Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Tilpasning av regelverk for sykepenger/foreldrepenger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Tilpasning av regelverk for sykepenger/foreldrepenger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Tilpasning av regelverk for sykepenger/foreldrepenger til A-meldingen Sara Bruvoll, Arne Buhs og Kristian Heyerdahl 22.10.2015

2 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Nytt tema / skilleark Hvem er vi? Sara Bruvoll, avdelingsdirektør, ASD Kristian Heyerdahl, seniorrådgiver, NAV Arne Buhs, spesialrådgiver, ASD

3 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Agenda Hva er viktig Regelverksutvikling som del av et IT-prosjekt – Start arbeidet tidlig – Etabler tverrfaglig team – Utforsk mulighetsrommet – Avstem mot virkeligheten – Koordiner iverksetting av nytt system og nytt regelverk Erfaringer fra et konkret prosjekt

4 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Agenda Bakgrunn Organisering Gjennomføring Erfaringer Innhold

5 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Sykepenger og foreldrepenger Sykepenger-arbeidsufør Ett år – 100% sykepenger – siste 4 ukers inntekt danner grunnlaget Legen sykmelder – NAV bestemmer Arbeidsgiver melder fra til NAV og følger opp sykefraværet i starten Foreldrepenger-omsorg for barnet Samme grunnlag som sykepenger 49 uker 100% eller 59 uker med 80% Deling mellom mor og far Arbeidsgiver melder fra til NAV om permisjon, beregning etc

6 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Målsetting Forenkle og effektivisere for Arbeidsgivere Brukere Leger og andre samhandlere på helse NAV Kvalitetsheving

7 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Moderniseringsprogrammet Moderniseringsprogrammet i NAV Prosjekt 2 og 3 modernisere bla. foreldrepenger og sykepenger – Automatisere saksbehandling – Gevinster digitalisering Ny A-melding Samarbeid Skatt, SSB og NAV – Månedlig rapportering av inntektsopplysninger – Gevinst for arbeidsgivere – Gevinst for virksomhetene

8 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Organisering Tverrfaglig team – Regelverksansvarlig (departementet) – IKT-styring (departementet) – Kunnskapsstaben (direktoratet) – Fagansvarlige avdelinger (direktoratet) – Prosjektorganisasjonen IKT (direktoratet)

9 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Gjennomføring Utforske det digitale mulighetsrommet Ta i bruk informasjon fra A-meldingen Øvrig datafangst elektronisk Rydde lovverket for foreldet begrepsbruk Tilpasse beregningsgrunnlag for sykepenger og foreldrepenger Fjerne behov for unødvendig skjønn Tilrettelegge for selvbetjening og automatisering

10 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Avstemme mot premisser Minimale endringer i ytelsene Minimale økonomiske konsekvenser Sikre balanse interessegrupper Begrensninger i A-meldingen – Samspill med funksjonelle behov hos Skatt og SSB Endring i arbeidsgiveres systemer (HR/lønn) Gjennomføring (forts.)

11 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Finne de gode kompromisser Utnytte informasjon fra A-meldingen som basis for all inntektsinformasjon Komplettere med elektronisk dialog med arbeidsgiver og bruker for hver sak Gjennomføring (forts..)

12 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Finne de gode kompromisser (forts..) Redusere behov for skjønn/manuell saksbehandling – Spesialtilfeller identifiseres automatisk for manuell behandling Tilrettelegge for selvbetjening og automatisering – Grunnlag for utvikling av gode elektroniske dialogløsninger for Brukerne Arbeidsgiverne Leger/helsetjenesten Gjennomføring (forts..)

13 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Forventet resultat Gode elektroniske dialogløsninger for brukerne -Rask og riktig utbetaling -Innsyn og kontroll i egen sak -Fra papir til digital saksbehandling Betydelige gevinster for brukerne

14 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Forventet resultat Gode elektroniske dialogløsninger mot -Arbeidsgiver -Helse Betydelige gevinster for arbeidsgivere og helse For NAV: – Stor andel av sakene kan behandles automatisk – Behandling av skjønn effektiviseres Betydelige gevinster for NAV

15 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Lovforslagene sendes på bred høring Foreldrepengeprosjektet gjennomgår KS2 – Forventes starte utvikling av løsning 1.1.2017 for foreldrepenger – Leverandørene av LPS-systemer må tilpasse sine løsninger – Tilpasninger av Alt-inn for å ta i mot nye meldinger Nye lover og ny systemløsning samtidig foreldrepenger tentativt planlagt 1.1.2019 Videre fremdriftsplan

16 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Oppsummering av erfaringer Regelverksutvikling i tilknytning til et IT-prosjekt Start arbeidet tidlig – Når forslaget er klart, lang prosess før lov er vedtatt Etabler tverrfaglig team Utforsk mulighetsrommet først – Realisere målsettingene Avstem mot realitetene – Finn akseptable kompromisser – Unngå kompliserte overgangs- og konverteringsutfordringer Implementer i saksbehandlingsløsningen – Hold samarbeidspartnere orientert (LPS m.fl.) – Ny systemløsning og nytt regelverk iverksettes samtidig

17 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Takk for oppmerksomheten Spørsmål eller kommentarer?


Laste ned ppt "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Tilpasning av regelverk for sykepenger/foreldrepenger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google