Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7 Felles kablingssystemer EF BF Kjeller 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjoner PABX Fra offentlig nett Figur 7.1 Felles kablingssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7 Felles kablingssystemer EF BF Kjeller 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjoner PABX Fra offentlig nett Figur 7.1 Felles kablingssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 7 Felles kablingssystemer EF BF Kjeller 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjoner PABX Fra offentlig nett Figur 7.1 Felles kablingssystem.

2 Felles standard Gir retningslinjer for funksjonskrav og infrastruktur i felleskablingssystemer. Gir retningslinjer for montasje og installasjon i felleskablingssystemer. For mer info klikk på INFO http://www.standard.no

3 Strukturen etter EN-50173 OF – områdefordeler BF – bygningsfordeler EF – etasjefordeler TP – mellomkobling TO - arbeidsuttak Mot offentlig nett

4 Nettstruktur i felles kablingssystemer BF EF TO TP OF Mulig kabelforbindelse Mulig transisjonspunkt Områdestamkabel Bygningsstamkabel Horisontalkabel Figur 7.2Blokkskjematisk struktur i et felles kablingssystem.

5 Struktur og kabellengder i felles kablingssystemer U G OF D U F BF C U E EF B 1500 m500 m90 m TP (mulig) Terminal- utstyr Område- stam- kabling Bygnings- stam- kabling Horisontal kablingArbeids- område- kabling Felles kablingssystem Figur 7.3Strukturen i et felles kablingssystem.

6 Kabellengder A + B + E< 10 m samlet lengde av arbeidsområdekabel, utstyrskabel og krysskoblingssnor (eller krysskoblingstråd) i systemet for den horisontale kablingen C og D< 20 m lengde av krysskoblingssnor (eller krysskoblingstråd) i BF eller OF F og G< 30 m lengde av utstyrskabler i BF eller OF

7 ISO-8 kontakt 1 5 4 1 2 3 6 7 8 23 4 5678 ISO-8 Hvit-blå Blå-hvit Hvit-orange Oransje-hvit Hvit-grønn Grønn-hvit Hvit-brun Brun-hvit 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b TELE DATA Figur 7.4Terminering og intern kabling i en ISO-8 kontakt.

8 Kabeltyper og koblingsmateriell Modularjack koblet som EIA/TIA 568A LexCom og AMP Modularjack koblet som EIA/TIA 568B LexCom, AT&T, IBM, AMP, Krone Ledernes fargekode Par 1: hvit/blå Par 2: hvit/oransje Par 3: hvit/grønn Par 4: hvit/brun PAR 2 PAR 3 3 1 4 2 1 4 Gjengiit med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

9 RJ45 Figur 7.5RJ-45 konnektor, 8 pinner.

10 Pinnebruk i ISO-8 kontakter og RJ45 KABEL:Par nr.23134 A/b-grenabababab UTTAK:Pinne nr.12345678 2-tråd telefon/anal. modem ba 4-tråd telefon/digit. modem a2b1a1b2 4-tråd digitale modemUIIU ISDNp3 UIIUp2 2/4-tråd callinga1b1a2b2 DataDDDD Strømforsyning/JORDJS a = a-grenp2 = strømforsyning fra NT b = b-grenp3 = strømforsyning til annet utstyr via NT I = innkommende signalJ = jord U = utgående signalS = spenning Tabell 7.1Pinnebruk i ISO-8 kontakter og RJ45.

11 Patchepanel Figur 7.6Patchepanel med krysskoplingssnorer (patche-snorer).

12 Montasjeregler for kategorikabler Montasjeregler angår: •maksimal trekkraft ved trekking av kabel •festing •minimum bøyediameter •maksimal tillatt avmantling av beskyttelseskappe •terminering •maksimum oppsplitting av par ved terminering Mer opplysninger om montasjeregler finner du her: Montasjeregler http://www.draka.com/

13 Kat5 kabel, termineringsregler Max 13 mm Terminering i knivkontakt Kat. 5 kabel Max 45 mm Figur 7.7Tillatte lengder for avmantling og oppsplitting av par.

