Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø 25.november 2008

2 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Det meste er sagt i bibliotekloven §1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

3 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Den frie låneretten – hva er det? Bibl.loven §1: "Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Bibl.loven §3: "Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering…” Bibl.loven §4: "Kommunen fastsetter reglement.."

4 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hva med fagbibliotekene? Ikke omfattet av Bibliotekloven De fleste fagbibliotekene er åpne for allmennheten, og alle deltar i fjernlånsamarbeidet. Fagbibliotekene tar betalt for kopier som er bestilt fra andre bibliotek, og noen tar også betalt for lån fra utlandet

5 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Litt statistikk…

6 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum …og litt til:

7 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum...og enda litt mer: Nærmere dokumenter, i all hovedsak bøker, ble lånt mellom de ulike bibliotekene i 2007 Depotbiblioteket er den enheten som låner ut mest, nærmere , hvorav ca er til folke- og skolebibliotekene Fylkesbibliotekene sto for ca 50% prosent av fjernlånene innen et fylke

8 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samarbeid i dag Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren, revidert i 2002 Jevn økning fra Nasjonalbiblioteket Fylkesbibliotekene dekker ca 50% av fjernlånene innen et fylke/en region

9 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samarbeid fremover Revisjon og forenkling av retningslinjene Overordnet prinsipp må være ”kortreiste” dokumenter Sikre tilgang til landets samlede bibliotekressurser for alle som bor i landet

10 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Reservasjon Unntak gjøres for pensumlitteratur i fagbibliotekene Materiale som av hensyn til alder og beskaffenhet ikke bør sendes (men de er vel heller ikke til hjemlån) Materiale med veldig kort lånetid

11 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum …men Boka koster 349 kr i innkjøp, veier 2,7 kg! Filmen koster 99,50 kr og veier 100 g

12 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Biblioteksøk.no, Norgeslån osv … skal presenteres senere i dag Brukerinitierte lån genererer mer bestillinger Tall fra bibliotek.dk viser:

13 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Erfaringer fra Herning, Danmark De ser økningen som en markedsføring av bibliotekene!

14 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Transportordninger En forutsetning for et sømløst og effektivt fjernlån er et kostnadseffektivt transportsystem I dag finnes egne budtjenester, Norsk Bibliotektransport, og Biblioteksentralen AL kommer med et tilbud i nærmeste fremtid

15 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling mener det bør etableres en statlig tilskuddsordning, i hvert fall i en periode, for å sikre at alle kan delta i det sømløse nettverket Avventer den kommende stortingsmelding om bibliotek

16 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Konklusjon Overordnet prinsipp om å gjøre felles ressurser tilgjengelig for alle som bor i landet Sømløse tjenester vil øke etterspørselen = mer fjernlån og mer transport Viktig å se på fjernlån som ressursdeling


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google