Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø 25.november 2008

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Det meste er sagt i bibliotekloven §1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Den frie låneretten – hva er det? Bibl.loven §1: "Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Bibl.loven §3: "Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering…” Bibl.loven §4: "Kommunen fastsetter reglement.."

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hva med fagbibliotekene? Ikke omfattet av Bibliotekloven De fleste fagbibliotekene er åpne for allmennheten, og alle deltar i fjernlånsamarbeidet. Fagbibliotekene tar betalt for kopier som er bestilt fra andre bibliotek, og noen tar også betalt for lån fra utlandet

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Litt statistikk…

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum …og litt til:

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum...og enda litt mer: Nærmere 900 000 dokumenter, i all hovedsak bøker, ble lånt mellom de ulike bibliotekene i 2007 Depotbiblioteket er den enheten som låner ut mest, nærmere 100 000, hvorav ca 35 000 er til folke- og skolebibliotekene Fylkesbibliotekene sto for ca 50% prosent av fjernlånene innen et fylke

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samarbeid i dag Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren, revidert i 2002 Jevn økning fra Nasjonalbiblioteket Fylkesbibliotekene dekker ca 50% av fjernlånene innen et fylke/en region

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samarbeid fremover Revisjon og forenkling av retningslinjene Overordnet prinsipp må være ”kortreiste” dokumenter Sikre tilgang til landets samlede bibliotekressurser for alle som bor i landet

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Reservasjon Unntak gjøres for pensumlitteratur i fagbibliotekene Materiale som av hensyn til alder og beskaffenhet ikke bør sendes (men de er vel heller ikke til hjemlån) Materiale med veldig kort lånetid

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum …men Boka koster 349 kr i innkjøp, veier 2,7 kg! Filmen koster 99,50 kr og veier 100 g

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Biblioteksøk.no, Norgeslån osv … skal presenteres senere i dag Brukerinitierte lån genererer mer bestillinger Tall fra bibliotek.dk viser:

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Erfaringer fra Herning, Danmark De ser økningen som en markedsføring av bibliotekene!

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Transportordninger En forutsetning for et sømløst og effektivt fjernlån er et kostnadseffektivt transportsystem I dag finnes egne budtjenester, Norsk Bibliotektransport, og Biblioteksentralen AL kommer med et tilbud i nærmeste fremtid

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling mener det bør etableres en statlig tilskuddsordning, i hvert fall i en periode, for å sikre at alle kan delta i det sømløse nettverket Avventer den kommende stortingsmelding om bibliotek

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Konklusjon Overordnet prinsipp om å gjøre felles ressurser tilgjengelig for alle som bor i landet Sømløse tjenester vil øke etterspørselen = mer fjernlån og mer transport Viktig å se på fjernlån som ressursdeling


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lånesamarbeid = ressursdeling Nina Karlstrøm Seniorrådgiver ABM-utvikling Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google