Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jesus i islam (og i kristendom) Jan Opsal Misjonshøgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jesus i islam (og i kristendom) Jan Opsal Misjonshøgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jesus i islam (og i kristendom) Jan Opsal Misjonshøgskolen

2 Jesus i Koranen 93-94 vers i 14 surer (kapitler) F ø dselsfortellingene i sure 19 og sure 3, vekt på jomfrufødselen Jesu titler: Marias sønn (ibn Mariam), Messias (al-Masih), profet (nabi), sendebud (rasul), Guds ånd (ruhullah), Guds ord (kalimatullah) Jesu egenskaper: syndfrihet, helbrederen

3 Jesus i Hadith En annen ble korsfestet i stedet, Jesus ble tatt opp til himmelen i live Skal komme igjen i de siste tider og d ø mme levende og d ø de Bekrefter Muhammad; fortellingene om de sju himler og om forb ø nnen St å r Muhammad n æ r

4 Islams nytolkning av Jesus Profetene i islam: Utvelgelse – kall – forkynnelse – tegn – motstand – migrasjon (hijra) – nytt folk – ny lov Bildet av Jesus i islam bygges opp av sentrale elementer i Muhammeds selvforståelse

5 Islams ja og nei til Jesus Ja til Jesus som - jomfrusønn, ibn Mariam, al-Masih, syndfri, undergjører, Guds ord, Guds ånd Nei til Jesus som -Guds sønn, verdens frelser

6 Jesus i Bibelen Jesu selvpresentasjon i evangelieskriftene Hvem-er-Jesus?-tekstene Markus 2,1-12 og 4,35-41 Matt 2,1-12 og 7,28-29 Lukas 5,1-11 og 17,11-19 Johannes 8,21-30 og 18,1-11

7 Fem hovedpersoner Bibelske personer i Koranen: Noah, nevnt 43 ganger i drøyt 100 vers Abraham, nevnt 69 ganger i 250 vers Josef, nevnt 27 ganger i drøyt 100 vers Moses, nevnt 137 ganger i 500 vers Jesus, nevnt 25 ganger i snaut 100 vers

8 Et profetparadigme i islam Uvitenhetens tid (jahiliyya) – religi ø s villfarelse (polyteisme) og sosial urett En profet kalles og vegrer seg Budskap (bok): é n gud – dommens dag Tegn som bevis p å ekthet Motstand fra de mektige Migrasjon (hijra) (flytting eller flykting?) Leder (imam) for et nytt folk – ny lov

9 Abraham Abraham som hanifan musliman, S 3,60 Abraham knuste gudebildene, S 21,53ff Ildovnen som straff Redningen fra ovnen som hijra Abraham som imam – S 2,118 Abrahams to koner – Jerusalem-Mekka Abraham og hajj

10 Josef ” Den vakreste fortellingen ” S 12 Den dr ø mmende profeten Josefs dr ø mmer – de uvitende br ø drene Forf ø lgelsen fra br ø drene – redningen Josef som profet mot gudene i Egypt Zuleikha og Josef Josefs hijra til fengselet

11 Moses En tid preget av jahiliyya Moses forkynner tawhid, er tjener (abd), etablerer b ø nn (salah) Tilbe Allah i stedet for Farao Anklager om sinnsforvirring (S 26,22ff) De som fulgte Moses: musulimin Ny lov etter faste i 30 + 10 dager

12 Jesus Fokus p å f ø dsel (S 19&3) – ibn Maryam Barneprofeten B ø nn (salah) og godgj ø renhet (zakah) Hijra fra korset

13 Omtolkning Profetparadigmet gjenspeiler Muhammeds selvforst å else Bibelske profeter omtolkes i tråd med bildet av Muhammed Parallell til kristen omtolking av den j ø diske tradisjonen

14 Hijra som nøkkel Muhammeds hijra – betydning for islam, koranfortolkning og tidsregning – fra kall og motstand til leder i ny kontekst Noah: hijra – b å ten og flommen Abraham: hijra – fra ildovnen Josef: hijra – valgte fengsel Moses: hijra – gjennom havet Jesus: hijra – fra korset

15 Vi fant veien… Tidligere muslimer vitner om kristen tro Krise førte til fremmedgjøring Tiltrekning: overnaturlig opplevelse, Guds ord, kristen venn Avgjørelsen For hans skyld har jeg mistet alt…

16 Oppsummering En utfordring for troen Et relieff for troen


Laste ned ppt "Jesus i islam (og i kristendom) Jan Opsal Misjonshøgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google