14 Installasjon av kategorikabler Galt Riktig •Overhold kravet til Max. Trekkkraft (ikke mer enn 80 N for 24 AWG og 130 N for 22 AWG). Kontroller leverandørens anbefalinger. •Overhold kravet til Minimum bøyeradius (ikke mindre enn 8 x ytterdiameteren). •Ikke stram stripsen for hardt. Dette vil kunne medføre deformasjon av kabelen og redusert ytelse. •Pass på at kablene ikke blir vridd under eller etter installasjonen. Gjengiit med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

15 EN-50174 Enkle forholdsregler: •Minimumsavstand mellom kabler for informasjonsteknologi og fluoriserende lamper, neonlys og lamper med kvikksølvdamp (eller andre lamper med kraftig utladning) skal være 130mm. •Elektriske koblingsskap og koblingsskap for telekommunikasjonsteknologi bør helst plasseres i separate kabinetter. •Stativer med datakoblinger og elektrisk utstyr bør alltid holdes atskilt. •Kryssing med kabel skal alltid skje i rett vinkel. •Kabler for forskjellig anvendelse (f.eks. sterkstrøm og kabler for informasjonsteknologi) bør ikke være I samme bunt.

16 Kategori 6-kabler •Kategori 6a er den nye anbefalte standarden for kabling i bedriftsinterne nett og felles kablingssystemer. •Båndbredde 500 MHz.

17 Kabeltyper kat. 6 Kabelbetegnelser: –U/UTP uskjermet parkabel –U/FTP folieskjermet parkabel –SF/UTP flettet og folieskjermet parkabel –S-FTP parvis skjermet kabel (folie rundt hvert par og flettet skjerm rundt alle parene) –SF-FTP parvis skjermet kabel (folie rundt hvert par og flettet og folie skjerm rundt alle parene) FTP or S-FTP U/UTP U/FTP S/FTP

18 Terminering av kat. 6-kabel Retningslinjer for terminering: •Behold tvisting av parene helt opp til knivkontaktene og behold ytterkappen på så langt som mulig. •Om mulig, fest kabelen i strekkavlasteren før terminering. Da ligger kabelen mer stabilt. •Ved bruk av skjermet kabel, behold skjermen på hvert par helt opp til knivkontaktene. •1 meter i trekkeenden av kabelen kuttes bort (parene kan bli deformert under trekking). Gjengitt med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

19 Fiberoptiske kabler i felles kablingssystemer •Benyttes i hovedsak i stamkablingen. •Konvertering fiber/parkabel gjøres ved EF. •Mest utbredt med multimodus fiber 62,5/125. •Etter hvert også vanlig med singel modus fiber 9/125.

20 Dokumentasjon og merking Krav til dokumentasjonen er at den skal: •inneholde all informasjon som er nødvendig for å holde oversikt i anlegget •alltid være ajourført ved endringer i anlegget •være lett tilgjengelig og lett å finne frem i, særlig ved feilsituasjoner •være lett å oppdatere ved endringer og ombygging av anlegget •benytte skjemasymboler og terminologi etter norske normer Info om et egnet PC-program for prosjektering og oppdatering av felles kablingssystem, finner du her: TELEMATOR http://www.mxdata.no

21 Samsvarserklæring Når et felles kablingssystem er ferdig utbygget, skal det før overlevering fylles ut en samsvarserklæring som dokumenterer at anlegget er i følge vedtatte standarder og forskrifter. Post- og teletilsynet har utarbeidet et skjema for en slik samsvarserklæring. Klikk på denne linken: Samsvarserklæring http://www.npt.no

22 Måling og feilsøking •NS-EN-50173 gir retningslinjer for prøving av kablingen i kablingssystemet for parkabler og fiberoptiske kabler. Kabling Mer om anbefalinger og kvaliteter i felles kablingssystemer i bedriftsinterne nett finner du på denne linken: http://www.elko.no


Laste ned ppt "7 Felles kablingssystemer EF BF Kjeller 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjoner PABX Fra offentlig nett Figur 7.1 Felles kablingssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google