Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusforebyggende arbeid i et læringsmiljøperspektiv Presentasjon 2. sept. 2015 i Trondheim SHoT 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusforebyggende arbeid i et læringsmiljøperspektiv Presentasjon 2. sept. 2015 i Trondheim SHoT 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusforebyggende arbeid i et læringsmiljøperspektiv Presentasjon 2. sept. 2015 i Trondheim SHoT 2014

2 Fakta om SHoT 2014 Kartlegger studenters helse, trivsel og mestring Oppfølging av SHoT 2010 Norges største undersøkelse Gjelder heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap Omfatter 10 samskipnadsområder og 31 læresteder 47514 spurte, 13663 svar (29%) Datainnsamlingen ble gjennomført på internett fra 24. februar til 27. mars 2014 Studielivet er referanserammen for svarene

3 Hovedfunn De aller fleste studenter har det bra! 7 av 10 studenter opplever å ha god eller svært god fysisk helse 3 av 10 opplever å være i en økonomisk sårbar situasjon Flere studenter strever med å håndtere krav og forventninger i studiesituasjonen 1 av 5 opplever alvorlige psykiske symptomplager Andelen studenter med risikofylt og skadelig alkoholinntak er urovekkende høyt

4 Alkohol AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) brukt i SHoT Andelen med risikofylt alkoholkonsum er fortsatt høy, men redusert fra 45 % til 40 % fra 2010 3 % drikker på en måte som er direkte skadelig (som i 2010) 7 % av studentene er totalavholdende, 27 % drikker månedlig eller sjeldnere 14 % drikker 2 – 3 ganger pr uke Store variasjoner mellom, og internt på, lærestedene Sosialisering inn i et høyt alkoholkonsum ved studiestart, spesielt knyttet til fadderukene Andelen studenter som drikker flere ganger i uken øker med alder og studieansienitet. Menn er overrepresentert både når det gjelder risikofylt og skadelig drikking Et høyt og skadelig konsum ser ut til å ha større konsekvenser for kvinner enn for menn

5 Videre ser vi at Andelen daglige røykere er lav og synkende, fra 5 % i 2010 til 3 % i 2014. Andelen som snuser daglig er stabil på 18 %. 25 % av studentene har prøvd narkotika 5 % har brukt hasj / marihuana minst 5 ganger i løpet av siste halvår Andre illegale stoffer er svært lite utbredt 4,2 % av studentene svarer bekreftende på å ha brukt midler enten for å øke energinivået eller for å roe ned før eksamen

6 Sammenhenger og kryssproblematikk SHoT viser sammenheng mellom høyt og skadelig alkoholkonsum og Alvorlige psykiske symptomplager Mindre grad av personlighetsmessig stabilitet Dårlig livskvalitet Lav studiemestring Stryk Eksamensangst Redsel for muntlige fremlegg / ta ordet Ingen sammenheng mellom høyt og skadelig alkoholkonsum og ensomhet

7 Holdning til alkoholbruk – et sammensatt bilde Mange synes det drikkes for mye, samtidig tilsynelatende stor toleranse for høyt konsum 6 av 10 studenter er litt eller helt enige i at det drikkes for mye 6 av 10 mener det burde være flere alkoholfrie studenttilbud 1 av 5 har latt være å delta på arrangementer fordi det drikkes alkohol I risikogruppen har 20 % av kvinnene og 20 % av mennene forsøkt å redusere alkoholbruken i løpet av siste år I gruppen med skadelig konsum har 59 % av kvinnene og 45 % av mennene forsøkt å redusere alkoholbruken Studenter i risikogruppen har i liten grad søkt hjelp hos helsevesenet I gruppen med skadelig alkoholbruk har 14 % av kvinnene og 6 % av mennene søkt hjelp

8 Rusforebyggende arbeid i et læringsmiljøperspektiv Forebygging handler om å begrense risikofaktorer og øke beskyttelsesfaktorer Opplevelse av tilhørighet og et inkluderende læringsmiljø viser seg svært viktig for trivsel og mestring av studiene Resultatene fra SHoT 14 viser at drikkekulturen i studiemiljøene både kan representere et uheldig drikkepress og virke direkte ekskluderende Studenters alkoholvaner og konsum kan ikke ses isolert - de påvirker, og påvirkes av, studielivet og læringsmiljøet totalt sett Viktig å bruke kunnskapen vi har om studenter og alkohol i utviklingen av et stadig tryggere og mer inkluderende læringsmiljø

9 Hvordan kan vi sammen forebygge? Bygge felles kunnskap, erfaringer og engasjement Utvikle gode nettverk for samarbeid og kontakt på tvers Ha flere innfallsvinkler til arbeidet (både tilbudsreduserende og etterspørselsreduserende) Tydeliggjøre og bruke ressursene som finnes Tenke både universelt og individuelt Legge til rette for gode møteplasser og inkluderende miljøer - både i et fysisk, organisatorisk / pedagogisk og psykososialt perspektiv Jobbe med språk og ‘innpakning’ - utfordre og bidra til bevissthet uten å moralisere (anerkjenne at alkoholen også har en positiv funksjon) Løpende felles fokus og tålmodighet!


Laste ned ppt "Rusforebyggende arbeid i et læringsmiljøperspektiv Presentasjon 2. sept. 2015 i Trondheim SHoT 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google