Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filer Finne minste Finne Største Beregne gjennomsnitt Variabler Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filer Finne minste Finne Største Beregne gjennomsnitt Variabler Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Filer Finne minste Finne Største Beregne gjennomsnitt Variabler Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell

2 Eksempel : Tellinger av biler Antall biler som passerer en tellestasjon på en time telles. Det er 52 tellestasjoner og for hver stasjon skrives antallet på filen: antallBiler.txt Du skal: –Finne minste antall telt –Finne største antall telt –Beregne gjennomsnittlig antall biler for alle stasjonene

3 Dim antallBilerPrStasjon As Integer Dim sr As IO.StreamReader sr = IO.File.OpenText(“antallBiler.txt”) Do While (sr.peek() <> -1) antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine Loop MsgBox(“Minste Verdi er: “ ) Legg inn kode for å finne minste

4 Dim antallBilerPrStasjon As Integer Dim minste As Integer Dim sr As IO.StreamReader minste = 1000 ‘tall som er større enn det største i filen sr = IO.File.OpenText(“antallBiler.txt”) Do While (sr.peek() <> -1) antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine If antallBilerPrStasjon < minste Then minste = antallBilerPrStasjon Loop MsgBox(“Minste Verdi er: “ & minste) Kode for å finne minste

5 Oppgave: Finne største Modifiser koden foran slik at den finner største verdi

6 Beregne gjennomsnitt Formel: –Gjennomsnittlig antall biler per stasjon = Sum av biler for alle stasjoner dividert på antall stasjoner –gjennomsnitt = sum / antallStasjoner

7 Dim antallBilerPrStasjon As Integer Dim sr As IO.StreamReader sr = IO.File.OpenText(“antallBiler.txt”) Do While (sr.peek() <> -1) antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine Loop MsgBox(“Gjennomsnitt er: “ ) Legg inn kode for å beregne gjennomsnitt

8 Dim antallBilerPrStasjon, sum, antallStasjoner As Integer Dim gjennomsnitt As Double Dim sr As IO.StreamReader sr = IO.File.OpenText(“antallBiler.txt”) Do While (sr.peek() <> -1) antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine sum = sum + antallBilerPrStasjon antallStasjoner = antallStasjoner + 1 Loop gjennomsnitt = sum / antallStasjoner MsgBox(“Gjennomsnitt er: “ & gjennomsnitt) Kode for å beregne gjennomsnitt

9 Variabler Vi har sett på følgende typer variabler. –Dim ord As String –Dim antall As Integer –Dim gjennomsnitt As Double –Dim finnes As Boolean Dersom vi har mye data må vi ha mange variabler å lagre dem i –F.eks. En variabel or hvert land i en valutakalkulator eller en variabel for hver student i en klasse

10 Tabell - Array En Array er en samling variabler av samme type. En Array gjør det enklere for oss å holde rede på mye data i et program

11 Eksemplet med bruk av tabell Vi gjorde tre ting: –Finne minste antall telt –Finne største antall telt –Beregne gjennomsnittlig antall biler for alle stasjonene Les først tellingene inn i en tabell, og gjør de samme beregningene

12 Dim antallBilerPrStasjon, minste As Integer Dim sr As IO.StreamReader Dim tabellMedTellinger(52) As Integer Dim nr As Integer sr = IO.File.OpenText("c:\antallBiler.txt") Do While (sr.peek() <> -1) tabellMedTellinger(nr) = sr.ReadLine lstTellinger.Items.Add(tabellMedTellinger(nr)) nr = nr + 1 Loop sr.Close() Lese fra fil til tabell

13 For... Next loops (side 277) Prøv: For i = 1 To 51 lstTall.Items.Add(i & “ “ & i ^ 2) Next

14 Dim i As Integer = 0 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) Next MsgBox(“Minste Verdi er: “ ) Legg inn kode for å finne minste i en tabell

15 Dim i As Integer = 0 Dim minste as Integer = 1000 For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) End If Next MsgBox(“Minste Verdi er: “ & minste) Finne Minste i en tabell

16 Dim i As Integer = 0 Dim minste as Integer = 1000 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 Dim nummerTilMinste As Integer For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) nummerTilMinste = i End If Next MsgBox(“Minste Verdi er: “ & minste & “ Nummer: ” & NummerTilMinste) Kode som finner på hvilken plass i tabellen minste tall er

17 Les fra fil til tabell i Form Load, bruk verdiene i btnFinnMinste_Click() Public Class frmTabellTest Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ’plass til 52 Private Sub frmTabellTest _Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim sr As IO.StreamReader Dim nr As Integer sr = IO.File.OpenText("c:\antallBiler.txt") Do While (sr.peek() <> -1) tabellMedTellinger(nr) = sr.ReadLine lstTellinger.Items.Add(tabellMedTellinger(nr)) nr = nr + 1 Loop sr.Close() End Sub Private Sub btnFinnMinste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFinnMinste.Click Dim i As Integer = 0 Dim minste As Integer = 1000 For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) End If Next MsgBox("Minste Verdi er: " & minste) End Sub End Class

18 La VB finne tabellstørrelse Metoden GetUpperBound() gir størrelsen på tabellen. Kan brukes ved gjennomgang av tabell: str = tabellMedTellinger.GetUpperBound(0) For i = 0 To str If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) End If Next

