Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Går digitaliseringen av offentlig sektor raskt nok? - fordeler ved å ligge langt framme i utviklingen av en moderne og brukervennlig offentlig sektor Paul.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Går digitaliseringen av offentlig sektor raskt nok? - fordeler ved å ligge langt framme i utviklingen av en moderne og brukervennlig offentlig sektor Paul."— Utskrift av presentasjonen:

1 Går digitaliseringen av offentlig sektor raskt nok? - fordeler ved å ligge langt framme i utviklingen av en moderne og brukervennlig offentlig sektor Paul Chaffey, Abelia

2

3 Tema for dagen: Hva er drivkreftene som gjør at ting forandrer seg så mye fortere enn før? Hvorfor går så mye bra i Norge Hvor ble det av industrien? Digitalisering av tjenestesektoren Digitalisering av offentlige oppgaver:  Hvordan er det i Norge i forhold til andre land  Hvorfor det er bra for samfunnet?  Hva sier ikt-meldingen? Et par viktige forutsetninger for å bli bedre

4 Globaliseringen gjør verden ”flat” 09.11.89: Berlinmurens fall skaper en verdensøkonomi 09.08.95: Netscape går på børs og markerer internettalderens start Work flow software, SOA, web- services, business on demand Y2K og dot.com kollapsen skapte outcourcing til India 11.12.01: Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall på forbruksvarer Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder 19.08.04: Google – en milliard søk om dagen Trådløshet, mobilitet og konvergens

5 Norge: Rikt, dyrt og kaldt Verdens beste land å bo i (UNDP) Store utgifter til offentlige tjenester som utdanning, helse og omsorg Høye lønnskostnader, høyt prisnivå og høye skatter Bedriftene må investere i kunnskap og teknologi Lavkostproduksjon og tjenester flyttes ut

6 Hvor ble det av industrien? Industrien erstatter arbeidere med teknologi og produserer større verdier med færre ansatte Kunnskapsbaserte tjenesteproduksjon passerer industrien i antall sysselsatte

7 Fra Statfjord til Snøhvit Statfjord: Tre store plattformer med 620 personer på jobb Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: Første utbygging uten installasjoner på overflaten Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna Verdensledende på 2000- tallet

8 Global kunnskapsøkonomi: Norge har et bra utgangspunkt Lang tradisjon for å være gode på kommunikasjons- teknologi Høyt internasjonalt nivå på FoU innen ikt Dyktige bedrifter som vokser raskt utenfor Norge Høy grad av innovasjon i bedriftene Et stort og avansert hjemmemarked for nye produkter og tjenester En sektor som er i rask vekst globalt

9 Møter mellom tjenestesektoren og ny teknologi…

10 Hvordan står det til med e- forvaltning i Norge? Vi er blant de ledende - men ikke best Vi har noen offentlige virksomheter som er meget bra Vi har gode forutsetninger for å bli bedre: kompetanse og infrastruktur Vi har utfordringer knyttet til blant annet sektorisering, lederskap, strategiutforming og måling av gevinster

11 Hvorfor en raskere digitaliseringen er bra for samfunnet: Muliggjør effektivitet og stordriftsfordeler – men også mer individtilpassede løsninger Vi forventer tjenester og effektivitet på samme høye nivå som fra private tjenesteleverandører Frigjør arbeidskraft til andre oppgaver i offentlig sektor Frigjør arbeidskraft til privat sektor. En effektiv og god offentlig sektor er bra for næringslivet Skaffer jobb for ansatte i it- bedrifter som lager gode løsninger

12 IKT-meldingen ”Lærebok” ”Mainstreaming” av ikt Viktig kapittel om makroeffekter av ikt Vi har underinvestert i ikt- forskning Gode analyser av sikkerhet, personvern, digitale forskjeller, bredbånd osv., uten at det er hovedtema? Men hvor ble det av debatten? Hvor er moderniserings- strategien?

13 Utfordring 1: jakten på de nye kunnskapsarbeidere Grupper som kan bidra til å fylle gapet: Voksne som er i jobb Voksne som er utenfor arbeidsmarkedet Utenlandsk arbeidskraft Både bedriftene, staten og hver enkelt har et ansvar Det er lettere å bruke markedskreftene enn å gå mot dem – vi må koble tilbud og etterspørsel bedre Flytt penger fra trygd og til kompetanseheving De offentlige virkemidlene er sektorisert

14 Utfordring 2: Nye innovasjonsnettverk på tvers av tradisjonelle skiller Behov for ”smøremidler” og ”koblingsbokser” som fremmer innovasjon: Slik at kunder med et problem kan møte teknologer med en løsning Slik at virksomheter i ulike deler av en verdikjede kan finne hverandre På tvers av tradisjonelle fag og disiplinskiller På tvers av bransjer og bedrifter


Laste ned ppt "Går digitaliseringen av offentlig sektor raskt nok? - fordeler ved å ligge langt framme i utviklingen av en moderne og brukervennlig offentlig sektor Paul."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google