Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tro – en kilde til livsmot?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tro – en kilde til livsmot?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tro – en kilde til livsmot?
Tro – en kilde til livsmot? Anna Dalaker – Prest ved HDS

2 Disposisjon: Erfaringer i tilknytning til arbeidet med kurset ”Tro – en kilde til livsmot? Tro – en kilde til livsmot med utgangspunkt i religionspsykologen Kenneth I. Pargaments teori om religiøs coping

3 Bakgrunn for utviklingen av kurset (1):
Bakgrunn for utviklingen av kurset (1): Erfaringsmessig fundament: Finnes det noen arena der tro og livserfaring kan brytes mot hverandre? Kirken: Torborg Aalen Leenderts : ”Når glassflaten brister. Om brytninger mellom livet og troen” : Få slike arenaer i kirken trosfortellingen i fokus Helsevesenet: Pasientorganisasjoner / LMS – kurs: livsfortellingen i fokus Ideal om livssynsnøytralitet

4 Bakgrunn for utviklingen av kurset (2):
Bakgrunn for utviklingen av kurset (2): Teoretisk fundament: Religionspsykologen Kenneth I. Pargament teori om religiøs coping Coping: A search for significance in times of stress ”The Psychology of Religion and Coping” – 1997 ”Spiritually Intergrated Psychotherapy” – 2007 Religiøsitet, spiritualitet, tro – både påvirker og påvirkes i copingprosessen Religiøsitet, spiritualitet, tro – en del av løsningen men også gjøre en vanskelig situasjon verre

5 Målsetting for kurset:
Målsetting for kurset: Skape en arena der tro og livserfaring kan brytes mot hverandre, en arena der menneske kan komme med både livsfortellingene og trosfortellingene når livet ikke blir slik en har drømt om Legge til rette for positiv religiøs mestring

6 Pilotprosjektet: Første kurs: mai 2005
Pilotprosjektet: Første kurs: mai 2005 Samarbeid mellom LMS og prestetjenesten på SUS + Stavanger bispedømmekontor Sted: lærings og mestringssenteret (LMS) ved Stavanger universitetssykehus (SUS) LMS – ideologi: Fagkunnskap og brukerkunnskap likestilles Alle kurs skal evalueres

7 Kursdeltakerne Flest kvinner Over halvparten under 50 år
Kursdeltakerne Flest kvinner Over halvparten under 50 år Har i hovedsak hatt somatiske lidelser og lettere psykiske lidelser Anbefaler kurset for andre

8 Kursdeltakernes forventinger til kurset:
Kursdeltakernes forventinger til kurset: Å få noen verktøy og arbeide ut fra Mulighet for refleksjon og bevisstgjøring av min tro, mine gudsbilder, mine spørsmål omkring dette Møte likesinnede – med troen i fokus Få nye innfallsvinkler – nye perspektiver Påfyll av livsmot Å komme videre i egen prosess Å få noen innspill på hvordan troen igjen kan bli en ressurs Å møte andre som strever med det samme

9 Kursdeltakernes forventinger til kurset:
Kursdeltakernes forventinger til kurset: Lære mer om mestring Lære om Bibelens ”omtale” av sykdom, lidelse og mestring Ingen klare forventinger – forberedte meg på alt og ingenting Fryktet enkle og bastante svar, løsninger Redd for utsagn som ”rart at du ikke er blitt helbredet” el Håpet på å treffe modne reflekterte og ærlige mennesker Håpet å treffe andre som virkelig sliter Har slitt mye psykisk det siste året, håpet på at jeg kanskje kunne få litt mer lyst til å leve

10 Tema for undervisning:
Tema for undervisning: Kap. 1: Tro – en kilde til livsmot? Kap 2: Livet er blitt forandret Kap. 3 I det høye og hellige bor jeg og hos den som er er nedbøyd i ånden Kap. 4 Jeg skal veve meg nye klær – når tiden er inne Kap. 5: Bønnene vi puster Kap 6: Den som har håp, kan leve med begrensinger

11 Erfaringsutveksling:
Erfaringsutveksling: For deltakerne er dette en viktig del av kurset Det er så bra dette kurset. Det er så bra å møte noen som forstår hva jeg snakker om, uten å måtte forklare så mye. Fikk gjennom undervisningen ”input” som satte i gang tankeprosesser, og gjennom samtalene etterpå opplevelse av ikke å være alene – mulighet til å kjenne seg igjen i andres erfaring Brukerrepresentantene spiller en viktig rolle i denne sammenheng

12 Hvilepuls: Meditativ liturgisk samling
Hvilepuls: Meditativ liturgisk samling Bønn – den mest brukte religiøse mestringsstrategi Tro som empowerment Integrert, men frivillig del av kursopplegget

13 Sagt til meg: ”Troen reddet meg da jeg ble syk, samtidig var det alle spørsmålene knyttet til troen som var det verste. Jeg forbannet troen, at det skulle være så vanskelig. Den evige runddansen rundt ”hvorfor – spørsmålene”; hvorfor meg - Gud, hva er meningen, er dette Guds vilje, og hvis det ikke er Guds vilje, hvorfor tillater Gud at jeg skal ha det så vondt?”

14 Hva menes med tro? Tro som læresystemer og dogmer
Hva menes med tro? Tro som læresystemer og dogmer Tro som etikk og livsførsel Tro som åndelige opplevelser Tro som ritualer Tro som relasjon – å forankre livet i Den treenige Gud, vår Skaper, Befrier og Livgiver.

15 Tro – en kilde til livsmot?
Tro – en kilde til livsmot? Trosinnhold – ikke likegyldig hva vi tror Gudsbilder – bevisste og ubevisste Forventninger til livet – ”fordi du fortjener det”

16 Opplevelse av gudsfravær:
Opplevelse av gudsfravær: Sjelens mørke natt / mørket / ørkenen Religionspsykologer – trosutvikling i voksen alder er ofte knyttet sammen med livskriser Pargament viser til sammenhengen mellom ”Spiritual loss” og ”Spiritual growth”

17 Mestring (coping): Transaksjonell prosess – et møte mellom en person og en situasjon som utvikler seg over tid og gjensidig påvirker hverandre Individuell prosess: ulike mennesker tolker og håndterer samme situasjon ulikt

18 Religiøs mestring (coping):
Religiøs mestring (coping): Sammenheng – livets skjørhet og religiøs mestring Møtet med egne begrensninger trigger religiøse mestringsressurser Religiøse mestringsressurser utvikles gjennom religiøst engasjement Mønster for positiv og negativ religiøs mestring

19 Religiøs mestringsstil:
Religiøs mestringsstil: Self – Directing: en forankrer kontrollen i tilværelsen i seg selv Deferring: en overlater hele kontrollen til Gud Collaborative: en søker et partnerskap med Gud med tanke på kontroll i tilværelsen

20 Opplevelse av Gud som støttende partner:
Opplevelse av Gud som støttende partner: Hjelp til å gjøre endringer situasjonen krever Guds omsorg i hverdagen – noe som er større enn dem selv Gudsrelasjonen gir hjelp til å fastholde egen verdighet En trygg gudsrelasjon innebærer også paradokser, spørsmål og kamp Mye trøst i utsagnet: ”Det er lov å være sint på Gud”

21 Aksept av situasjonen:
Aksept av situasjonen: Erica Schuchardt: Aksept av situasjonen er sentral med tanke på sosial integrering eller sosial isolasjon Aggresjon et steg på veien til aksept Mine informanter: Aksept: forutsetning for et godt liv Aksept er noe aktivt – ikke passiv resignasjon


Laste ned ppt "Tro – en kilde til livsmot?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google