19 Endre tabellstørrelse mens programmet kjører Format: ReDim arrayName(m) –m er antall nye elemener med same type som tabellen Kan da deklarere en array uten å angi str. Dim tabellMedTellinger() As Integer Str angis senere når den er kjent ReDim tabellMedTellinger(antElement) Skriv om eksemplet til å bruke ReDim –Merk: Må ha to gjennomganger av filen i Form_Load

20 Dim i As Integer = 0 Dim minste as Integer = 1000 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 Dim nummerTilMinste As Integer For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) nummerTilMinste = i End If Next MsgBox(“Minste Verdi er: “ & minste & “ Nummer: ” & NummerTilMinste) Modifiser koden som finner plassen til minste slik at den finner plassen til største tall

21 Skriv kode som finner på hvilken plass i tabellen største tall er? Dim i As Integer = 0 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) > storste) Then storste = tabellMedTellinger(i) nummerTilStorste = i End If Next MsgBox(“Storste verdi er: “ & storste & “ Nummer: ” & NummerTilStorste)

22 Skriv kode som finner på hvilken plass i tabellen største tall er? Dim i As Integer = 0 Dim storste as Integer = -1 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 Dim nummerTilStorste As Integer For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) > storste) Then storste = tabellMedTellinger(i) nummerTilStorste = i End If Next MsgBox(“Storste verdi er: “ & storste & “ Nummer: ” & NummerTilStorste)

23 Oppgave: Beregne gjennomsnitt Modifiser koden foran slik at den beregner gjennomsnitt

24 Frekvenstabell for bokstaver (side 315) Dim index As Integer Dim setning, bokstav As String Dim bokstavTeller(25) As Integer setning = (TextBox1.Text).ToUpper For letterNum As Integer = 1 To setning.Length bokstav = setning.Substring(letterNum - 1, 1) If (bokstav >= "A") And (bokstav <= "Z") Then index = Asc(bokstav) - 65 bokstavTeller(index) += 1 End If Next lstTellinger.Items.Clear() For i As Integer = 1 To 25 bokstav = Chr(i + 65) If bokstavTeller(i) > 0 Then lstTellinger.Items.Add(bokstav & " " & bokstavTeller(i)) End If Next End Sub

25 Problemer med Æ, Ø og Å Dim index As Integer Dim setning, bokstav As String Dim bokstavTeller(25) As Integer setning = (TextBox1.Text).ToUpper MsgBox("Æ: " & Asc("Æ")) MsgBox("Ø: " & Asc("Ø")) MsgBox("Å: " & Asc("Å")) For letterNum As Integer = 1 To setning.Length bokstav = setning.Substring(letterNum - 1, 1) If (bokstav >= "A") And (bokstav <= "Z") Then index = Asc(bokstav) - 65 bokstavTeller(index) += 1 End If Next lstTellinger.Items.Clear() For i As Integer = 1 To 25 bokstav = Chr(i + 65) If bokstavTeller(i) > 0 Then lstTellinger.Items.Add(bokstav & " " & bokstavTeller(i)) End If Next End Sub

26 Frekvenstabell Lag en frekvenstabell som viser hvor mange tellinger det er i intervallene: –Mindre enn 5 tellinger –Mellom 5 og 10 tellinger –Mellom 10 og 15 tellinger –Mellom 15 og 20 tellinger –Over 20 tellinger

27 Prinsipp for kode Dim FrekvensTabell(5) As Integer If (tabellMedTellinger(i) < 5) Then FrekvensTabell(1) = FrekvensTabell(1) + 1 ElseIf (tabellMedTellinger(i) >= 5) or (tabellMedTellinger(i) < 10) Then FrekvensTabell(2) = FrekvensTabell(2) + 1 ’osv for alle intervallene End If

28

29 Eksempel: stasjonsnavn og tellinger 5 tellestasjoner teller antall biler som passerer på en time På filen stasjon-og-antallBiler.txt er det lagret stasjonsnavn og tellinger for hver stasjon Du skal: –beregne gjennomsnittlig antall biler for alle stasjonene –finne minste antall tellinger på en stasjon hvilken stasjon det er. –finne største antall tellinger på en stasjon hvilken stasjon det er. –Lage en frekvenstabell som viser hvor mange...

30 stasjon-og-antallBiler.txt Kleive 13 Nordbyen 45 Bjørset 12 Kvam 34 Fuglset 89 Sentrum 96

31 Dim sr As IO.StreamReader sr = IO.File.OpenText(“stasjon-og-antallBiler.txt”) Do While (sr.peek() <> -1) stasjon = sr.ReadLine antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine sum = sum + antallBilerPrStasjon antallStasjoner = antallStasjoner + 1 Loop gjennomsnitt = sum / antallStasjoner

32 finne minste og største antall besøk på en uke og hvilke uker dette var. Dessuten skal du lage en frekvenstabell som viser hvor mange uker det var

33 Finne minste Dim minste As Integer = 1000 sr = IO.File.OpenText("c:\stasjon-og-antallBiler.txt") Do While sr.Peek() <> -1 stasjon = sr.ReadLine antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine If antallBilerPrStasjon < minste Then minste = antallBilerPrStasjon End If Loop sr.Close() MsgBox(”Minste verdi er: ” & minste)


Laste ned ppt "Filer Finne minste Finne Største Beregne gjennomsnitt Variabler Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google