Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab (forts) Rune Sætre / Anders Christensen {satre,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab (forts) Rune Sætre / Anders Christensen {satre,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab (forts) Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no

2 2 2 Quiz: kahoot.it Hvordan ligger du an etter at kapittel 1-3 er gjennomgått? – Quiz nåQuiz – (user: tdt4105, password?, Remove «upgrade-browser/»)

3 3 3 Husk fra forrige gang Variabler –Navn på noe vi vil huske –Verdien lagres i datamaskinene minne –Bokstav først, så bokstaver, tall og understrekings-tegnet Tilordning av verdi –a = 5v = [1 2 3 4 5] m = [1 2 3; 3 4 5; 6 7 8] –Hakeparenteser på Mac: [ = alt+8, ] = alt+9 Datatyper –double (flyttall), int8 (heltall), string (tekst), … –double er default, holder oss til det inntil videre Datastrukturer –Enkeltverdier, vektorer (lister), matriser (rader x kolonner) Operatorer –+, -, *, /, ^ (opphøy)

4 4 4 I dag (Avslutt kap 1-3) Bruk av innebygde funksjoner Enkel plotting Skrive programmer (Matlab-script) Innputt og utputt Egne funksjoner

5 5 5 Innebygde funksjoner Kvadratrot, sqrt(x) Tilfeldig tall, rand(x) Sinus, sin(radianer) Stolpediagram –bar(sqrt(V)) Plotting –plot(V, sqrt(V))

6 6 6 Resultat

7 7 7 Matlab hjelp Kommandoen help gir en kort forklaring på kommandoer og funksjoner –Eks: help sin Kommandoen doc åpner online- manualen Octaves HTML-manual –http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter

8 8 8 Script Kjedelig å skrive alle kommandoer (på nytt, hver gang) Lagrer sekvenser av kommandoer i fil –.m –Ren tekst (NB! Ikke Word) –Kjører alle kommandoer på en gang (en etter en) –Kjør scriptet: Skriv filnavnet i kommandovinduet (NB! Ofte mappe-relaterte problemer med å finne filen) Fra den innebygde editoren Innputt – = input(’Ledetekst’) –Skriver ledetekst, venter på bruker-innputt, tilordner denne til variabel

9 9 9 Areal av sirkel % Dette er en kommentar % Beregner omkrets og areal av en sirkel Radius = input('Oppgi radius: '); Omkrets = 2*pi*Radius Areal = pi*Radius^2 Kode i sirkelscript_forste.m

10 10 Output (disp og fprintf) Semikolon etter uttrykk hindrer output disp( ) er enklest, skriver ut verdien til uttrykk uten formatering –disp(4*5) skriver ut 20 fprintf – formatert utskrift –fprintf(‘ ’, liste av verdier) –%d plassholder for heltall –%f plassholder for flyttall (med komma og desimaler) –%c plassholder for ett tegn (‘a’ etc.) –%s plassholder for tekststreng (‘NTNU’ ol.) –\n spesialtegn for linjeskift –fprintf('KommuneNr %4d: %s\n', 1601, 'Trondheim')

11 11 Sirkelscript_andre.m %8.2f betyr: –Feltbredde = 8 –Antall desimaler = 2 –Det kommer et flyttall

12 12 Enkel generering av lister Liste = [startverdi:inkrement:sluttverdi] –A = [1:1:10] - liste med verdiene 1..10 –B = [1:0.5:3] – liste med 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 Det er ikke nødvendig med [] –A = 1:1:10 Kan lage matriser på samme måten –M = [1:5; 6:10; 11:15; 16:20; 21:25]

13 13 Indeksering av matriseelementer NB! Kolon (:) refererer til en hel rad eller kolonne.

14 14 I dag: Gjør ferdig kapittel 1-3 Script: Flere eksempler Rente-regning Plotte cos- og sin- funksjoner BMI Telle terning-verdier?

15 15 Renteregning.m Gjennomgås på tavla Se koden i renteregning.m

16 16 Renteregning (forts) Prøv help bar for å se hvordan plottet kan skreddersys. Legg merke til at Saldo blir en vektor med (AntallTerminer + 1) elementer.

17 17 Plotte sinus og cosinus Plotting av sinus (rødt) og cosinus (blått) Området som plottes bestemmes indirekte av de x- og y- verdiene som angis Mer informasjon om plot i: –help plot –doc plot for Matlab Koden blir lagt ut i sincos_plott.m

18 18 Plottescript % Plotter sin og cos x = [0:0.1:2*pi]; % liste 0, 0.1, 0.2,..., 2*pi plot(x, sin(x), 'r') grid on; % rutenett på hold on; % plotter kurvene oppå hverandre plot(x, cos(x), 'b') xlabel('x'); % merker x-aksen ylabel('sin/cos'); % merker y-aksen title('Trigonometric functions'); % Overskrift

19 19 Resultat

20 20 BMI Body Mass Index (BMI) –Vekt i kilo / (høyde i m) 2 Spør bruker om: –Høyde –Vekt Beregner BMI Se kode i BMI_forste.m

21 21 BMI versjon 2 Genererer BMI for et intervall rundt vekten brukeren oppgir Kode i BMI_andre.m

22 22 Resultat

23 23 Funksjoner Innebygde vs. Egne Eksempler

24 24 Innebygde funksjoner Kaller funksjonen –Kjører funksjonen uten å kjenne koden –Inn-parametere (fra ingen til mange slike) Resultat ut, bruker dette videre Eks: lottoTall = randi(34,1,7) –Tre parametere Største heltall som kan trekkes Antall rader Antall kolonner

25 25 Sort boks tenking Trenger bare å vite: Hva funksjonen gjør Hvordan funksjonen tar innputt Hvordan funksjonen returnerer resultat Kan ignorere realiseringen (implementasjonen) Ingen sideeffekter

26 26 Egne funksjoner function = ( ) = end Lagres i filen funksjonsnavn.m Kalles som innebygde funksjoner ( ) Lokale variable Ukjent utenfor funksjonen

27 27 Sirkelareal

28 28 Sirkelomkrets

29 29 Bruk av egne funksjoner Som innebygde funksjoner


Laste ned ppt "1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab (forts) Rune Sætre / Anders Christensen {satre,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google