Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi.
Utgangen av Egypt Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi.

2 Gud eller gudene Nilen, frosk, lys (solguden Ra) osv representerte Egyptiske guder. Er det viktigste at du tror eller hvem du tror på? De egyptiske trollmennene kunne følge med en liten stund, men måtte gi opp, og plagene rammet dem også. Hver gang sa Farao; nei!

3 Den endelige dom Rammer, alle også Farao (gud)
Les 2 Mos 11:1,4,5 ”… og alle førstefødte i landet Egypt skal dø, …” Inkluderte dette Israelittene? Hadde de syndet mot Gud? Hadde de dyrket avguder? Alle i landet Egypt om de ikke fulgte Guds vei. Gud er rettferdig og derfor dømmer Han synd. Men Han er også kjærlighet, og i nåde gav Han en måte å unngå straffen.

4 Dom og utfrielse Hva gjør forskjellen? Ta et lam
Les 2 Mos 12:1 og 3 Uten lyte, et hanndyr, … Les v 5 Slakt det mellom de to aftenstunder (kl 3 til 6) – til rette tid Les v 6 Så skal de ta blodet og stryke det på dørstolpene Les v 7

5 Dom og utfrielse Hold dere i huset til om morningen
Les v 22 Ikke bryt noen ben på det Les v 46 Jeg vil gå forbi … Les v Da Gud kom med dom for å drepe de førstefødte, valgte han å gå forbi hvert hus hvor det var blod på dørstolpene. Les v 28 Høre, forstå, tro og følge Guds frelsesplan. Vanskelig?

6 Dom og utfrielse Alternative løsninger?
Hvorfor et av de beste lammene? Det skulle jo slaktes og etes… Mal 1:6-8 ”Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? Ved å bære fram uren mat … Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det?” Hebr 11:28 I tro holdt han (Moses) påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte.

7 Dom og utfrielse V 29- 42 ”Så skjedde det …”
V Oppfyllelsen var total – ingen unnslapp. V Farao ser sitt problem ”vi er dødsens alle sammen”. V Israelittene reiser og får med seg gaver fra sine naboer. V 37-38  mann + kvinner og barn. Kanskje 2 mill Israelitter og en ”blandet folkemengde”, V Avslutningen på Egypt epoken for Israel. 430 år.

8 Minnes Første gang 3 Mos 23:4-8 Formalisering av festen i loven.
Legg merke til innledningsordet: Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster… Påskefeiringen senere var først og fremst for å minne dem på at det var Herren som fridde dem ut fra slaveriet i Egypt. 5 Mos 16:1

9 I Ørkenen I det andre året etter utgangen mens de ennå var i ørkenen, ble de bedt av Herren om å holde påske. 4 Mos 9:1-14 ”Og de holdt påske i den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, mellom de to aftenstunder, i Sinai ørken. Nøyaktig som Herren hadde befalt Moses, slik gjorde Israels barn.” v5

10 Ved Jeriko Josva 5:7-11 Det var tid for å dedikere seg til Herren for det som lå foran. Josva omskar alle som var født i ørkenen og dermed ikke hadde paktstegnet. Så var de klar til å holde påske. (uomskårne kunne de ikke feire påske i henhold til 2 Mos 12).

11 Kong Josias dager 2 Kong 23:1 ff ”Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av verken til høyre eller venstre.” Fant igjen rullene med Herrens ord, og det førte til stor omvendelse til Herren og renselse fra avguden. Og så holdt de påske med stor glede. Minne om at det kun ved å stole på Hans stedfortredende offer kan også vi finne sann glede og utfrielse. V 22: ”En påske som denne var ikke blitt holdt fra den tid da dommerne dømte Israel, ikke i hele den tiden det hadde vært konger i Israel og Juda.”

12 Kong Hiskias dager 2 Krøn 30:12 ”også i Juda virket Guds hånd, så han gav dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingen hadde befalt etter Herrens ord.” Herren kaller på dem De gav respons på Hans ord De ryddet ut det som hindret tilbedelsen Så slaktet de påskelammet Resultatet var glede i Herren v 26. Hvorfor hadde det gått så lang tid? Hvorfor ikke leve i dette Gudsforholdet daglig?

13 Etter fangenskapet i Babylon
Også i Esrea 6:19-22 leser vi at de hjemvendte fra Babylon holdt påske. ”Så åt Israels barn påskelammet, både de som var kommet tilbake fra fangenskapet og alle de som hadde skilt seg fra urenheten hos landets folk og hadde gitt seg i lag med dem for å søke Herren, Israels Gud. …For Herren hadde gledet dem …” v21og 22

14 Vårt slaveri Rom 6:23a For syndens lønn er døden
Joh 8:34: ”Jesus svarte dem: Sannelig, Sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd er syndens trell.” 2 Peter 2:19 b ”For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av.”

15 Fullbrakt Joh 1:29 ”Se der Guds lam som bærer verdens synd!”
Jesus fridde oss fra et verre slaveri enn Egypt. Jesus gav seg selv som påskelam (dommen går forbi) Joh 19:11 Pilatus har ingen makt over ham. Joh 19:18 og Det er fullbrakt!”

16 Utfridd 1 Pet 1:18-19 ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri … men med Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.” Rom 6:23b Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Laste ned ppt "Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google