Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppearbeid til bolk D for emnet Digital forvaltning (DRI)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppearbeid til bolk D for emnet Digital forvaltning (DRI)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppearbeid til bolk D for emnet Digital forvaltning (DRI)
Frist for levering av skriftlig rapport fastsettes av gruppelærer, og er senest 5. november 2003

2 Oppgave Rettsregler kan uttrykkes som datamaskinprogrammer og dermed gjøre det mulig å automatisere enkeltvedtak. Drøft/redegjør for følgende spørsmål og gi minst ett virkelig eller konstruert eksempel til hvert spørsmål: Hva er et ”enkeltvedtak”? Hva må til (i hovedtrekk) for å kunne automatisere en rettslig beslutning? Hva mener gruppen er de viktigste fordelene med å automatisere enkeltvedtak i offentlig forvaltning? Hva mener gruppen er de viktigste ulempene med å automatisere enkeltvedtak i offentlig forvaltning? I diskusjonen er det en fordel om dere knytter an til materiale fra tidligere bolker i emnet Digital forvaltning.

3 Tips til løsning av oppgaven og anbefalt framgangsmåte
For å løse denne oppgaven er det nødvendig å ha lest Schartum (2002). Oppgaven er en typisk ”drøft”-oppgave, og krever mye tid til diskusjon i gruppen. Prøv å identifiser de ulike argumentene først, så kan de utdypes etter hvert! Én student i hver gruppe (som ikke tidligere har skrevet rapport) skal skrive samlet rapport som skal leveres til gruppelærer innen en frist som gruppelærer fastsetter. Rapporten bør eventuelt inneholde en kort redegjørelse for problemer med å besvare spørsmålene. Gruppelærer gjennomgår rapporten og leverer til fagansvarlig (Dag WS). Rapportene fra arbeidet i alle gruppene blir gjennomgått i plenum torsdag den 6. november kl – i Mehls rom (456). Vær der! LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Gruppearbeid til bolk D for emnet Digital forvaltning (DRI)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google