Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Iinnasuolu Hinnøya. Bømark, Gullesfjorden 7. juli 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Iinnasuolu Hinnøya. Bømark, Gullesfjorden 7. juli 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Iinnasuolu Hinnøya

2 Bømark, Gullesfjorden 7. juli 2015

3 Viesterálas

4 Naversbora, Romsetfjorden i Øksnes

5 sjøsamer marke- samer reindrift- samer historie i regionen middelalderen eller eldre fra 1600-tallet bosteder sjønære områder marke- bygder varier- ende næringer fiske/jordbruk/jakt/ fangst/handtverk tamrein- drift Ei enkel inndeling  eller for enkel?

6 Næringer og ressurser

7

8 Matr.gårder med samisk bosetning

9 Nymatrikulerte gårder etter 1780

10 Matr.gårder med samisk bosetning Nymatr. gårder etter 1780 Umatr. samiske bosetninger

11

12 Etterslekta til Sivert Olsen (1625  ?)  2 barn  6 barnebarn  18 oldebarn  56 tippoldebarn  87 2 x tippoldebarn  125 3 x tippoldebarn  220 4 x tippoldebarn  324 5 x tippoldebarn  393 6 x tippoldebarn (i dag langt over tusen etterkommere) Jens Steffensen

13 Iinnasuolu

14

15

16 Regnskapet for Senjens fogderi 1634:

17

18 Finneodel var en juridisk institusjon som fram til 1700-tallet ga sjøsamer rett til å bruke offentlig eid jordegods uten å betale bygselpenger eller landskyld av det. De betalte kun en mindre skatt og leidang hvert år, og disse avgiftene var betydelig mindre enn de vanlige jordavgiftene. Gårder og rydninger som var finneodel, var som regel ikke inkludert i matriklene ettersom det ikke ble skattet av dem eller ble betalt bygsel og landskyld av dem på vanlig måte.

19

20

21

22

23

24

25

26 Ei sjøsamisk slekt Rasmus Jonsen (? – 1770), bosatt på Bø/Sortland, gift m/Inger Hansdtr (1700-1781) Peder Rasmussen (1732-1787), f. på Bø/Sortland, gift m/Berit Larsdtr (f. 1742) Peder Pedersen (1783-1832), f. i Gåsfj./Sortland, gift m/Berit Olsdtr (1781-1851) Anna Bergitte Pedersdtr (1815- ?), f. på Andenes, barn m/Ole Olsen (1794-1847) Pauline Jørgine Olsdtr (1834-1871), f. på Andenes, gift m/Hans Jakobsen (1833-1914) Helmer Julius Hansen (1870-1956), f. i Bjørnskinn (pluss vel fem hundre andre ca. 1900)

27 KvæfjordTrondenes båter/bruk61% (båter opptil åttrings størrelse)22% (en åttring, færinger) husdyr/redsk.84% (sau, geit, kyr, noen med hest)78% (sau, geit, kyr, hest) naust/fjøsmange naust/sjøskjåer, høylaerstabbur, ingen naust KvæfjordTrondenes smie/redskaper35%28% børse16%28% KvæfjordTrondenes husflidprodukter23%11% husredskaper19%6% KvæfjordTrondenes andel fallitt68%56% sølvting26%17% bøker6%11% Hovednæringer: Mannsverdenen: Kvinneverdenen: Verditall: Tall fra 51 skifter 1752 til 1790

28 Skifteprotokoll 143 for Senjens Fogderi, s. 60

29 næringerbeskrivelsetidsrom salgsfiske sesongfiske på yttersida/i Lofoten etter 1100- tallet? matfiskefjordfiske, ferskv.fiske i den kjente historia småfe/storfekyr, sauer, geiter, hest i den kjente historia melkereinflokker på 10-30 dyrtil 1900-tallet slakterein ekstensiv drift, mange dyr  100++ etter 1850 fangst/jaktsmå-/storvilt i utmark i den kjente historia smed/ båtbygger mange små og spredte virksomheter til 1800-tallet varebytte/ handel varer/tjenester til nordmenn i den kjente historia

30 Fogderegnskap for Senjens Fogderi 1687

31

32 Disse fieldfinner haver indfundet sig indeværende Aar, og haver betalt ovenindførte Skatter, hvorom jeg underdanigst vil formode at staae til Troende, saa som jeg ingen anden Beviis om dem kand forskaffe til at belegge mit Regnskab. […] Enskiøndt der kunde være fleere af dem, er det mig ubekiendt, og for mig umueligt dem at opsøge, naar de icke vil self indfinde sig, dette saaledes at være i Sandhed bekræftes med egen Hand. 31 December 1717. Tønder.

