhold til 2 Mos 12).

11 Kong Josias dager  2 Kong 23:1 ff ”Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av verken til høyre eller venstre.”  Fant igjen rullene med Herrens ord, og det førte til stor omvendelse til Herren og renselse fra avguden. Og så holdt de påske med stor glede.  Minne om at det kun ved å stole på Hans stedfortredende offer kan også vi finne sann glede og utfrielse.  V 22: ”En påske som denne var ikke blitt holdt fra den tid da dommerne dømte Israel, ikke i hele den tiden det hadde vært konger i Israel og Juda.”

12 Kong Hiskias dager  2 Krøn 30:12 ”også i Juda virket Guds hånd, så han gav dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingen hadde befalt etter Herrens ord.”  Herren kaller på dem  De gav respons på Hans ord  De ryddet ut det som hindret tilbedelsen  Så slaktet de påskelammet  Resultatet var glede i Herren v 26.  Hvorfor hadde det gått så lang tid?  Hvorfor ikke leve i dette Gudsforholdet daglig?

13 Etter fangenskapet i Babylon  Også i Esrea 6:19-22 leser vi at de hjemvendte fra Babylon holdt påske.  ”Så åt Israels barn påskelammet, både de som var kommet tilbake fra fangenskapet og alle de som hadde skilt seg fra urenheten hos landets folk og hadde gitt seg i lag med dem for å søke Herren, Israels Gud. …For Herren hadde gledet dem …” v21og 22

14 Vårt slaveri  Rom 6:23a For syndens lønn er døden  Joh 8:34: ”Jesus svarte dem: Sannelig, Sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd er syndens trell.”  2 Peter 2:19 b ”For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av.”

15 Fullbrakt  Joh 1:29 ”Se der Guds lam som bærer verdens synd!”  Jesus fridde oss fra et verre slaveri enn Egypt.  Jesus gav seg selv som påskelam (dommen går forbi) Joh 19:11 Pilatus har ingen makt over ham.  Joh 19:18 og 28-30 Det er fullbrakt!”

16 Utfridd  1 Pet 1:18-19 ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri … men med Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.”  Rom 6:23b Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Laste ned ppt "Utgangen av Egypt Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google