Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

kurs i Powerpoint.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "kurs i Powerpoint."— Utskrift av presentasjonen:

1 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 1

2 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 2 Velkommen til kurs i Powerpoint

3 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 3 1.Formatere verktøymeny 2.Lage og endre standardmaler 3.Sette inn sidetall, logo, initialer, kurs-/foredag/prosjekt-navn, bruke topp og buntekst. 4.Lære om grafiske objekter, forskjell på raster og vektor 5.Koble objekter 6.Sette inn og animere tekst og grafikk, behandle objekter. 7.Animere overganger mellom slides 8.Tilpasse fremvisning og lage forskjellige visningsrutiner 9.Skrive notater til slides 10.Lage egen presentasjon, lage ”ta-med-fil”. 11.Utskriftsfinesser Det vi skal gå gjennom er :

4 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 4 Øvelse 1 Formatere verktøymeny Alle Microsoft programmene har samme oppbygging. Verktøymenyen inneholder mange ikoner, men det finnes en mengde funksjoner som er mer skjult og vanskelige å finne. Da er det fint at man kan formatere verktøymenyen slik man ønsker, og legge inn ikoner for de funksjonene du bruker mest.

5 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 5 Verktøymeny Formatere verktøymeny, klikk : Vis – Verktøylinjer – Tilpass… Fra Tilpass kan du ”trekke” nye verktøy opp til menyen.

6 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 6 Grafiske presentasjoner i Microsoft Powerpoint I denne presentasjonen er brukt en del av de muligheter som finnes i programmet. I denne presentasjonen er brukt en del av de muligheter som finnes i programmet.

7 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 7 Med Powerpoint kan du lage mange fine effekter til din presentasjon. Som å sette inn grafikk: Bruke en funksjon for å sette inn avsnitt : Slik at dette kommer først, Klikker du kommer neste, Men du kan og lage din presentasjon slik at den kjøres automatisk. Da stiller du inn på sekundet hvor lang hver enkelt sekvens i presentasjonen skal være.

8 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 8 Øvelse 2 – formatere mal 1.Åpne fila du har på disketten 2.Velg ”Lagre som”. Og velg ”utformingsmal” 3.Gå ut av programmet og start på nytt.

9 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 9 Øvelse 2 - MALER En mal er baksiden for alle slides i en presentasjon. Der ligger : LOGOLOGO bedriftsnavnbedriftsnavn Side tallSide tall NavnNavn datodato HandlingsknapperHandlingsknapper Den 29.09.201605.05.2001 OJK Lysark nr: 9 Gildeskål kommune Velg ”Fil” og ”Ny”, malen du lagret i sted er nå kommet på plass.

10 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 10 Maler kan lages og endres slik du vil ha den. Når du starter med ny mal kommer du rett i bilde for å lage presentasjon, men: For å gå til hovedmal, klikk : 1. 1.Vis 2. 2.Maler 3. 3.lysbilde mal 4. 4.Du kan nå gjøre endringer i malen. Tilbake til normal visning klikk : 1. 1.Vis 2. 2.Normal Formatering av visningsmal - 1

11 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 11 Handlingsknapper i skjermbilde Det er mulig å legge inn knapper som har en hyperkobling. Brukes også for å kunne få knapper til å bla fram og tilbake. Disse finnes under ”Autofigurer”. I denne presentasjonen er slike lagt inn. Handlingsknapper kan legges både i MAL og i det enkelte bilde. Formatering av visningsmal - 2 Handlingsknapper Logo I malen kan du legge inn Logo eller andre ting som skal være med i ALLE bildene i presentasjonen. Vær og klar over at det i malen ligger autofelt som ikke bør slettes. Dette er Datofelt, Bunntekst, og Tallområde(viser sidetall).

