Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 LIFEPAK 20 Slå av og på apparatet med den grønne knappen. Brukes kun i manuelt modus, valg av joul. Brukes ved manuell defibrillering, elkonvertering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 LIFEPAK 20 Slå av og på apparatet med den grønne knappen. Brukes kun i manuelt modus, valg av joul. Brukes ved manuell defibrillering, elkonvertering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 LIFEPAK 20 Slå av og på apparatet med den grønne knappen. Brukes kun i manuelt modus, valg av joul. Brukes ved manuell defibrillering, elkonvertering og ved ekstern pacing dersom pasienten får en ventrikkelflimmer Når apparatet har ladet opp for defibrillering, trykker man på sjokke knappen for å gi sjokk. Grønn lysdiode lyser når apparatet er koblet til strømnettet og lades. Rød service lampe lyser i et kort øyeblikk når man slå på apparatet, når lampen ikke lyser vet man at apparatet er OK. Om lampen lyser skal apparatet inn på service. Brukes kun i halvautomatisk modus, trykk kun på knappen når du vet at pasienten er bevisstløs (ikke tegn på sirkulasjon) og ikke puster. Trykk på avlednings knappen for å bytte avledning. Trykk på knappen eller vri på hjulet til ønsket avledning vises på skjermen. Trykk på størrelse knappen for å endre størrelsen på komplekset. Trykk på knappen eller vri på hjulet til ønsket størrelsen vises på skjermen. PÅ ENERGI VALG LADE ANALYSE AVL.. AMPL.

2 2 Brukes for å stille inn alarmgrensene, aktivere VF/VT alarm og stille alarm Brukes for å skrive inn pasient data, endre innstillingene for ekstern pacing, dato/tid, alarmvolum, arkiv, skriv ut og brukertest. For å registrere medikamenter fra egen liste (Huset) For å fjerne en meny fra skjermen og for å komme tilbake til utgangspunktet. Brukes ved EL konvertering. (manuelt modus) En trekant markør legger seg på QRS – komplekset. Den grønne lysdioden blinker når synken er aktivert. Brukes ved ekstern pacing. Den er forhånds programmert til en frekvens på 60 og strøm på 0mA. Trykk på knappen og en grønn lysdiode tennes. Koble pasienten til defibrillerings og EKG elektroder. Når strømmen gis begynner den grønne lysdioden å blinke. Kontroller at du får en trekant markør på QRS - komplekset ved pasientens egen rytme. Brukes ved ekstern pacing. Man kan velge frekvens mellom 40-170. Ved bruk av pilene eller hjulet kan man stille inn ønsket frekvens. Brukes ved ekstern pacing. Man kan velge strømstyrke mellom 0-200 mA. Når STRØMMEN blir aktivert vises en pacerspik foran QRS- komplekset, vri opp strømstyrken til disse spikene låser seg i QRS- komplekset = capture Brukes for å se pasientens egen rytme. Den reduserer innstilt frekvens med 25% når knappen holdes inne samtidig som den skriver ut. Apparatet går tilbake til innstilte verdier når knappen slippes. ALARM ALTERNATIV HENDELSE SYNK PACER FREKV STRØM PAUSE

3 3 HJULET (VELGER) Et hjul man kan vri med og mot solen og trykke inn, hjulet kan brukes i alle menyer. Hjulet brukes også til deaktivering av oppladet energi. Har man deaktivert oppladet energi må man lade opp på nytt for å gi sjokk. En oppsummering av alt som er registrert i hendelsesforløpet. I konfig. menyen kan man velge kort, medium eller lang utskrift. Ses noe på skjermen som man ønsker å skriv ut. Trykk på skriv ut for å starte utskriften og trykk for å avslutte utskriften. På denne funksjonen er det innlagt 8 sek forsinkelse. HENDELSE- RESUME SKRIV UT


Laste ned ppt "1 LIFEPAK 20 Slå av og på apparatet med den grønne knappen. Brukes kun i manuelt modus, valg av joul. Brukes ved manuell defibrillering, elkonvertering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google