Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Fair Play Klubb 2013 Kva har klubben oppnådd innan Fair Play?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Fair Play Klubb 2013 Kva har klubben oppnådd innan Fair Play?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status Fair Play Klubb 2013 Kva har klubben oppnådd innan Fair Play?

2 Fair Play arbeid klubb 2013 Namn på klubb: __Vik IL _____________________ MålMåloppnåingKommentarar Fair Play nedfelt i planverk i klubben? FairPlay er inkludert i sportsplan vår 2013 Sendt til alle trenarar / oppmenn, lagt på ny nettside i september Vidareutvikle i samband med kvalitetsklubbprosjektet Fair Play ansvarleg i klubb? (ev.kven?) Ja, Anne Jorunn Fjærestad Har klubben ein aktiv inkluderingspolitikk? Ja, alle som vil får vere med på fotball Har klubben tilbod til både jenter og gutar? Ja, så langt som mogeleg.Manglar senior damelag Vi prøve å samarbeide med naboklubbar for å gje jenter eit senior tilbod.

3 Fair Play arbeid klubb 2013 Namn på klubb: __Vik IL _____________________ MålMåloppnåingKommentarar Er kampvertrolle implementert? Ja. Alle lag har fått 2 kampvert vestar kvar. Retningslinjer er laga. Sal av kaffi på alle heimekampar. Motstandar får tilbod om kaffi Vi forsett å vidareutvikle kampvertrolla.

4 Fair Play arbeid klubb 2013 MålMåloppnåingKommentarar Er haldningskontraktar utdelt og i bruk? JaVidereutvikle i 2014 Har klubben eit aktivt forhold til foreldrevettreglar? Foreldrevett reglar gjennomgått på foreldremøte Dersom det kjem uheldige situasjonar, tek vi fram reglane Har de eigne Fair Play møter eller som tema i ulike fora? Ja, er tema på foreldremøte, spelarmøte, trenarforum, styremøte Vidareførast i 2014 Fair Play skilt/flagg på stadion? Ja, på grasbana. Kunstgrasbana har foreldrevett reglar Kunstgrasbana oppgraderast i 2014 Brukast Fair Play klubbdommarvester? Ja, delvis.Har kjøpt inn dommardrakter til dommarar

5 Fair Play arbeid klubb 2013 MålMåloppnåingKommentarar Er Fair Play helsing implementert? Ja Er Fair Play kapteinsbind i bruk? Ja. Det er delt ut til alle lag, men kan vere ulikt i bruk. Følgje tettar opp i 2014 Andre Fair Play tiltak de har gjennomført? -Arrangement -Møter -Nettside/facebook -Skilting, logobruk -Utdelingar -m.m Har Fairplay som tema på møte med trenarar og oppmenn, spelarmøte, foreldremøte og styremøter i klubben Skilt på grasbana. FairPlay pris per lag FairPlay på nettside FairPlay på fotballturnering skule FairPlay turnering hausten for klubben Grendacup i romjula Utdelt FairPlay lue til alle trenarar og oppmenn Skilt på kunstgrasbane når innbytarbuer er klare Nyleg fått oppdatert nettside og Facebook. Vi vil nytte dette meir aktivt framover. Legg ut status på Facebook etc.

6 Fair Play arbeid klubb 2013 MålMåloppnåingKommentarar Vegen vidare innan Fair Play? Arbeide for å forankre FairPlay verdiar i klubben gjennom kvalitetsklubb prosjektet FairPlay på anlegg og klubbklede


Laste ned ppt "Status Fair Play Klubb 2013 Kva har klubben oppnådd innan Fair Play?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google