12 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 12 Formatere lysbildebakside Formatering av visningsmal - 3

13 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 13 Bruk av topp-/bunntekst Klikk Vis - Topp - Bunntekst I dette menyvalget får du adgang til de formateringene som er i hovedmalen 1. 1.Sette inn, sidetall / slidesnr 2. 2.Legge inn bunntekst 3. 3.Sette Datofelt I dette valget kan man:

14 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 14 For å sette inn flere slides finnes flere måter : 1. 1.Klikk ”Sett inn” – ”Nytt lysbilde” 2. 2.Trykk ”Ctrl – M” 3. 3.Lage trykknapp i verktøymeny som du kan klikke på. 4. 4.Legg opp til 6 – 8 slides som du så kan fylle med tekst, grafikk, diagram, tabeller osv. Utvide med flere slides

15 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 15 Et Objekt kan være : En tekstboks slik som dette En tekstboks slik som dette Et grafisk bilde i vektorformat Et grafisk bilde i vektorformat Et grafisk bilde i rasterformat Et grafisk bilde i rasterformat Et excel regneark Et excel regneark Et annet objekt fra annet program Et annet objekt fra annet program Et diagram eller annen grafisk fremstilling. Et diagram eller annen grafisk fremstilling.

16 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 16 Når du har satt inn et grafisk objekt kan du endre størrelse ved å ”trekke” ut/inn størrelsen med musa. Klikk på objektet til du ser de små markørene, ”grip tak i” markørene med musa og trekk ut/inn. For å finne grafiske bilder, gå til : 1.”Sett inn” 2.”Bilde” 3.”Utklipp” 4.Det er også mange figurer under ”Autofigurer” se nede til venstre

17 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 17 Et grafisk bilde i rasterformat går dårlig å forstørre Rastergrafikk Rastergrafikk er satt sammen av en mengde punkter, og gir store filer Hvert enkelt punkt har all informasjon om farge, sted osv. En mengde punkter er nødvendig for å lage en ”S” kurve, resultat : fila blir DIGER!

18 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 18 Et grafisk bilde med vektorer går fint å forstørre Vektor grafikk er satt sammen av mange objekter som legges oppå hverandre. Filene blir små. Hvert objekt har ”knekkpunkter” eller vektorer som bestemmer formen, farge osv på objektet. Kun 4 vektorer er nødvendig for å tegne en ”S” kurve. Vektor grafikk

19 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 19 Sette inn en tekstboks, velg fra meny. Klikk : I tekstboks kan du skrive inn tekst Hver gang du trykker ”Enter” får du nytt avsnitt Avsnitt kan punktmerkesAvsnitt kan punktmerkes I.Eller nummereres både i siffer II.Og i f.eks romertall. Velg ”Format” – ”Punktmerking og nummerering Teksboks kan også bruke et bilde som bakgrunnTeksboks kan også bruke et bilde som bakgrunn Dobbeltklikk på tekstboks for å formatere, eller velg ”Format” – ”Tekstboks”Dobbeltklikk på tekstboks for å formatere, eller velg ”Format” – ”Tekstboks”

20 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 20 Powerpoint har enkle tegnemuligheter 1.Streker 2.Piler 3.Bokser 4.Ovaler og sirkler 5.Forskjellige muligheter i ”Autofigurer”. 6.Alle de grafiske objektene er i vektorformat og kan formateres med hensyn til bakgrunn og ramme

21 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 21 Når objekter skal samhandle i en animasjon må de kobles til grupper. For å koble i grupper holde nede ”shift” og klikk med musa på hvert enkelt objekt du skal gruppere. For å gruppere klikk for ”Tegne” og ”Grupper”. Dette er en gruppe med Et vektorbilde, Og en tekstboks. Objekter ligger over/under hverandre. For å endre rekkefølgen: Høyreklikk objektet, og velg ”Rekkefølge”.

22 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 22 Som i de andre MsOffice programmene kan du også i Powerpoint Sette inn mange forskjellige ting. D E T G Å R F I N T Å S R I V E L O D D R E T T Tekst kan ha forskjellige farger, bakgrunner og rammer. Du kan også tone ned objekter etter animasjon

23 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 23 Diagrammer setter du like lett inn i powerpoint som du gjør i word Diagrammene kan også animeres. Diagram programmet er det samme som du kjenner fra Word. Det lar seg også gjøre å kopiere over diagram fra Excel over til PowerPoint

24 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 24 Sett inn Excel regneark 1.Sett inn trykknapp for ”excel regneark” i verktøymenyen først Sette inn vanlig tekst tabell. 1.Velg fra verktøymenyen Tabeller kan velges på 2 måter. Som tekst tabell, og som Excel regneark En tabell kan ikke grupperes. Den må først konverteres over til PowerPoint - figur detteErEn vanligteksttabell Gjelder begge : trekk bare ut for de cellene du trenger