33

34 Viesterálas  Iinnasuolu  Stuoranjárga

35 Øst/vest-aksen

36 fjellsamer sjøsamer markesamer

37

38 Åne Ånesen (f. 1737) og Anne Paulsdtr  9 barn  41 barnebarn  56 oldebarn  133 tippoldebarn  303 2 x tippoldebarn  337 3 x tippoldebarn (i dag over 500 etterkommere)

39 Kilder

40 Lensregnskaper for Nordlandenes len 1610-1660 Stiftsamtstueregnskaper for Nordland amt 1670-1690 Fogderegnskaper for Nord-Norge 1690-1811 Salten fogderi: Lødingen, Tjeldsund Lofoten fogderi: Vågan Vesterålen/Andenes fogderi: Hadsel, Sortland, Andøy Senjens fogderi: Kvæfjord, Fauskevåg, Sand

41 PrestegjeldKirkebøker Dverberg (Andøy) 1715-1727, 1788 → Sortland 1704 → Hadsel 1693-1738, 1754 → Vågan 1843 → Lødingen/ Tjeldsund 1691-1697, 1714 → Trondenes (Harstad) 1744 → Kvæfjord 1751 →

42 Marainen, Johannes: Jukkasjärvi samesläkter (del 1 og 2) Karesuando samesläkter Strømstad, Alf/Fors, Kristian: Befolkningen i Indre Finnmark på 1700-tallet Strømstad, Alf: Slekter i Indre Finnmark del II Olsen, Aslaug/Dynesius, Anna H./Skåden, A.: Det grenseløse folket, bind 1 (slekten Svonni), bind 2 (slekten Partapuoli) Hjeltne, Gunnar: Ei slekts- og gårdshistorie for Mattisjord i Håkvikdalen

43 Bjørkenes, Bergljot H./Jensen, Margareth: Folk og slekt i gamle Trondenes, bd. 1 og 2 (1997) Johansen, Tore Einar/Pedersen, Kjell Erland: Et samisk samfunn på Hinnøya (2004) Lysaker, Trygve: Trondenes bygdebok Gårdshistorie for Sandtorg herred (1956) Gårdshistorie for Trondenes herred (1956) Naustvik, Konrad: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund bind IIA og IIB (1994) Fjordholm, Vivian: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I og II (1987) Norman, Jac.: Kvæfjordboka bind II

44 Fra Kvæfjord bygdebok: Langvassdalen Så seint som i 1875 er Langvassdalen nemnt som rydningsjord, statsalmenning, og ikke skyldsatt. Bømark Bare en bruker der i 1701. I 1723, en oppsitter. Etterpå kommer samer, men reiser frå stedet. Våtvoll Er ikke nevnt i offentlige dokumenter før under manntallet i 1701. Da bur der «En find av ringe tilstand».

45 Ole Paulsen (nevnt 1610-1628) * NN Paul Olsen (f. 1610) * Marit Tomasdtr Kristen Paulsen (f. 1648) * NN Erik Kristensen (f. 1692) * NN Kristen Eriksen (f. 1732) * Anne Paulsdtr Paul Kristensen (1777-1825) * Inger Svendsdtr Bergitte Paulsdtr f. 1815) * Ole Ingebrigtsen Iver Andreas Olsen (f. 1849) * Anna Olsdtr Oluf Bernhard Iversen (f. 1872) * Karoline Bendiksen Malvin D. Bømark (f. 1916) * Charlotte Fagerås Karlot Bømark


Laste ned ppt "Iinnasuolu Hinnøya. Bømark, Gullesfjorden 7. juli 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google