Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale variable Hvis vi trenger å ta vare på en verdi, inne i en metode kan vi definere en lokal variabel: int amount = 0; vi må fortelle hvilken type.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale variable Hvis vi trenger å ta vare på en verdi, inne i en metode kan vi definere en lokal variabel: int amount = 0; vi må fortelle hvilken type."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale variable Hvis vi trenger å ta vare på en verdi, inne i en metode kan vi definere en lokal variabel: int amount = 0; vi må fortelle hvilken type verdi variabelen kan inneholde, og gi variabelen et navn vi kan gi den en startverdi, men vi må ikke ( = uttrykk kan utelates) Even Åby Larsen (even.larsen@uia.no) IS-102 Klassedefinisjoner1

2 Variable vi har nå sett tre forskjellige kategorier av variable som har forskjellig levetid og gyldighet(sområde) variabeltypelevetid (lifetime)gyldighet (scope) brukes til attributtså lenge objektet finnes objektetå lagre egenskaper som tilhører objektet parameterlå lenge metodekallet varer metodenå overføre verdier til en metode lokal variabelmetodekallmetodenå huske mellom- resultater i en metode Even Åby Larsen (even.larsen@uia.no) IS-102 Klassedefinisjoner2

3 NavnGiving navn (identifiers) i Java består av bokstaver og tall. Første tegn må være en bokstav. Java skiller mellom store og små bokstaver: Filnavn, FilNavn og filnavn er tre forskjellige navn Even Åby Larsen (even.larsen@uia.no) IS-102 Klassedefinisjoner3

4 NavnGiving - konvensjoner For å gjøre det lettere å lese og forstå kode følger alle java-programmerere disse retningslinjene: I navn som består av flere ord brukes alltid stor forbokstav i alle ord unntatt det første I klassenavn brukes stor forbokstav i første ord: String, TicketMachine I variabel- og metodenavn brukes liten forbokstav i første ord: wall, moveVertical(), changeColor(), amountToRefund Navnene bør beskrive det de representerer Klasser representerer begreper og bør ha substantiver som navn Metoder representerer handlinger og bør ha verb som navn attributter (og parametere) representerer egenskaper, og bør ha substantiver som beskriver egenskapen som navn lokal variable kan ha kortere navn Even Åby Larsen (even.larsen@uia.no) IS-102 Klassedefinisjoner4

5 if-setninger if-setninger brukes til å velg mellom alternativer: if (betingelse) { then-gren } else { else-gren } betingelse er et uttrykk som gir en boolean-verdi (true, false) som resultat then-gren er en eller flere setninger som utføres hvis betingelse gir verdien true else-en er setning(er) som utføres hvis betingelse gir verdien false Even Åby Larsen (even.larsen@uia.no) IS-102 Klassedefinisjoner5

6 Utskrift til skjerm Vi kan få utskrifter til skjerm slik: System.out.println(uttrykk); System.out.println(); Den første formen skriver ut verdien av uttrykket, etterfulgt av et linjeskift Den andre formen skriver ut et linjeskift Even Åby Larsen (even.larsen@uia.no) IS-102 Klassedefinisjoner6


Laste ned ppt "Lokale variable Hvis vi trenger å ta vare på en verdi, inne i en metode kan vi definere en lokal variabel: int amount = 0; vi må fortelle hvilken type."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google