25 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 25 Lage animasjoner 1 1.Skriv først inn all tekst du skal ha med på slide 2.Sett også inn all grafikk du ønsker å ha med. 3.Er det objekter som skal vises / animeres samtidig, må de kobles sammen i en gruppe. 4.Koble i gruppe: Hold nede ”shift” klikk på de objektene som skal kobles sammen.Hold nede ”shift” klikk på de objektene som skal kobles sammen. Sett musepeker utenfor objektene, og høyreklikk. Velg deretter å koble sammen.Sett musepeker utenfor objektene, og høyreklikk. Velg deretter å koble sammen. Eller hold nede ”Shift” og gå til ”Tegne” – ”Grupper”Eller hold nede ”Shift” og gå til ”Tegne” – ”Grupper”

26 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 26 Lage animasjoner 2 Her kan du stille inn hvordan både tekst og grafikk skal animeres Velg 1.Visning 2.Egendefinert

27 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 27 Velge overgang mellom slides For å velge hvordan overgangen mellom hver slide skal bli. Klikk på ”visning” og ”overgang”. Nå kan du stille inn overgangen mellom hver slide

28 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 28 Det er viktig å ha notater til alle dine slides. Dette kan du skrive inn i rammen nede i skjermbildet ditt. Notatene er selve foredraget ditt, og kommer fram når du tar utskrift. Klikk ”View” og notatmal. Og du kommer til dette skjermbilde Her kan du se hvordan notatene dine vil bli i utskrift. SKRIVE INN NOTATER

29 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 29 1.Lage kopier av fila, og slette de overflødige slides (ANBEFALES!). 2.Det er og mulig å lage flere visningsrutiner inne i powerpoint. Klikk for : 1.Lysbildefremvisning 2.Tilpassede fremvisninger Tilpassede fremvisninger Av og til kan det være gunstig å kunne vise bare et utplukk av dine slides. Da har du to (2) muligheter : Av og til kan det være gunstig å kunne vise bare et utplukk av dine slides. Da har du to (2) muligheter :

30 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 30 UTSKRIFT Legg merke til at utskriftmenyen har nye muligheter.Legg merke til at utskriftmenyen har nye muligheter. Du kan skrive ut til visning på overhead.Du kan skrive ut til visning på overhead. Du kan også skrive ut dine notater til hver enkelt slide.Du kan også skrive ut dine notater til hver enkelt slide. Eller du kan skrive ut med inntil 6 slides på hvert ark!.Eller du kan skrive ut med inntil 6 slides på hvert ark!. Og flere muligheter!Og flere muligheter!

31 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 31 Mulighetene i powerpoint er mange. Her er nå vist noen, og før du skal ha med deg ei fil til visning ved et foredrag, husk å lag 2 ekstra slide. Den første sliden bør bare være en START, og ikke inneholde momenter du skal bruke i foredraget. Den siste sliden vil jo være ”goodbye slide” og er den du avrunder ditt foredrag med. Lage en presentasjonsfil, noen tips. For å lage ei fil du kan ta med på diskett, så velg ”Save as” Og lagre fila som ei powerpoint SHOW fil. Som heter : Xxxxx.pps

32 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 32 For å lage en powerpoint fremvisning 1. 1.Klikk for ”Fil” 2. 2.Klikk for ”Lagre som” 3. 3.Klikk for ”Lagre i” velg hvor du vil lagre 4. 4.Klikk for ”Filtype”, velg ”Powerpoint fremvisning” 5. 5.Skriv inn filnavn 6. 6.Lagre Lage ei fil du kan ta med på diskett når du skal holde foredrag.

33 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 33 Word FIL Powerpoint MAL Powerpoint FREMVISNING Powerpoint FIL Når du skal starte et foredrag, ha filen med på diskett og klikk for ”Min datamaskin” - ”3.5 – tomers disket. (A)” Legg merke til at filene har forskjellige IKONER Fila med presentasjonen har et spesielt IKON

34 PowerPoint kurs Den 29.09.2016OJKLysark nr: 34 Slutt


Laste ned ppt "kurs i Powerpoint."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google