Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015

2 Lyst til læring for alle Skolens visjon 24.09.2016 s. 2

3 Strukturen på VG2 Samlet klasse i fagene norsk, historie, kroppsøving - 8 timer Gruppefag i 2. fremmedspråk og matematikk - 7 (9) timer Gruppefag i programfag - 15 timer (ST2F 5 timer) ST2F samlet i fagene norsk, samfunnsfag, geografi, historie og kroppsøving - 13 t/uke. I tillegg programfag design og arkitektur, visuelle kunstfag - 10 t/uke 24.09.2016 s. 3

4 24.09.2016 s. 4 Noen områder skolen arbeider med Elevundersøkelsen Elevtjenesten Tett på Rus og rusforebygging Psykiatrisk sykepleier Elevråd og klassens time Solidaritetsaksjonen, støtte til en barnehage i Ecuador

5 Bedre læring - noen satsinger i fagarbeidet Selvstendige og engasjerte elever Faglig fokus og god kommunikasjon Studieteknikk Tettere oppfølging, i samarbeid med elevtjenesten Studiekafe og støttetiltak i matematikk, naturfag og språkfag Norsk VG1-VG2 Forsøk med en karakter (se hjemmeside) Eksternt samarbeid og ekskursjoner Vurdering 24.09.2016 s. 5

6 iskole og it’s learning iSkole er et administrasjonsverktøy som sikrer foreldrene innsyn i elevens fravær og alminnelige vandel på skolen Halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer kommer opp på iskole Skoleadministrativt formål NB: Foreldre mister innsyn når elevene fyller 18 år…. ITSL gir info. til eleven om fag og arbeidet med fag Sikrer tilbakemelding og veiledning på utførte arbeid gjennom hele året Fagpedagogisk formål

7 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Lekser og annet selvstendig arbeid Det forventes at elever på videregående skole prioriterer utdannelse framfor deltidsjobb På ITSL og via avtaler i klasserommet Kan gjøres i skoletiden – på studiekafe og i fritimer Viktig å finne en god balanse mellom skole og fritid Planlegge skolearbeidet Om å belønne seg selv

8 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Elevene går uten lærer Vi arbeider hardt for å sette inn vikarer, men ikke alltid mulig Elevene får beskjed på itsl. om hva de skal jobbe med i økter der lærer er forhindret fra å møte på arbeid. Det forventes at elevene sjekker itsl. Avdelingsleder møter elevene, registrerer tilstedeværelse og setter i gang arbeid

9 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Fravær Om kjøreopplæring og fravær Skolen gir ikke permisjon til ferie Skolen fraråder sterkt å planlegge fravær i perioden november – desember og mai – juni pga. heldagsprøver, eksamen og andre prøver som er viktige for elevenes vurderingsgrunnlag Elevens ansvar å gjøre seg vurderbar

10 Merk Kar 1 og/eller IV i ett eller flere fag har konsekvenser for skoleplass/inntak i Vg2/Vg3 Nye regler fra neste skoleår: 10% fravær kan føre til ikke vurdert i fag Om fravær og gjennomføring 24.09.2016 s. 10

11 Kontakt skole - hjem Skolens hjemmeside gir viktig informasjon om skolens regler og rutiner, www.bodin.vgs.nowww.bodin.vgs.no Milepælmelding legges ut på iSkole to ganger i året. Skolen oppfordrer foresatte til å holde seg orientert Generelt om motivasjon på VG2

12 Lyst til læring Gjensidige forventninger mellom oss: Faglig fokus og god kommunikasjon Læringsmiljø Forebygge og hindre mobbing Selvstendige og engasjerte elever Støtte fra foresatte og medelever Forvente at elevene ønsker og vil satse på skolearbeidet Forvente at elevene tar ansvar for skolearbeidet og bidrar til et positivt læringsmiljø

13 Spørsmål og andre henvendelser Kontaktlærer Faglærer Avdelingsledere Katrine Kalvig Bjarklind Einarsdòttir

14 Elevtjenesten Yrkes- og utdanningsrådgiver: Knut Cato Dalaker og Kari Haugstad Sosialpedagogisk rådgiver: Tommy Strøm Helsesøster: Malin Solbakken, Wenche P. Enge Psykiatrisk sykepleier: Børre Lekang Oppfølgingstjenesten: Ronny A. Olsen PPT (ped.psyk. tjeneste): Kjell Rune Pettersen, Oddny Gjerstad Miljøtjenesten: Anne Hansen 15.09.09 s. 14

15 Skolerute og viktige frister første halvår Fredag 30.okt: Frist for å slutte uten å miste retten til skoleplass Fredag 20.nov: Elevfri Fred 18.des: Halvårsvurderinger legges ut på iskole Første halvår avsluttes til lunsj Mand 4.jan. 2016: Andre halvår starter

16 Møter med kontaktlærere ST2A: Knut H Strand (og Caroline Torrissen), rom 3085 ST2B: Caroline Danzinger og Nils Megård, rom 3092 ST2C: Jan Oscar Bodøgaard og Roberto Diaz, rom 3031 ST2D: Grete Høgset (og Nina Vigdal), rom 3029 ST1E: Anders Kure og Anne Marthe Limstrand, rom 3329


Laste ned ppt "24.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google