Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meir enn religion – jødane reknar seg også som eit folk Jødane trekk røta sine tilbake til Abraham Mange jøder er sekulære (verdsleg, mindre religiøse)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meir enn religion – jødane reknar seg også som eit folk Jødane trekk røta sine tilbake til Abraham Mange jøder er sekulære (verdsleg, mindre religiøse)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Meir enn religion – jødane reknar seg også som eit folk Jødane trekk røta sine tilbake til Abraham Mange jøder er sekulære (verdsleg, mindre religiøse) Ein jøde er ein person som har jødisk mor. Det å vere ein del av folket, kan ofte virke som ein viktigare del av identiteten enn sjølve religionen.

3 Jødane sjølve reknar mosebøkene som deira historie og som openbart frå Gud. (toraen) Dei har ein lang forfølgelseshistorie

4 Rik teksttradisjon Tradisjon for djupstudium av tekstane Tanakh består av mosebøkene (Toraen), Profetane (Nevim) og skriftane (Ketuvim) og er det dei kristne kallar det gamle testamentet. Toraen refererar som oftast til mosebøkene, men kan i nokre gongar brukast om alle tekstar som blir reikna som openbart av Gud (Tanakh, mosebøkene + Talmud)

5 I tillegg til at Moses skal ha fått dei fem mosebøkene openbart av Gud, skal han også ha fått openbart ein munnleg tradisjon Talmud består av mange forskjellige tekstar, både lovfortolkingar og forteljingar. I boka samanliknast Talmud med det nye testamentet, i det at begge er ein ”tolkingsnøkkel” til Tanakh/gamle testamentet. Midrasj er tolkingstekstar til Tanakh-tekstar.

6 Høyr Israel! Herren er vår Gud, Herren er ein! Gud i Toraen skildrast med forskjellige eigenskapar, han er evig, allmektig, allvitande, kjærleg, rettferdig og nådig. Framstillast også som far for alle menneske

7 Mennesket er blitt skapt i Guds bilete og står difor i ein særstilling i verda. Alle menneske er guds barn, også ikkje-jøder. Jøder er i ein særstilling, gjeven av gud fordi dei tilba han når andre tilba andre gudar. Mennesket er født med fri vilje, difor er dei sjølve ansvarleg for eigne handlingar. Det finnast ingen ond motpol til gud i jødedommen.

8 Jødisk lov består av 613 bod, 248 positive for alle bein i kroppen, 365 negative for dagane i året. Dei regulerar alle delar av jødisk liv Desse boda gjeld berre for jøder.

9 Jødene ventar på at Gud skal sende ein Messias (konge) som profetiar i Tanakh har lova. Dei trur Messias kjem i ein tid med moralsk forfall Messias kjem til å vere eit menneske og ikkje eit guddommeleg menneske (som Jesus) Jødane trur Jesus var ein ”falsk Messias”, ettersom profetien forutsa fred for jødane og alt folk i verda. Jødane sin eksiltid byrja i år 70, og ein tid prega av forfølgelse.


Laste ned ppt "Meir enn religion – jødane reknar seg også som eit folk Jødane trekk røta sine tilbake til Abraham Mange jøder er sekulære (verdsleg, mindre religiøse)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google